Họp Mặt Gia Trưởng- Hiền Mẫu tại TTMV Cần Thơ

print

Họp Mặt Gia Đình(Gia Trưởng- Hiền Mẫu )

tại TTMV Cần Thơ

Thứ bảy- ngày 17.09. 2022

Ban Mục Vụ Gia đình của Giáo Phận Cần Thơ, sau ngày tổ chức họp mặt Gia Đình ( Gia Trưởng và Hiền Mẫu) tại TT Hành Hương Cha Px. Trương Bửu Diệp – Tắc Sậy gồm 3 Giáo Hạt : Trà Lồng, Bạc Liêu và Cà Mau, ngày 16.09. 2022 với chủ đề : “Hiệp Hành Trong Gia Đình”, do nhóm thuyết trình Sr. Maria Nguyễn Thị Hồng Quế, o.p Dòng Daminh Tam Hiệp, thì ngày 17.09.2022 tại TTMV của Giáo Phận Cần Thơ tiếp tục họp mặt Gia Đình (Gia Trưởng và Hiền Mẫu) cũng với chủ đề : “ Hiệp Hành trong Gia đình” cho 4 Giáo Hạt còn lại : Cần Thơ, Vị Thanh, Đại Hải và Sóc Trăng với số người tham dự là 814 trong niềm vui và phấn khởi.

Quý Gia Trưởng – Hiền Mẫu được thầy Luca Minh Tâm chia sẽ đề tài đầu tiên : “ Làm mới đời sống gia đình “, Sr. Maria Ánh Hồng chia sẻ đề tài “ Chấp nhận và tha thứ cho nhau”, thầy Luca Minh Tâm  chia sẻ đề tài giúp các gia đình biết thế nào giữ lấy hạnh phúc là do : “ Tất cả là  lựa chọn” và Sr. Maria Hồng Quế, hướng ý cha mẹ giáo dục con : “Dạy con Lòng Biết ơn” “: biết ơn với Đấng tạo thành là Thiên Chúa; biết ơn với đấng bậc sinh thành và biết ơn mọi người trong mọi hoàn cảnh. Kết thúc là thánh lễ cầu nguyện cho gia đình do Cha Quản Hạt Cần Thơ Chủ Tế, có sự hiện diện cha Giám đốc TTMV, cùng với quý cha trong Ban Mục Vụ gia Đình. Trong bài chia sẻ Tin Mừng, cha Giám Đốc TTMV nói về các gia đình đừng là những hạt giống xấu để gây gương mù, gương xấu, nhưng phải là những hạt giống tốt để làm gương sáng cho con cái bắt chước noi theo. Cha mong ước cha mẹ cần phải gieo hạt giống cần thiết trong gia đình cho con cái đó là : (1) quan tâm việc học giáo lý như thể là nền tảng Đức Tin cho con em, ( 2) giữ các giờ kinh tối – sáng trong gia đình để hạnh phúc gia đình được bền vững.  

                                                                                       BAN MVGĐ/GPCT