Hương Kinh (Cầu nguyện trong Gia Đình)

print

 

NỘI DUNG

LỜI NGỎ.

PHẦN I: GÓC CẦU NGUYỆN.

 1. MẪU CẦU NGUYỆN – TUẦN LẺ (tuần I và tuần III)

Thứ Hai – Năm Sự Vui {Tuần I Và Tuần III}

Thứ Ba – Năm Sự Thương {Tuần I Và Tuần III}.

Thứ Tư – Năm Sự Mừng {Tuần I Và Tuần III}.

Thứ Năm – Năm Sự Sáng {Tuần I Và Tuần III}.

Thứ Sáu – Năm Sự Thương {Tuần I Và Tuần III}.

Thứ Bảy – Năm Sự Vui {Tuần I Và Tuần III}.

Chúa Nhật – Năm Sự Mừng {Tuần I Và Tuần III}.

 1. MẪU CẦU NGUYỆN: TUẦN CHẴN (tuần II và tuần IV)

Thứ Hai – Năm Sự Vui {Tuần II Và Tuần IV}.

Thứ Ba – Năm Sự Thương {Tuần II Và Tuần IV}.

Thứ Tư – Năm Sự Mừng {Tuần II Và Tuần IV}.

Thứ Năm – Năm Sự Sáng {Tuần II Và Tuần IV}.

Thứ Sáu – Năm Sự Thương {Tuần II Và Tuần IV}.

Thứ Bảy – Năm Sự Vui {Tuần II Và Tuần IV}.

Chúa Nhật – Năm Sự Mừng {Tuần II Và Tuần IV}.

 1. 3. MẪU CẦU NGUYỆN: BỐN MÙA VỚI LỜI CHÚA.

Cầu Nguyện Với Mùa Vui

Cầu Nguyện Với Mùa Sáng.

Cầu Nguyện Với Mùa Thương.

Cầu Nguyện Với Mùa Mừng.

PHẦN II: GÓC CHUYÊN ĐỀ.

Ơn Toàn Xá Trong Tháng 11.

Gốc Tích Sự Cầu Nguyện Cho Các Linh Hồn.

Cầu Nguyện Cho Những Người Đã Qua Đời

Chứng Tá Về Việc Đọc Kinh Mân Côi Trong Gia Đình.

Sư Phạm Đức Tin… Tuyệt Vời!

LỜI NGỎ

Kính thưa quý độc giả,

Tháng 11 lại về, tháng cầu cho các linh hồn nơi luyện ngục, tháng thật linh thiêng và gần gũi với tất cả người tín hữu công giáo, tháng gợi nhớ về:

Cây có gốc mới nở cành xanh lá,
Nước có nguồn mới bể cả sông sâu.
Người ta nguồn gốc từ đâu,
Có tổ tiên trước rồi sau có mình.

Công ơn sinh thành dưỡng dục của cha mẹ… chẳng bao giờ chúng ta trả hết được. Dâng lễ, cầu nguyện là một cách bày tỏ lòng biết ơn ấy. Trong bối cảnh dịch bệnh đang lây lan nguy hiểm, việc tham dự thánh lễ hay việc họp mặt chung là rất khó khăn. Vì thế, Kinh Mân Côi như là một phương cách cầu nguyện thích hợp nhất, mà mỗi người và mỗi gia đình có thể dùng để cầu nguyện cho các linh hồn thân yêu của mình!

Cuốn HƯƠNG KINH này gồm hai phần. Phần I gồm những mẫu cầu nguyện: 1/ mẫu dùng cho các ngày trong tuần lẻ (tuần I và III); 2/ mẫu dùng cho các ngày trong tuần chẵn (tuần II và IV)) của tháng; 3/ mẫu dùng cầu nguyện với bốn Mùa Mân Côi có Lời Chúa. Phần II gồm một số bài liên quan đến tháng 11 và Kinh Mân Côi. Tập HƯƠNG KINH này nhằm giúp quý vị dễ dàng cầu nguyện hơn. Quý vị có thể tuỳ nghi sử dụng hoặc phổ biến rộng rãi dưới các hình thức.

Xin Mẹ Maria, Nữ Vương Thiên Đàng, cầu cùng Chúa cho chúng ta đang ở dưới thế này cũng như cho các linh hồn nơi luyện ngục.

Tu viện thánh Martin – Hố Nai, ngày 30.10.2021

Linh mục FX. Trần Kim Ngọc, OP.

Đặc trách cổ võ Kinh Mân Côi

Dòng Đa Minh Việt Nam

PHẦN I: GÓC CẦU NGUYỆN

1. MẪU CẦU NGUYỆN – TUẦN LẺ (tuần I và tuần III)
(dùng cho tuần I và tuần III trong tháng)

THỨ HAI – NĂM SỰ VUI {tuần I và tuần III}

 1. KHAI MẠC

Làm Dấu Thánh Giá

Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen.

Kinh Đức Chúa Thánh Thần

Chúng con lạy ơn Đức Chúa Thánh Thần thiêng liêng sáng láng vô cùng. Chúng con xin Đức Chúa Thánh Thần xuống đầy lòng chúng con, là kẻ tin cậy Đức Chúa Trời, và đốt lửa kính mến Đức Chúa Trời trong lòng chúng con, chúng con xin Đức Chúa Trời cho Đức Chúa Thánh Thần xuống.

– Sửa lại mọi sự trong ngoài chúng con.

Chúng con cầu cùng Đức Chúa Trời xưa đã cho Đức Chúa Thánh Thần xuống soi lòng dạy dỗ các thánh Tông đồ, thì rầy chúng con cũng xin Đức Chúa Trời cho Đức Chúa Thánh Thần lại xuống yên ủi dạy dỗ chúng con làm những việc lành; vì công nghiệp vô cùng Đức Chúa Giêsu Kitô là Chúa chúng con. Amen.

HỒI TÂM (im lặng xét mình và thầm nguyện)

 1. SUY NIỆM KINH MÂN CÔI: NĂM SỰ VUI

MẦU NHIỆM 1:

Thiên thần truyền tin cho Đức Mẹ chịu thai.

“Tôi thấy: kìa một đoàn người thật đông không tài nào đếm nổi, thuộc mọi dân, mọi chi tộc, mọi nước và mọi ngôn ngữ. Họ đứng trước ngai và trước Con Chiên, mình mặc áo trắng, tay cầm nhành lá thiên tuế” (Kh 7,9). Mẹ đã sống trọn vẹn hai tiếng “xin vâng”, nên Mẹ được ban thưởng vinh quang Nước Trời với tước hiệu là Nữ Vương Thiên Đàng. Xin Mẹ giúp chúng con sống sao cho xứng, để mai sau chúng con cũng được hợp đoàn với thần thánh trên trời.

(Đọc: 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng, 1 Kinh Sáng Danh, Lời Nguyện Fatima[1]).

MẦU NHIỆM 2:

Đức Mẹ đi viếng Bà thánh Isave.

Bà Êlisabét đã cất lời ca khen Mẹ khi Mẹ tới viếng thăm. Xin cho chúng con hằng ngày biết cất lời chúc tụng và cảm tạ Chúa với tâm tình như sách Khải Huyền: “Xin kính dâng Thiên Chúa chúng ta lời chúc tụng và vinh quang, sự khôn ngoan và lời tạ ơn, danh dự, uy quyền và sức mạnh, đến muôn thuở muôn đời! Amen!” (Kh 7,12).

(Đọc: 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng, 1 Kinh Sáng Danh, Lời Nguyện Fatima).

MẦU NHIỆM 3:

Đức Mẹ sinh Đức Chúa Giêsu nơi hang đá.

“Chúa làm chủ trái đất cùng muôn vật muôn loài, làm chủ hoàn cầu với toàn thể dân cư” (Tv 23,1). Chúa là Vua mọi loài mọi vật, nhưng lại chấp nhập sinh hạ trong cảnh nghèo hèn. Xin Chúa hạ cố ngự vào trong tâm hồn chúng con, mà làm cho chúng con càng ngày càng xứng đáng với Chúa hơn.

(Đọc: 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng, 1 Kinh Sáng Danh, Lời Nguyện Fatima).

MẦU NHIỆM 4:

Đức Mẹ dâng Đức Chúa Giêsu trong Đền Thánh.

