Họp Mặt Giới Gia Trưởng – Hiền Mẫu  Tại Tắc Sậy Ngày 16/9/2022

print

Họp Mặt Giới Gia Trưởng – Hiền Mẫu  Tại Tắc Sậy Ngày 16/9/2022

Hôm nay, ngày 16/9/2022 Ban Mục Vụ Gia Đình của Giáo phận Cần Thơ đã tổ chức họp mặt cho giới Gia trưởng và Hiền mẫu tại Tắc Sậy gồm ba hạt là Bạc Liêu, Trà Lồng và Cà Mau.

Từ 8g00 sáng, 670 Gia trưởng và Hiền mẫu từ các họ đạo của ba hạt đã nô nức đổ về Tắc Sậy để họp mặt và cùng nhau học hỏi. Các đề tài học hỏi về Hiệp Hành Để Xây Dựng Gia Đình Hạnh Phúc, do Sr. Maria Hồng Quế.OP. và thầy Luca Minh Tâm phụ trách. 15g30 thánh lễ tạ ơn và kết thúc trong niềm hân hoan.

MVTT/Hạt Bạc Liêu