Hướng Dẫn Việc lãnh ơn Toàn Xá và cầu nguyện cho các linh hồn tháng 11/2021

print

Ban Phụng Vụ

Giáo Phận Cần Thơ

 Hướng Dẫn

Việc lãnh ơn Toàn Xá và cầu nguyện cho các linh hồn tháng 11/2021

 

Kính thưa cộng đoàn dân Chúa trong giáo phận,

Do tình trạng dịch bệnh, ngày 27/10/2021, Đức Hồng y Mauro Piacenza, Chánh Toà Ân giải Tối cao, và Đức ông Krzysztof Nykiel, Phó Toà Ân giải Tối cao, đã công bố sắc lệnh cho phép các tín hữu được lãnh nhận Ơn Toàn Xá dành cho các tín hữu đã qua đời kéo dài suốt tháng 11 năm nay. Sắc lệnh này giải thích rằng theo thỉnh nguyện của nhiều mục tử trong Giáo hội, do tình trạng đại dịch kéo dài, Toà Ân giải Tối cao “xác nhận và mở rộng trong trọn tháng 11 năm 2021 tất cả các ơn ích thiêng liêng đã được ban ngày 22 tháng 10 năm 2020.”

Xin nhắc lại Sắc Lệnh của Toà Ân giải Tối cao ban hành vào ngày 22 tháng 10 năm 2020:

“1. Viếng nghĩa trang và cầu nguyện cho các tín hữu đã qua đời

“Ơn Toàn Xá được ban cho những ai viếng nghĩa trang và cầu nguyện cho các tín hữu đã qua đời, thông thường chỉ trong những ngày từ 1-8/11, có thể chuyển sang các ngày khác đến hết tháng 11. Những ngày này, do mỗi tín hữu tự chọn, có thể tách biệt nhau” (không cần các ngày liên tiếp).

  1. Viếng nhà thờ hoặc nhà nguyện

Bên cạnh đó, sắc lệnh cũng điều chỉnh việc lãnh nhận Ơn Toàn Xá vào ngày 2/11, ngày lễ “cầu nguyện cho các tín hữu qua đời”, khi viếng nhà thờ hoặc nhà nguyện và đọc một Kinh Lạy Cha và một Kinh Tin Kính, có thể dời không chỉ vào ngày Chúa Nhật trước hoặc sau đó, hoặc vào ngày lễ Các Thánh, mà còn có thể vào một ngày nào khác của tháng 11, do mỗi tín hữu tự chọn.

  1. Người già và người bệnh

Thêm vào đó, riêng đối với những người già, người bệnh hoặc những ai vì lý do nghiêm trọng không thể ra khỏi nhà, cũng có thể lãnh nhận Ơn Toàn Xá, miễn là họ hiệp nhất thiêng liêng với các tín hữu khác, hoàn toàn xa lánh tội lỗi và với ý hướng thực hành ba điều kiện thông thường: xưng tội, rước lễ và cầu nguyện theo ý Đức Giáo Hoàng. Họ có thể làm việc này trước một bức ảnh Chúa Giêsu hay Đức Mẹ, đọc kinh cầu cho những người đã qua đời hoặc một bài đọc Kinh Thánh vv… để dâng cho Chúa những đau khổ và khó khăn của mình.

  1. Lời kêu gọi các linh mục

Sắc lệnh cũng kêu gọi các linh mục, trong năng quyền của mình, quảng đại cử hành bí tích Giải Tội và trao Mình Thánh Chúa cho bệnh nhân. Đồng thời, vì lợi ích cho các linh hồn trong Luyện ngục, tất cả các linh mục đều được mời gọi cử hành ba Thánh Lễ trong ngày cầu nguyện cho các tín hữu đã qua đời, theo Tông hiến Incruentum Altaris, do Đức Beneđictô XV ban hành 10/08/1915.”

Xin lưu ý:

Các điều kiện để lãnh ơn Toàn xá là những phương thế giúp người tín hữu được hiệp thông trọn vẹn với Thiên Chúa, với Hội Thánh và với nhau. Việc xưng tội đòi buộc đối với những ai có tội trọng; trong hoàn cảnh không thể xưng tội ngay lúc này, hối nhân cần giục lòng ăn năn tội cách trọn cùng khao khát được hòa giải với Chúa và anh chị em, và quyết tâm đi xưng tội sớm nhất khi có thể.

Cần Thơ ngày 30 tháng 10 năm 2021

Lm. Gs. Lê Ngọc Ngà

Trưởng ban