“Anh em hãy xem Chúa Cha yêu chúng ta dường nào: Người yêu đến nỗi cho chúng ta được gọi là con Thiên Chúa.” (1 Ga 3,1a). Lạy Cha là Thiên Chúa của chúng con. Cha yêu thương chúng con biết dường nào: Cha đã dựng nên chúng con giống hình ảnh Cha, lại ban Con Một duy nhất của Cha để chuộc tội cho chúng con. Hợp với Đức Mẹ cùng triều thần thánh trên trời và muôn loài muôn vật, chúng con xin tạ ơn Cha, nhân danh Chúa Giêsu bây giờ và mãi đến muôn đời.

(Đọc: 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng, 1 Kinh Sáng Danh, Lời Nguyện Fatima).

MẦU NHIỆM 5:

Đức Mẹ tìm được Đức Chúa Giêsu trong Đền Thánh.

Xin cho chúng con sống trọn niềm hiếu thảo với Cha, luôn khao khát và cố gắng hoàn thiện hơn mỗi ngày nhờ sức mạnh ân sủng của Chúa Giêsu, Đấng Công Chính, theo tinh thần của hiến chương Nước Trời: “Phúc thay ai khát khao nên người công chính, vì họ sẽ được Thiên Chúa cho thoả lòng” (Mt 5,6).

(Đọc: 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng, 1 Kinh Sáng Danh, Lời Nguyện Fatima).

KINH LẠY NỮ VƯƠNG

Lạy Nữ Vương, Mẹ nhân lành, làm cho chúng con được sống, được vui, được cậy. Thân lạy Mẹ, chúng con con cháu Evà ở chốn khách đày kêu đến cùng Bà, chúng con ở nơi khóc lóc than thở kêu khấn Bà thương. Hỡi ôi! Bà là Chúa bầu chúng con, xin ghé mặt thương xem chúng con. Đến sau khỏi đày, xin cho chúng con được thấy Đức Chúa Giêsu con lòng Bà gồm phúc lạ. Ôi khoan thay! Nhân thay! Dịu thay! Thánh Maria trọn đời đồng trinh. Amen.

 1. KẾT THÚC

KINH VỰC SÂU

Lạy Chúa, con ở dưới vực sâu kêu lên Chúa, xin Chúa hãy thẩm nhậm lời con kêu van. Hãy lắng nghe tiếng con cầu xin. Nếu Chúa chấp tội nào ai rỗi được? Bởi Chúa hằng có lòng lành, cùng vì lời Chúa phán hứa. Con đã trông cậy Chúa. Linh hồn con cậy vì lời hứa ấy, thì đã trông cậy Chúa. Những kẻ làm dân Người đêm ngày hãy trông cậy Người cho liên, vì Người rất nhân lành hay thương vô cùng, sẽ tha hết mọi tội lỗi kẻ làm dân Người thay thảy. Lạy Chúa, xin ban cho các linh hồn (tên thánh các linh hồn…) được nghỉ ngơi đời đời, và được sáng soi vô cùng. Lạy Chúa, xin cứu lấy các linh hồn cho khỏi tù ngục, mà được nghỉ yên. Amen.

Kinh Cám Ơn

Con cám ơn Đức Chúa Trời là Chúa lòng lành vô cùng, chẳng bỏ con, chẳng để con không đời đời, mà lại sinh ra con, cho con được làm người, cùng hằng gìn giữ con, hằng che chở con, lại cho Ngôi Hai xuống thế làm người chuộc tội chịu chết trên cây Thánh Giá vì con, lại cho con được đạo thánh Đức Chúa Trời, cùng chịu nhiều ơn nhiều phép Hội Thánh nữa, và đã cho phần xác con đêm nay {tối thì đọc: ngày hôm nay} được mọi sự lành, lại cứu lấy con kẻo phải chết tươi ăn năn tội chẳng kịp. Vậy các thánh ở trên nước thiên đàng cám ơn Đức Chúa Trời thể nào, thì con cũng hợp cùng các thánh mà dâng cho Chúa cùng cám ơn như vậy. Amen.

Kinh Trông Cậy

Chúng con trông cậy Rất Thánh Đức Mẹ Chúa Trời, xin chớ chê chớ bỏ lời chúng con nguyện trong cơn gian nan thiếu thốn, Đức Nữ Đồng Trinh hiển vinh sáng láng. Hằng chữa chúng con cho khỏi sự dữ. Amen.

Các Câu Lạy

Thưa: Lạy rất thánh Trái Tim Đức Chúa Giêsu.

Đáp: Thương xót chúng con.

Thưa: Lạy Trái Tim cực Thánh cực tịnh Rất Thánh Đức Bà Maria.

Đáp: Cầu cho chúng con.

Thưa: Lạy Ông thánh Giuse là bạn thanh sạch Đức Bà Maria trọn đời đồng trinh.

Đáp: Cầu cho chúng con.

Thưa: Các thánh Tử đạo Việt Nam.

Đáp: Cầu cho chúng con.

Thưa: Nữ Vương ban sự bằng an.

Đáp: Cầu cho chúng con.

Thưa: Nữ Vương truyền phép Rất Thánh Mân Côi.

Đáp: Cầu cho chúng con.

con xin dâng mẹ (hát)

 1. Mẹ ơi, trên trần gian con chưa thấy ai, đến nhờ Mẹ mà Mẹ không thương giúp. Mẹ ơi, con biết rằng tình Mẹ rất bao la, luôn dõi nhìn từng nhịp bước con thơ. 

ÐK. Mẹ nguồn cậy trông cho người thất vọng. Mẹ là niềm tin cho người lữ thứ. Mẹ là niềm vui cho người buồn đau. Mẹ là nghỉ ngơi cho người đơn côi. 

Làm dấu Thánh Giá (kết thúc)

THỨ BA – NĂM SỰ THƯƠNG {tuần I và tuần III}

 1. KHAI MẠC

Làm Dấu Thánh Giá

Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen.

Kinh Đức Chúa Thánh Thần

Chúng con lạy ơn Đức Chúa Thánh Thần thiêng liêng sáng láng vô cùng. Chúng con xin Đức Chúa Thánh Thần xuống đầy lòng chúng con, là kẻ tin cậy Đức Chúa Trời, và đốt lửa kính mến Đức Chúa Trời trong lòng chúng con, chúng con xin Đức Chúa Trời cho Đức Chúa Thánh Thần xuống.

– Sửa lại mọi sự trong ngoài chúng con.

Chúng con cầu cùng Đức Chúa Trời xưa đã cho Đức Chúa Thánh Thần xuống soi lòng dạy dỗ các thánh Tông đồ, thì rầy chúng con cũng xin Đức Chúa Trời cho Đức Chúa Thánh Thần lại xuống yên ủi dạy dỗ chúng con làm những việc lành; vì công nghiệp vô cùng Đức Chúa Giêsu Kitô là Chúa chúng con. Amen.

HỒI TÂM (im lặng xét mình và thầm nguyện)

CHÚA LÀ CON ĐƯỜNG (hát)

 1. Chúa là con đường cho con tiến lên, là ánh hồng xua tan bóng đêm, là sức sống trong khi đau khổ, sống từng ngày có Chúa dư đầy. Chúa là mối tình con dâng trái tim, là bóng hình con luôn vững tin, là bóng mát cho con an nghỉ, sống một đời cùng Người con vui.

ÐK. Chúa dẫn con đường đi về khắp nơi, vui trọn đời. Mãi mãi đem tình yêu nguyện hiến dâng cho Tình Yêu.

 1. SUY NIỆM KINH MÂN CÔI: NĂM SỰ THƯƠNG

MẦU NHIỆM 1:

Đức Chúa Giêsu lo buồn đổ mồ hôi máu.

Lạy Chúa Giêsu, Chúa yêu thương chúng con đến nỗi bằng lòng chịu hết mọi cực hình cho đến chết, như thánh Phaolô dạy: “Đức Kitô đã chết vì chúng ta, ngay khi chúng ta còn là những người tội lỗi, đó là bằng chứng Thiên Chúa yêu thương chúng ta” (Rm 5,8). Xin giúp chúng con biết đáp lại tình Chúa, bằng cách sẵn sàng đón nhận những vất vả và khó nhọc trong đời với niềm tin tưởng kiên trì.

(Đọc: 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng, 1 Kinh Sáng Danh, Lời Nguyện Fatima).

MẦU NHIỆM 2:

Đức Chúa Giêsu chịu đánh đòn.

Lạy Chúa Giêsu, chúng con đang sống giữa một thế giới mà sự dữ đang ngày càng gia tăng, ma quỷ đang ráo riết tìm cách gây hại cho con người. Xin Chúa thương gìn giữ chúng con khỏi mọi tai ương và nanh vuốt của ma quỷ, và cho chúng con luôn biết tìm nơi trú ẩn trong sự chở che của Chúa, như lời Thánh Vịnh khẳng định: “Chúa là nguồn ánh sáng và ơn cứu độ của tôi, tôi còn sợ người nào? Chúa là thành luỹ bảo vệ đời tôi, tôi khiếp gì ai nữa?” (Tv 26,1).

