Họp Mặt Linh Mục-Tu Sĩ-Đại Chủng Sinh Xuất Thân Từ Cà Mau

print

Họp Mặt Linh Mục-Tu Sĩ-Đại Chủng Sinh Xuất Thân Từ Cà Mau

 Nhằm tạo tinh thần liên đới và sự hiệp thông trong đời sống dâng hiến, đặc biệt trong tâm tình tạ ơn Chúa và cầu bình an trong năm mới :

Vào ngày mùng 4 tết ( nhằm ngày 28.01.2020 dương lịch ), tại Nhà thờ Rau Dừa đã tổ chức ngày họp mặt Linh mục-Tu sĩ-Đại chủng sinh xuất thân từ Cà Mau :

09 giờ : Thánh lễ tạ ơn và Cầu Bình an trong năm mới.

10 giờ : Giới thiệu thành phần tham dự, chia sẻ, bầu nhóm trưởng của các vùng để tiện thông tin liên lạc, dự tính nơi họp mặt năm sau tại Nhà thờ Hòa Thành.

11 giờ : Cơm trưa thân mật- Ra về.

Vị xuất thân từ Cà Mau phải kể đến đó là Đức Hồng Y Gioan Baotixita Phạm Minh Mẫn, Là “Chim Đầu Đàn” của Linh Mục-Tu sĩ- Đại Chủng sinh gốc Cà Mau.

Đồng tế trong thánh lễ có sự hiện của 12 Cha, 1 Thầy phó tế, khoảng 40 Tu sĩ- Đại Chủng sinh và Các em Dự tu. Cha Mar-cô Phạm Minh Thủy, chủ tế trong Thánh lễ  cũng là Cha niên trưởng của Nhóm.

Rau Dừa