(Đọc: 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng, 1 Kinh Sáng Danh, Lời Nguyện Fatima).

MẦU NHIỆM 3:

Đức Chúa Giêsu chịu đội mão gai.

Lạy Chúa, xin cho chúng con thấy được vinh quang nơi vòng gai đội đầu của Chúa, từ đó, chúng con biết chịu đựng những lao nhọc hằng ngày, trong cuộc đời tại thế này với một ước nguyện như lời của Thánh Vịnh: “Một điều tôi kiếm tôi xin, là luôn được ở trong đền Chúa tôi, mọi ngày trong suốt cuộc đời, để chiêm ngưỡng Chúa tuyệt vời cao sang, ngắm xem thánh điện huy hoàng” (Tv 26,4).

(Đọc: 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng, 1 Kinh Sáng Danh, Lời Nguyện Fatima).

MẦU NHIỆM 4:

Đức Chúa Giêsu vác cây Thánh Giá.

Lạy Chúa, xin tiếp tục cầu nguyện cho chúng con trước toà Chúa Cha, để chúng con đủ sức đi trọn con đường thập giá  của kiếp người long đong nơi cõi trần đầy thử thách và chông gai này, như xưa Chúa đã cầu nguyện cho các môn đệ: “Lạy Cha, con muốn rằng con ở đâu, thì những người Cha đã ban cho con cũng ở đó với con, để họ chiêm ngưỡng vinh quang của con” (Ga 17,24a).

(Đọc: 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng, 1 Kinh Sáng Danh, Lời Nguyện Fatima).

MẦU NHIỆM 5:

Đức Chúa Giêsu chịu chết trên cây Thánh Giá.

Lạy Cha, xin cho chúng con ngày càng hiểu biết Cha hơn, để chúng con có lòng yêu mến và hiếu thảo với Cha hơn mỗi ngày, như Chúa Giêsu đã thưa với Cha: “Lạy Cha là Đấng Công Chính, thế gian đã không biết Cha, nhưng con, con biết Cha, và những người này đã biết là chính Cha đã sai con” (Ga 17,25).

(Đọc: 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng, 1 Kinh Sáng Danh, Lời Nguyện Fatima).

KINH HÃY NHỚ

Lạy Thánh Nữ Đồng Trinh Maria là Mẹ rất nhân từ, xin hãy nhớ xưa nay chưa từng nghe có người nào chạy đến cùng Đức Mẹ, xin bầu chữa cứu giúp mà Đức Mẹ từ bỏ chẳng nhận lời. Nhân vì sự ấy, con lấy lòng trông cậy than van chạy đến sấp mình xuống dưới chân Đức Mẹ, là Nữ Đồng Trinh trên hết kẻ đồng trinh, xin Đức Mẹ đoái đến con là kẻ tội lỗi. Lạy Mẹ là Mẹ Chúa Cứu thế, xin chớ bỏ lời con kêu xin, một dủ lòng thương và nhậm lời con cùng. Amen.

 1. KẾT THÚC

KINH VỰC SÂU

Lạy Chúa, con ở dưới vực sâu kêu lên Chúa, xin Chúa hãy thẩm nhậm lời con kêu van. Hãy lắng nghe tiếng con cầu xin. Nếu Chúa chấp tội nào ai rỗi được? Bởi Chúa hằng có lòng lành, cùng vì lời Chúa phán hứa. Con đã trông cậy Chúa. Linh hồn con cậy vì lời hứa ấy, thì đã trông cậy Chúa. Những kẻ làm dân Người đêm ngày hãy trông cậy Người cho liên, vì Người rất nhân lành hay thương vô cùng, sẽ tha hết mọi tội lỗi kẻ làm dân Người thay thảy. Lạy Chúa, xin ban cho các linh hồn (tên thánh các linh hồn…) được nghỉ ngơi đời đời, và được sáng soi vô cùng. Lạy Chúa, xin cứu lấy các linh hồn cho khỏi tù ngục, mà được nghỉ yên. Amen.

Kinh Cám Ơn

Con cám ơn Đức Chúa Trời là Chúa lòng lành vô cùng, chẳng bỏ con, chẳng để con không đời đời, mà lại sinh ra con, cho con được làm người, cùng hằng gìn giữ con, hằng che chở con, lại cho Ngôi Hai xuống thế làm người chuộc tội chịu chết trên cây Thánh Giá vì con, lại cho con được đạo thánh Đức Chúa Trời, cùng chịu nhiều ơn nhiều phép Hội Thánh nữa, và đã cho phần xác con đêm nay {tối thì đọc: ngày hôm nay} được mọi sự lành, lại cứu lấy con kẻo phải chết tươi ăn năn tội chẳng kịp. Vậy các thánh ở trên nước thiên đàng cám ơn Đức Chúa Trời thể nào, thì con cũng hợp cùng các thánh mà dâng cho Chúa cùng cám ơn như vậy. Amen.

Kinh Trông Cậy

Chúng con trông cậy Rất Thánh Đức Mẹ Chúa Trời, xin chớ chê chớ bỏ lời chúng con nguyện trong cơn gian nan thiếu thốn, Đức Nữ Đồng Trinh hiển vinh sáng láng. Hằng chữa chúng con cho khỏi sự dữ. Amen.

Các Câu Lạy

Thưa: Lạy rất thánh Trái Tim Đức Chúa Giêsu.

Đáp: Thương xót chúng con.

Thưa: Lạy Trái Tim cực Thánh cực tịnh Rất Thánh Đức Bà Maria.

Đáp: Cầu cho chúng con.

Thưa: Lạy Ông thánh Giuse là bạn thanh sạch Đức Bà Maria trọn đời đồng trinh.

Đáp: Cầu cho chúng con.

Thưa: Các thánh Tử đạo Việt Nam.

Đáp: Cầu cho chúng con.

Thưa: Nữ Vương ban sự bằng an.

Đáp: Cầu cho chúng con.

Thưa: Nữ Vương truyền phép Rất Thánh Mân Côi.

Đáp: Cầu cho chúng con.

CHÚT TÌNH CON THƠ (hát)

 1. Mẹ ơi, trên trần gian con chưa thấy ai, đến nhờ Mẹ mà Mẹ không thương giúp. Mẹ ơi, con biết rằng tình Mẹ rất bao la, luôn dõi nhìn từng nhịp bước con thơ. 

ÐK. Mẹ nguồn cậy trông cho người thất vọng. Mẹ là niềm tin cho người lữ thứ. Mẹ là niềm vui cho người buồn đau. Mẹ là nghỉ ngơi cho người đơn côi. 

Làm dấu Thánh Giá (kết thúc)

THỨ TƯ – NĂM SỰ MỪNG {tuần I và tuần III}

 1. KHAI MẠC

Làm Dấu Thánh Giá

Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen.

cầu xin Chúa Thánh Thần (hát)

 1. Cầu xin Chúa Thánh Thần, Người thương thăm viếng hồn con. Ban xuống cho con hồng ân chan chứa, trau dồi cho đáng ngôi thánh đường. 

ÐK. Nguyện xin Chúa Ngôi Ba, đoái nghe lời con thiết tha. Tình thương mến ấp ủ con ngày đêm, nhuần thấm xác hồn tràn lan ơn thiêng. 

HỒI TÂM (im lặng xét mình và thầm nguyện)

 1. SUY NIỆM KINH MÂN CÔI: NĂM SỰ MỪNG

MẦU NHIỆM 1:

Đức Chúa Giêsu sống lại.

“Anh em đừng mắc nợ gì ai, ngoài món nợ tương thân tương ái; vì ai yêu người, thì đã chu toàn Lề Luật” (Rm 13,8). Chúa phục sinh là để mang lại cho loài người niềm hy vọng vào sự sống đời sau. Lạy Chúa, chúng con nợ Chúa quá nhiều, vì Chúa đã chịu chết để chuộc chúng con khỏi sự chết đời đời. Xin cho chúng con biết trả nợ Chúa bằng cách: sống bác ai với những người xung quanh mình.

(Đọc: 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng, 1 Kinh Sáng Danh, Lời Nguyện Fatima).

MẦU NHIỆM 2:

Đức Chúa Giêsu lên trời.

Lạy Chúa, trước khi về cùng Chúa Cha, Chúa đã hứa ở lại với chúng con mọi ngày cho đến tận thế, Chúa còn để lại cho chúng con giới răn mới là yêu thương nhau. Xin cho chúng con biết sống trong niềm tin tưởng và kính sợ Chúa, cùng say mê sống giới răn của Chúa để được phúc như lời của Thánh Vịnh: “Hạnh phúc thay, người kính sợ Chúa, những ưa cùng thích mệnh lệnh Chúa truyền ban” (Tv 112,1).

(Đọc: 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng, 1 Kinh Sáng Danh, Lời Nguyện Fatima).

MẦU NHIỆM 3:

Đức Chúa Thánh Thần hiện xuống.

Lạy Chúa, xin cho chúng con được tràn đầy ơn Chúa Thánh Thần, để chúng con can đảm sống các giá trị chân lý Tin Mừng giữa dòng đời, như lời Chúa hứa: “Khi nào Thần Khí sự thật đến, Người sẽ dẫn anh em tới sự thật toàn vẹn. Người sẽ không tự mình nói điều gì, nhưng tất cả những gì Người nghe, Người sẽ nói lại, và loan báo cho anh em biết những điều sẽ xảy đến” (Ga 16,13).

(Đọc: 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng, 1 Kinh Sáng Danh, Lời Nguyện Fatima).

MẦU NHIỆM 4:

Đức Chúa Trời cho Đức Mẹ lên trời.

Lạy Chúa, xin cho chúng con biết sống tinh thần của Mẹ Maria: gắn bó mật thiết với Chúa, quý trọng tha nhân và quảng đại sẻ chia yêu thương, để được phúc thiên đàng như lời Thánh Vịnh: “Kẻ túng nghèo, họ rộng tay làm phúc, đức công chính của họ tồn tại muôn đời, uy thế họ vươn cao rực rỡ” (Tv 112,9).

(Đọc: 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng, 1 Kinh Sáng Danh, Lời Nguyện Fatima).

MẦU NHIỆM 5:

Đức Chúa Trời thưởng Đức Mẹ trên trời.

Lạy Chúa, Mẹ Maria đã đi theo Chúa trọn con đường khổ nạn của Chúa. Vì thế, Mẹ vừa là Mẹ vừa là người môn đệ đầu tiên và tuyệt hảo nhất của Chúa. Xin cho chúng con biết noi gương Mẹ, vác thập giá đời mình, đi theo Chúa cho đến cùng cuộc sống này, như chính Chúa mời gọi chúng con: “Ai không vác thập giá mình mà đi theo tôi, thì không thể làm môn đệ tôi được” (Lc 14,27).

(Đọc: 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng, 1 Kinh Sáng Danh, Lời Nguyện Fatima).

KINH CẦU THÁNH GIUSE

Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.

Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.
Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.

Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.

Chúa Kitô nghe cho chúng con.
Chúa Kitô nhận lời chúng con.

Đức Chúa Cha ngự trên trời là Đức Chúa Trời thật.
Thương xót chúng con.

Đức Chúa Con chuộc tội cứu thế là Đức Chúa Trời thật.
Thương xót chúng con.

Đức Chúa Thánh Thần là Đức Chúa Trời thật.
Thương xót chúng con.

Ba Ngôi cũng là một Đức Chúa Trời.
Thương xót chúng con.

Rất Thánh Đức Bà Maria.
Cầu cho chúng con (câu nào cũng thưa như vậy).

Thánh cả Giuse. 
Thánh Giuse là dòng dõi sang trọng vua Đavít.
Thánh Giuse là Đấng sáng láng trên hết các Thánh Tổ phụ.
Thánh Giuse là Bạn Đức Mẹ Chúa Trời.
Thánh Giuse là Đấng gìn giữ Chúa Cứu Thế.
Thánh Giuse là Đấng thanh tịnh gìn giữ Đức Mẹ Đồng Trinh.
Thánh Giuse dưỡng nuôi Con Đức Chúa Trời.
Thánh Giuse hằng bênh vực Chúa Kitô.
Thánh Giuse luôn ân cần phục vụ Chúa Kitô.
Thánh Giuse cộng tác vào công cuộc cứu độ loài người.
Thánh Giuse làm đầu Thánh Gia.
Thánh Giuse là Đấng công chính.
Thánh Giuse cực thanh cực tịnh.
Thánh Giuse cực khôn cực ngoan.
Thánh Giuse là Đấng vững vàng mạnh mẽ.
Thánh Giuse là Đấng rất vâng lời chịu lụy.
Thánh Giuse là Đấng ngay chính tận trung.
Thánh Giuse là gương nhân đức nhịn nhục.
Thánh Giuse yêu chuộng nhân đức khó nghèo.
Thánh Giuse là gương tốt lành cho người lao động.
Thánh Giuse là mẫu mực sáng láng về cách ăn nết ở trong nhà.
Thánh Giuse gìn giữ các kẻ đồng trinh.
Thánh Giuse là như cột trụ cho mọi nhà được vững.
Thánh Giuse là nơi nương tựa lúc gặp nguy nan.
Thánh Giuse yên ủi kẻ gian nan khốn khó.
Thánh Giuse làm cho kẻ bệnh tật được cậy trông.
Thánh Giuse là Đấng bảo trợ kẻ lưu đày.
Thánh Giuse là Đấng bảo trợ người sầu khổ.
Thánh Giuse là Đấng bảo trợ kẻ túng nghèo.

Thánh Giuse là quan thầy phù hộ những người hấp hối.
Thánh Giuse các ma quỷ kinh khiếp.
Thánh Giuse gìn giữ phù hộ Hội Thánh.

Chúa Giêsu chuộc tội cứu thế.
Chúa Giêsu tha tội chúng con.

Chúa Giêsu chuộc tội cứu thế.
Chúa Giêsu nhậm lời chúng con.

Chúa Giêsu chuộc tội cứu thế.
Chúa Giêsu thương xót chúng con.

Xướng: Chúa đã đặt Thánh Giuse làm chủ nhà Chúa.
Đáp: Và coi sóc gia nghiệp Chúa.

Lời nguyện: Lạy Chúa, Chúa đã an bài thật kỳ diệu, khi chọn thánh Giuse làm Bạn trăm năm của Thánh Mẫu Con Một Chúa, xin cho chúng con đang tôn kính Thánh Cả là Đấng bảo trợ ở dưới thế, cũng được Người làm Đấng chuyển cầu ở trên trời. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Amen.

 1. KẾT THÚC

KINH VỰC SÂU

Lạy Chúa, con ở dưới vực sâu kêu lên Chúa, xin Chúa hãy thẩm nhậm lời con kêu van. Hãy lắng nghe tiếng con cầu xin. Nếu Chúa chấp tội nào ai rỗi được? Bởi Chúa hằng có lòng lành, cùng vì lời Chúa phán hứa. Con đã trông cậy Chúa. Linh hồn con cậy vì lời hứa ấy, thì đã trông cậy Chúa. Những kẻ làm dân Người đêm ngày hãy trông cậy Người cho liên, vì Người rất nhân lành hay thương vô cùng, sẽ tha hết mọi tội lỗi kẻ làm dân Người thay thảy. Lạy Chúa, xin ban cho các linh hồn (tên thánh các linh hồn…) được nghỉ ngơi đời đời, và được sáng soi vô cùng. Lạy Chúa, xin cứu lấy các linh hồn cho khỏi tù ngục, mà được nghỉ yên. Amen.

Kinh Cám Ơn

Con cám ơn Đức Chúa Trời là Chúa lòng lành vô cùng, chẳng bỏ con, chẳng để con không đời đời, mà lại sinh ra con, cho con được làm người, cùng hằng gìn giữ con, hằng che chở con, lại cho Ngôi Hai xuống thế làm người chuộc tội chịu chết trên cây Thánh Giá vì con, lại cho con được đạo thánh Đức Chúa Trời, cùng chịu nhiều ơn nhiều phép Hội Thánh nữa, và đã cho phần xác con đêm nay {tối thì đọc: ngày hôm nay} được mọi sự lành, lại cứu lấy con kẻo phải chết tươi ăn năn tội chẳng kịp. Vậy các thánh ở trên nước thiên đàng cám ơn Đức Chúa Trời thể nào, thì con cũng hợp cùng các thánh mà dâng cho Chúa cùng cám ơn như vậy. Amen.

Kinh Trông Cậy

Chúng con trông cậy Rất Thánh Đức Mẹ Chúa Trời, xin chớ chê chớ bỏ lời chúng con nguyện trong cơn gian nan thiếu thốn, Đức Nữ Đồng Trinh hiển vinh sáng láng. Hằng chữa chúng con cho khỏi sự dữ. Amen.

Các Câu Lạy

Thưa: Lạy rất thánh Trái Tim Đức Chúa Giêsu.

Đáp: Thương xót chúng con.

Thưa: Lạy Trái Tim cực Thánh cực tịnh Rất Thánh Đức Bà Maria.

Đáp: Cầu cho chúng con.

Thưa: Lạy Ông thánh Giuse là bạn thanh sạch Đức Bà Maria trọn đời đồng trinh.

Đáp: Cầu cho chúng con.

Thưa: Các thánh Tử đạo Việt Nam.

Đáp: Cầu cho chúng con.

Thưa: Nữ Vương ban sự bằng an.

Đáp: Cầu cho chúng con.

Thưa: Nữ Vương truyền phép Rất Thánh Mân Côi.

Đáp: Cầu cho chúng con.

CUNG CHÚC TRINH VƯƠNG

 1. Cung chúc Trinh Vương không hề nhiễm tội truyền. Thật Mẹ là Mẹ Thiên Chúa, Mẹ khiết trinh trọn đời. Cung chúc Trinh Vương là kho tích ơn thiêng. Mẹ đã hy sinh lập công để cứu chuộc nhân loại.

ÐK. Mẹ Maria! Ai là không được Mẹ thương đến. Khốn thay nhân loại mê đắm nên lãng quên. Mẹ Fatima con nguyện xin đền tạ yêu mến. Muốn hy sinh nhiều yên ủi Mẹ khỏi ưu phiền.

Làm dấu Thánh Giá (kết thúc)

THỨ NĂM – NĂM SỰ SÁNG {tuần I và tuần III}

 1. KHAI MẠC

Làm Dấu Thánh Giá

Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen.

ThÁNH THẦN HÃY ĐẾN (hát)

 1. Thánh Thần, khấn xin ngự đến, hồn con đang mong chờ Ngài, suối nguồn thánh ân hiện xuống, này dương gian, xin Ngài đổi mới. Ngài ơi, xin Ngài hãy đến, chiếu sáng thế gian u mê tối tăm. Ngài ơi, xin Ngài hãy đến, hiển linh Ngài ơi. 

ÐK. Lạy Ngài xin đến dẫn dắt chúng con trên đường. Cầu Ngài liên kết chúng con nhất tâm trong Ngài. Cầu Ngài ban ơn thêm sức kiên vững không lay. Sống sao nên người con Chúa chứng nhân tình yêu. 

HỒI TÂM (im lặng xét mình và thầm nguyện)

 1. SUY NIỆM KINH MÂN CÔI: NĂM SỰ SÁNG

MẦU NHIỆM 1:

Đức Chúa Giêsu chịu phép rửa tại sông Giođan.

Lạy Chúa, Chúa đến trần gian này là vì loài người chúng con, rồi Chúa hạ mình xuống chịu phép rửa cũng là vì tội lỗi chúng con. Xin cho chúng con biết phụng sự Chúa suốt cả cuộc đời, như lời mời gọi của thánh Phaolô: “Không ai trong chúng ta sống cho chính mình, cũng như không ai chết cho chính mình. Chúng ta có sống là sống cho Chúa, mà có chết cũng là chết cho Chúa” (Rm 14,7-8a).

(Đọc: 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng, 1 Kinh Sáng Danh, Lời Nguyện Fatima).

MẦU NHIỆM 2:

Đức Chúa Giêsu làm phép lạ tại tiệc cưới Cana.

Lạy Chúa, chúng con tin và biết rằng Chúa luôn quan tâm đến chúng con: từng người và mọi người. Dù chuyện của chúng con có vẻ “không can gì” với Chúa, như xưa Chúa nói với Mẹ: “Thưa bà, chuyện đó can gì đến bà và tôi? Giờ của tôi chưa đến” (Ga 2,4), thì vì lời Đức Mẹ chuyển cầu, xin quan tâm nhìn đến số phận đời đời của mỗi người và mọi người trong chúng con.

(Đọc: 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng, 1 Kinh Sáng Danh, Lời Nguyện Fatima).

MẦU NHIỆM 3:

Đức Chúa Giêsu rao giảng Nước Trời và kêu gọi sám hối.

Lạy Chúa, chúng con đang sống trong một thời đại mà bóng đen tội lỗi đang bao phủ khắp nơi. Xin chiếu sáng vào cuộc đời tăm tối của chúng con, để chúng con thấy được lối đường đưa đến cõi sống đời đời, như Chúa đã phán: “Tôi là ánh sáng thế gian. Ai theo tôi, sẽ không phải đi trong bóng tối, nhưng sẽ nhận được ánh sáng đem lại sự sống” (Ga 8,12).

(Đọc: 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng, 1 Kinh Sáng Danh, Lời Nguyện Fatima).

MẦU NHIỆM 4:

Đức Đức Chúa Giêsu biến hình trên núi.

Lạy Chúa, Chúa là Đấng mà mọi người cần phải yêu mến và phụng thờ. Xin cho chúng con luôn biết gắn bó với Chúa, để nhờ thế, chúng con được ướp hương thơm công phúc cho sự sống đời đời, như người phụ nữ đã can đảm lấy dầu thơm mà xức chân Chúa được Chúa đề cao: “Hãy để cô ấy yên. Cô đã giữ dầu thơm này là có ý dành cho ngày mai táng Thầy” (Ga 12,7).

(Đọc: 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng, 1 Kinh Sáng Danh, Lời Nguyện Fatima).

MẦU NHIỆM 5:

Đức Chúa Giêsu lập bí tích Thánh Thể.

Lạy Chúa, Chúa ở lại với chúng con hằng ngày qua bí tích Thánh Thể, xin cho chúng con một niềm sùng kính bí tích kỳ diệu này trong tâm tình sám hối thường xuyên, để luôn sống niềm vui thiên đàng ngay ở đời này như Chúa dạy: “Giữa triều thần Thiên Chúa, ai nấy sẽ vui mừng vì một người tội lỗi ăn năn sám hối” (Lc 15,10).

(Đọc: 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng, 1 Kinh Sáng Danh, Lời Nguyện Fatima).

KINH CẦU CHO CÁC LINH MỤC

Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, xin nhìn đến Đức Kitô Con Chúa/ là vị Linh mục Thượng phẩm đời đời/ và vì yêu quý Người, mà thương xót giữ gìn các linh mục của Chúa. Lạy Thiên Chúa giàu lòng thương xót, xin nhớ đến các linh mục/ bởi các ngài cũng chỉ là thụ tạo yếu đuối thấp hèn. Xin Chúa hằng khơi dậy nơi tâm hồn các ngài/ hồng ân đã lãnh nhận trong ngày chịu chức thánh. Xin gìn giữ các ngài thật gần Chúa/ để kẻ thù không lấn át được/ và cũng để các ngài biết bảo vệ toàn vẹn/ sự trong sáng của ơn gọi cao cả trong chức linh mục. Lạy Chúa Giêsu, chúng con khẩn cầu cho các linh mục/ là những vị trung tín và nhiệt tâm, cũng như những vị bất tín và nguội lạnh; những vị đang làm việc nơi đây/ vì Danh Chúa và lợi ích các linh hồn, cũng như những vị đang miệt mài/ trong vùng đất truyền giáo xa xôi; những vị đang bị tấn công bởi cám dỗ/ nỗi buồn chán cô đơn và đau đớn ê chề, những vị trẻ tuổi và già cả, những vị đau yếu và đang hấp hối; cách riêng chúng con nhớ đến/ những vị đã góp phần đào tạo chúng con/ và những vị đã cử hành các bí tích cho chúng con hưởng nhờ; xin cho các ngài được tràn đầy sức mạnh Chúa Thánh Thần/ nhờ đó ơn Chúa được trao ban/ cho con người trong thế giới hôm nay. Lạy Chúa Giêsu dịu hiền khiêm nhường, xin gìn giữ các linh mục gần Thánh Tâm Chúa/ và xin chúc phúc dồi dào cho các ngài/ bây giờ và mãi mãi. Amen.

[Theo ĐHY Mudelin, TGM Chicago (1872-1939)]

 1. KẾT THÚC

KINH VỰC SÂU

Lạy Chúa, con ở dưới vực sâu kêu lên Chúa, xin Chúa hãy thẩm nhậm lời con kêu van. Hãy lắng nghe tiếng con cầu xin. Nếu Chúa chấp tội nào ai rỗi được? Bởi Chúa hằng có lòng lành, cùng vì lời Chúa phán hứa. Con đã trông cậy Chúa. Linh hồn con cậy vì lời hứa ấy, thì đã trông cậy Chúa. Những kẻ làm dân Người đêm ngày hãy trông cậy Người cho liên, vì Người rất nhân lành hay thương vô cùng, sẽ tha hết mọi tội lỗi kẻ làm dân Người thay thảy. Lạy Chúa, xin ban cho các linh hồn (tên thánh các linh hồn…) được nghỉ ngơi đời đời, và được sáng soi vô cùng. Lạy Chúa, xin cứu lấy các linh hồn cho khỏi tù ngục, mà được nghỉ yên. Amen.

Kinh Cám Ơn

Con cám ơn Đức Chúa Trời là Chúa lòng lành vô cùng, chẳng bỏ con, chẳng để con không đời đời, mà lại sinh ra con, cho con được làm người, cùng hằng gìn giữ con, hằng che chở con, lại cho Ngôi Hai xuống thế làm người chuộc tội chịu chết trên cây Thánh Giá vì con, lại cho con được đạo thánh Đức Chúa Trời, cùng chịu nhiều ơn nhiều phép Hội Thánh nữa, và đã cho phần xác con đêm nay {tối thì đọc: ngày hôm nay} được mọi sự lành, lại cứu lấy con kẻo phải chết tươi ăn năn tội chẳng kịp. Vậy các thánh ở trên nước thiên đàng cám ơn Đức Chúa Trời thể nào, thì con cũng hợp cùng các thánh mà dâng cho Chúa cùng cám ơn như vậy. Amen.

Kinh Trông Cậy

Chúng con trông cậy Rất Thánh Đức Mẹ Chúa Trời, xin chớ chê chớ bỏ lời chúng con nguyện trong cơn gian nan thiếu thốn, Đức Nữ Đồng Trinh hiển vinh sáng láng. Hằng chữa chúng con cho khỏi sự dữ. Amen.

Các Câu Lạy

Thưa: Lạy rất thánh Trái Tim Đức Chúa Giêsu.

Đáp: Thương xót chúng con.

Thưa: Lạy Trái Tim cực Thánh cực tịnh Rất Thánh Đức Bà Maria.

Đáp: Cầu cho chúng con.

Thưa: Lạy Ông thánh Giuse là bạn thanh sạch Đức Bà Maria trọn đời đồng trinh.

Đáp: Cầu cho chúng con.

Thưa: Các thánh Tử đạo Việt Nam.

Đáp: Cầu cho chúng con.

Thưa: Nữ Vương ban sự bằng an.

Đáp: Cầu cho chúng con.

Thưa: Nữ Vương truyền phép Rất Thánh Mân Côi.

Đáp: Cầu cho chúng con.

dâng mẹ (hát)

ÐK. Lạy Mẹ Maria, Mẹ Thiên Chúa, Mẹ đồng trinh. Ðoàn con chung tiếng hát, chung tấm lòng dâng đời sống. Lạy Mẹ Maria, Mẹ nhân ái, Mẹ hiển vinh. Mẹ chính là Nữ Vương là trạng sư, là Mẹ con.

 1. Con dâng Mẹ, đây tâm hồn, đây trí khôn. Cả dĩ vãng, cả hiện tại với tương lai. Ðức thiện toàn con cương quyết gắng đi tới. Trông lên Mẹ là gương mẫu của đời con. 

Làm dấu Thánh Giá (kết thúc)

THỨ SÁU – NĂM SỰ THƯƠNG {tuần I và tuần III}

 1. KHAI MẠC

Làm Dấu Thánh Giá

Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen.

xin ngôi ba thiên chúa (hát)

ĐK. Xin Ngôi Ba Thiên Chúa ngự xuống trên chúng con, ban hồng ân chan chứa thấm nhuần hồn xác chúng con. Biến chúng con thành những chiến sĩ theo Chúa Kitô, thành nhân chứng Nước Trời cho muôn người trong khắp nơi.

 1. Nguyện Chúa Thánh Thần xin ngự đến, lòng vạn lòng đợi trông Ngài soi sáng, và luyện lọc hầu mong được xứng đáng với danh hiệu Đền Thánh Chúa cao quang.

HỒI TÂM (im lặng xét mình và thầm nguyện)

 1. SUY NIỆM KINH MÂN CÔI: NĂM SỰ THƯƠNG

MẦU NHIỆM 1:

Đức Chúa Giêsu lo buồn đổ mồ hôi máu.

Lạy Chúa, xin cho chúng con luôn lấy Chúa làm niềm vui và cố gắng phục vụ Chúa trong việc chu toàn bổn phận hằng ngày với tình yêu mến Chúa, theo tinh thần của người tông đồ nhiệt thành là thánh Phaolô: “Trong Đức Kitô Giêsu, tôi có quyền hãnh diện về công việc phục vụ Thiên Chúa” (Rm 15,17).

(Đọc: 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng, 1 Kinh Sáng Danh, Lời Nguyện Fatima).

MẦU NHIỆM 2:

Đức Chúa Giêsu chịu đánh đòn.

Lạy Chúa, “Chúa đã biểu dương ơn Người cứu độ, mặc khải đức công chính của Người trước mặt chư dân” (Tv 97,2), qua công cuộc khổ nạn đau thương. Xin cho muôn dân, khi nhìn vào những khổ hình của Chúa, thì nhận ra Chúa là Đấng Cứu Độ của trần gian.

(Đọc: 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng, 1 Kinh Sáng Danh, Lời Nguyện Fatima).

MẦU NHIỆM 3:

Đức Chúa Giêsu chịu đội mão gai.

Họ tố cáo Chúa Giêsu: “Chúng tôi đã phát giác ra tên này sách động dân tộc chúng tôi, và ngăn cản dân chúng nộp thuế cho hoàng đế Xêda, lại còn xưng mình là Mêsia, là Vua nữa” (Lc 23,2). Lạy Chúa, dân chúng tố cáo oan cho Chúa, còn Chúa chấp nhận mọi cáo gian của họ bằng cách chịu những sỉ nhục. Xin cho chúng con có sức chịu đựng những oan khiên trong cuộc sống thường ngày.

(Đọc: 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng, 1 Kinh Sáng Danh, Lời Nguyện Fatima).

MẦU NHIỆM 4:

Đức Chúa Giêsu vác cây Thánh Giá.

Lạy Chúa, Chúa đã phán: “Con cái đời này khôn khéo hơn con cái ánh sáng khi xử sự với người đồng loại” (Lc 16,8). Đối với người đời, con đường thập giá là con đường ô nhục, nhưng Chúa đã chọn con đường này để đi tới vinh quang. Xin cho chúng con học được sự khôn ngoan của thánh giá mà đối xử với tha nhân bằng một tình yêu bao dung và hy sinh.

(Đọc: 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng, 1 Kinh Sáng Danh, Lời Nguyện Fatima).

MẦU NHIỆM 5:

Đức Chúa Giêsu chịu chết trên cây Thánh Giá.

Lạy Chúa, tình yêu của Chúa lớn lao và bao dung biết bao! Khi cận kề cái chết, Chúa đã không quên xin Cha tha thứ cho những kẻ bắt bớ và đóng đinh Chúa khi Chúa cầu nguyện với Cha: “Lạy Cha, xin tha cho họ, vì họ không biết việc họ làm” (Lc 23,34a). Xin cho chúng con luôn biết sẵn sàng tha thứ cho những người lầm lỗi đối với chúng con. Và xin Chúa lấy lòng thương xót mà thanh tẩy tâm hồn con người, để họ thấm nhuần tinh thần bao dung mà hành xử bác ái huynh đệ với nhau.

KINH ĐỀN TẠ TRÁI TIM CHÚA GIÊSU

Lạy Ðức Chúa Giêsu rất nhân lành, Chúa đã yêu dấu loài người quá bội, mà loài người vô tình tệ bạc, lại còn khinh mạn dể duôi, nay chúng con sấp mình xuống trước bàn thờ Chúa, hết lòng thờ phượng cung kính/ cho được đền vì những sự vô nhân bất nghĩa khắp thiên hạ/ hằng làm sỉ nhục trái tim Chúa hay thương dường ấy.

Song le chúng con nhớ lại, xưa nay chúng con cũng đã lỗi nghĩa cùng Chúa như vậy, thì chúng con hết lòng ăn năn đau đớn, xin Chúa thương xót thứ tha; chúng con sẵn lòng đền tội chúng con/ cùng xin đền tội những kẻ lạc xa đàng rỗi, hoặc bởi cố tình chẳng tin phục nhận biết Chúa/ là Ðấng chăn chiên dẫn đàng chính thật, hoặc khinh dể những điều đã khấn nguyện khi chịu Phép Rửa Tội/ mà dẫy bỏ giới răn Chúa là ách êm ái dịu dàng.

Bấy nhiêu tội đáng khóc lóc đau đớn dường ấy, thì chúng con quyết chí đền hết thay thảy; lại dốc lòng đền riêng những tội này: như cách ăn ở buông tuồng mất nết, những thói tục xấu xa làm dịp cho kẻ hãy còn thanh sạch mất lòng khiết tịnh. Tội bỏ chẳng giữ các ngày lễ, sự nói lộng ngôn phạm đến Chúa cùng các Thánh; những điều sỉ nhục bỉ báng đấng thay mặt Chúa/ cùng các đấng làm thầy; những điều ơ hờ khinh dể, cùng những tội gớm ghê phạm đến chính phép Bí Tích mến yêu. Sau hết, chúng con xin đền tội chung các nước thiên hạ/ hằng chống cưỡng chẳng nhận quyền, cùng chẳng vâng phục lời Hội Thánh Chúa truyền dạy. Chớ gì chúng con được đổ máu ra mà rửa sạch bấy nhiêu tội ấy! Ít là chúng con xin dâng công đền tội xưa Chúa đã dâng cho Ðức Chúa Cha trên cây thánh giá, mà rầy còn dâng trên bàn thờ mọi ngày; lại xin dâng công nghiệp Ðức Mẹ đồng trinh và các thánh cùng các kẻ lành, cho được đền vì những sự vô phép mất lòng Chúa.

Chúng con thật lòng hứa cùng Chúa từ rầy về sau, nhờ ơn Chúa giúp/ thì chúng con sẽ giữ đức tin vững vàng/ ăn ở thanh sạch giữ luật Phúc Âm cho trọn, nhất là luật mến Chúa yêu người, cho được bù lại những tội ấy; lại hết sức ngăn ngừa kẻo người ta còn phạm đến Chúa, cùng khuyên dụ cho nhiều người trở lại theo chân Chúa.

Lạy Ðức Chúa Giêsu cực khoan cực nhân, chúng con cậy vì lời Ðức Nữ Ðồng Trinh Maria, đã đồng công chuộc tội cầu bầu, xin Chúa nhận lễ đền tội chúng con thật lòng kính dâng mà tạ Chúa, cùng xin ban cho chúng con được ơn bền đỗ, giữ lòng trung tín lo việc bổn phận làm tôi Chúa cho đến trọn đời. Cho ngày sau chúng con hết thảy được về quê thật/ là nơi Chúa hằng sống hằng trị/ cùng Ðức Chúa Cha và Ðức Chúa Thánh Thần đời đời chẳng cùng. Amen.

 1. KẾT THÚC

KINH VỰC SÂU

Lạy Chúa, con ở dưới vực sâu kêu lên Chúa, xin Chúa hãy thẩm nhậm lời con kêu van. Hãy lắng nghe tiếng con cầu xin. Nếu Chúa chấp tội nào ai rỗi được? Bởi Chúa hằng có lòng lành, cùng vì lời Chúa phán hứa. Con đã trông cậy Chúa. Linh hồn con cậy vì lời hứa ấy, thì đã trông cậy Chúa. Những kẻ làm dân Người đêm ngày hãy trông cậy Người cho liên, vì Người rất nhân lành hay thương vô cùng, sẽ tha hết mọi tội lỗi kẻ làm dân Người thay thảy. Lạy Chúa, xin ban cho các linh hồn (tên thánh các linh hồn…) được nghỉ ngơi đời đời, và được sáng soi vô cùng. Lạy Chúa, xin cứu lấy các linh hồn cho khỏi tù ngục, mà được nghỉ yên. Amen.

Kinh Cám Ơn

Con cám ơn Đức Chúa Trời là Chúa lòng lành vô cùng, chẳng bỏ con, chẳng để con không đời đời, mà lại sinh ra con, cho con được làm người, cùng hằng gìn giữ con, hằng che chở con, lại cho Ngôi Hai xuống thế làm người chuộc tội chịu chết trên cây Thánh Giá vì con, lại cho con được đạo thánh Đức Chúa Trời, cùng chịu nhiều ơn nhiều phép Hội Thánh nữa, và đã cho phần xác con đêm nay {tối thì đọc: ngày hôm nay} được mọi sự lành, lại cứu lấy con kẻo phải chết tươi ăn năn tội chẳng kịp. Vậy các thánh ở trên nước thiên đàng cám ơn Đức Chúa Trời thể nào, thì con cũng hợp cùng các thánh mà dâng cho Chúa cùng cám ơn như vậy. Amen.

Kinh Trông Cậy

Chúng con trông cậy Rất Thánh Đức Mẹ Chúa Trời, xin chớ chê chớ bỏ lời chúng con nguyện trong cơn gian nan thiếu thốn, Đức Nữ Đồng Trinh hiển vinh sáng láng. Hằng chữa chúng con cho khỏi sự dữ. Amen.

Các Câu Lạy

Thưa: Lạy rất thánh Trái Tim Đức Chúa Giêsu.

Đáp: Thương xót chúng con.

Thưa: Lạy Trái Tim cực Thánh cực tịnh Rất Thánh Đức Bà Maria.

Đáp: Cầu cho chúng con.

Thưa: Lạy Ông thánh Giuse là bạn thanh sạch Đức Bà Maria trọn đời đồng trinh.

Đáp: Cầu cho chúng con.

Thưa: Các thánh Tử đạo Việt Nam.

Đáp: Cầu cho chúng con.

Thưa: Nữ Vương ban sự bằng an.

Đáp: Cầu cho chúng con.

Thưa: Nữ Vương truyền phép Rất Thánh Mân Côi.

Đáp: Cầu cho chúng con.

CON DÂNG VỀ MẸ (hát)

ÐK. Con dâng về Mẹ một niềm tin yêu bao la, một lòng cậy trông vàng đá. Dâng lên Mẹ lời kinh như áng hương trời, dịu hiền toả bay nơi nơi. 

 1. Con dâng về Mẹ trọn cuộc đời nơi khóc than. Ðường đời nguy nan, Mẹ nâng đỡ cho vẹn toàn. 
 2. Con dâng về Mẹ mộng đời nở tươi ngát hương. Dạt dào yêu thương, đừng phân rẽ trăm ngàn đường. 

Làm dấu Thánh Giá (kết thúc)

 

THỨ BẢY – NĂM SỰ VUI {tuần I và tuần III}

 1. KHAI MẠC

Làm Dấu Thánh Giá

Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen.

Kinh Đức Chúa Thánh Thần

Chúng con lạy ơn Đức Chúa Thánh Thần thiêng liêng sáng láng vô cùng. Chúng con xin Đức Chúa Thánh Thần xuống đầy lòng chúng con, là kẻ tin cậy Đức Chúa Trời, và đốt lửa kính mến Đức Chúa Trời trong lòng chúng con, chúng con xin Đức Chúa Trời cho Đức Chúa Thánh Thần xuống.

– Sửa lại mọi sự trong ngoài chúng con.

Chúng con cầu cùng Đức Chúa Trời xưa đã cho Đức Chúa Thánh Thần xuống soi lòng dạy dỗ các thánh Tông đồ, thì rầy chúng con cũng xin Đức Chúa Trời cho Đức Chúa Thánh Thần lại xuống yên ủi dạy dỗ chúng con làm những việc lành; vì công nghiệp vô cùng Đức Chúa Giêsu Kitô là Chúa chúng con. Amen.

HỒI TÂM (im lặng xét mình và thầm nguyện)

CHỨNG NHÂN TÌNH YÊU (hát)

 1. Khi con nghe tiếng kêu mời gọi con đi gieo niềm tin mới. Con nay như thấy ngỡ ngàng vì Chúa đã đoái thương chọn con. Rồi một ngày Thánh Thần Chúa đã đến thánh hiến con cho Ngài sai con đi khắp mọi nơi rắc gieo tin vui cho muôn người. 

ĐK. Này đây Chúa ơi con hiến dâng cho Ngài, niềm tin tâm tư cùng trái tim nồng cháy. Từ đây hăng say theo bước chân của Ngài trung kiên làm chứng nhân nước Trời thắp lên hạnh phúc cho muôn người.

 1. SUY NIỆM KINH MÂN CÔI: NĂM SỰ VUI

MẦU NHIỆM 1:

Thiên thần truyền tin cho Đức Mẹ chịu thai.

Lạy Chúa, qua tiếng xin vâng của Đức Mẹ, Chúa đã nhập thể làm người bởi quyền năng Chúa Thánh Thần. Chúa đến trần gian là để khai mở một kỷ nguyên mới, kỷ nguyên của ân sủng. Như thánh Phaolô, chúng con nguyện xin Chúa ban ân sủng cho tất cả chúng con (xc. Rm 16,24), để chúng con biết thưa xin vâng với Chúa trong mọi hoàn cảnh, như Đức Mẹ xưa kia.

(Đọc: 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng, 1 Kinh Sáng Danh, Lời Nguyện Fatima).

MẦU NHIỆM 2:

Đức Mẹ đi viếng Bà thánh Isave.

Thiên Chúa quyền năng đã làm cho bà Isave già nua lại có con! Lạy Chúa, Chúa là Đấng có quyền năng làm cho chúng con được nên vững mạnh theo Tin Mừng (xc. Rm 16,25a), xin cho chúng con trở nên những người dám sống các giá trị của Tin Mừng để làm chứng trong thời đại hôm nay.

(Đọc: 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng, 1 Kinh Sáng Danh, Lời Nguyện Fatima).

MẦU NHIỆM 3:

Đức Mẹ sinh Đức Chúa Giêsu nơi hang đá.

Chúa là Đấng cao cả, nhưng lại sinh xuống nơi hang đá nghèo hèn, để nâng chúng con, những người tội lỗi và yếu đuối, lên phẩm vị làm con cái của Chúa. Xin cho con người ngày nay, giống như các nhà hiền triết xưa kia, biết tìm đến thờ lạy Chúa, và mặc lấy tinh thần của Thánh Vịnh, để ngày lại ngày, “chúc tụng Chúa và ca ngợi Thánh Danh muôn thuở muôn đời. Chúa thật cao cả, xứng muôn lời ca tụng. Người cao cả khôn dò khôn thấu” (Tv 144,2-3).

(Đọc: 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng, 1 Kinh Sáng Danh, Lời Nguyện Fatima).

MẦU NHIỆM 4:

Đức Mẹ dâng Đức Chúa Giêsu trong Đền Thánh.

Lạy Chúa, Chúa không ngừng biểu dương quyền năng qua các kỳ công trong vũ trụ và qua lịch sử thế giới. Chúng con xin hợp với Đức Mẹ, triều thần thánh trên trời và muôn loài thụ tạo, từ đời nọ tới đời kia, mà ca rao “sự nghiệp Chúa và truyền tụng những chiến công của Ngài” (Tv 144,4).

(Đọc: 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng, 1 Kinh Sáng Danh, Lời Nguyện Fatima).

MẦU NHIỆM 5:

Đức Mẹ tìm được Đức Chúa Giêsu trong Đền Thánh.

Chúa phán: “Ai trung tín trong việc rất nhỏ, thì cũng trung tín trong việc lớn; ai bất lương trong việc rất nhỏ, thì cũng bất lương trong việc lớn” (Lc 16,10). Chúa đã vì nhiệt tâm lo việc nhà Chúa, mà đành chấp nhận thiệt thân. Xin cho chúng con, trở nên những đầy tớ khiêm nhường và trung thành của Chúa, kiên trì làm bổn phận hằng ngày với một lòng yêu mến hân hoan.

(Đọc: 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng, 1 Kinh Sáng Danh, Lời Nguyện Fatima).

KINH CẦU ĐỨC MẸ

Xin Chúa thương xót chúng con.
Thưa: Xin Chúa thương xót chúng con.

Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.
Thưa: Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.

Xin Chúa thương xót chúng con.
Thưa: Xin Chúa thương xót chúng con.

Chúa Kitô nghe cho chúng con.
Thưa: Chúa Kitô nhậm lời chúng con.

Ðức Chúa Cha Ngự trên trời là Ðức Chúa Trời thật.
Thưa: Thương xót chúng con.

Ðức Chúa con chuộc tội cứu thế là Ðức Chúa Trời thật.
Thưa: Thương xót chúng con.

Ðức Chúa ThànhThần là Ðức Chúa Trời thật.
Thưa: Thương xót chúng con.

Ba Ngôi cũng là một Đức Chúa Trời.

Thưa: Thương xót chúng con.

Rất thánh Ðức Bà Maria.
Thưa: Cầu cho chúng con. (các câu kế tiếp đều thưa như vậy).

Rất thánh Ðức Mẹ Chúa Trời.
Rất thánh Nữ đồng trinh trên hết các kẻ đồng trinh. 
Ðức Mẹ Chúa Kitô.
Đức Mẹ là Mẹ Hội Thánh.
Đức Mẹ đầy lòng thương xót.
Ðức Mẹ thông ơn Thiên Chúa.
Đức Mẹ là lẽ cậy trông.
Ðức Mẹ cực thanh cực tịnh.
Ðức Mẹ tuyền vẹn mọi đàng.
Ðức Mẹ chẳng vướng bợn nhơ.
Ðức Mẹ rất đáng yêu mến.
Ðức Mẹ cực mầu cực nhiệm.
Ðức Mẹ chỉ bảo đàng lành.
Ðức Mẹ sinh Chúa Tạo thiên lập địa.
Ðức Mẹ sinh Chúa Cứu Thế.

Ðức Nữ cực khôn cực ngoan.
Ðức Nữ rất đáng kính chuộng.
Ðức Nữ rất đáng ngợi khen.
Ðức Nữ có tài có phép.
Ðức Nữ có lòng khoan nhân.
Ðức Nữ trung tín thật thà.

Ðức Bà là gương nhân đức.
Ðức Bà là tòa Ðấng khôn ngoan.
Ðức Bà làm cho chúng con vui mừng.
Ðức Bà là Ðấng trọng thiêng.
Ðức Bà là Ðấng đáng tôn trọng.
Ðức Bà là Ðấng sốt mến lạ lùng.
Ðức Bà như hoa hường mầu nhiệm vậy.
Ðức Bà như lầu đài Ðavít vậy.
Ðức Bà như tháp ngà báu vậy.
Ðức Bà như đền vàng vậy.
Ðức Bà như hòm bia Thiên Chúa vậy.
Ðức Bà là cửa Thiên đàng.
Ðức Bà như sao mai sáng vậy.
Ðức Bà cứu kẻ liệt kẻ khốn.
Ðức Bà bầu chữa kẻ có tội.
Đức Bà nâng đỡ di dân.
Ðức Bà yên ủi kẻ âu lo.
Ðức Bà phù hộ các giáo hữu.

Nữ vương các thánh thiên thần.
Nữ vương các thánh Tổ tông.
Nữ vương các thánh Tiên tri.
Nữ vương các thánh Tông đồ.
Nữ vương các thánh Tử vì đạo.
Nữ vương các thánh Hiển tu.
Nữ vương các thánh Ðồng trinh.
Nữ vương các thánh Nam cùng các thánh Nữ.
Nữ vương chẳng hề mắc tội tổ tông.
Nữ vương linh hồn và xác lên trời.
Nữ vương truyền phép rất thánh Mân Côi.
Nữ vương ban sự bằng an.

Chúa Giêsu chuộc tội cứu thế.
Thưa: Chúa tha tội chúng con.

Chúa Giêsu chuộc tội cứu thế.
Thưa: Chúa nhậm lời chúng con.

Chúa Giêsu chuộc tội cứu thế.
Thưa: Chúa thương xót chúng con.

Lạy rất thánh Ðức Mẹ Chúa Trời xin cầu cho chúng con.
Thưa: Ðáng chịu lấy những sự Chúa Kitô đã hứa.

Lời nguyện: Lạy Chúa, Chúa đã dùng sự sống, sự chết và sự sống lại của Con Một Chúa mà chuẩn bị cho chúng con phần thưởng cứu độ đời đời. Xin cho chúng con khi suy niệm những mầu nhiệm Mân Côi rất thánh kính Đức Trinh Nữ Maria, chúng con được noi theo những điều tích chứa trong các mầu nhiệm ấy, và được phần thưởng Chúa đã hứa ban. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng con. Amen.

 1. KẾT THÚC

KINH VỰC SÂU

Lạy Chúa, con ở dưới vực sâu kêu lên Chúa, xin Chúa hãy thẩm nhậm lời con kêu van. Hãy lắng nghe tiếng con cầu xin. Nếu Chúa chấp tội nào ai rỗi được? Bởi Chúa hằng có lòng lành, cùng vì lời Chúa phán hứa. Con đã trông cậy Chúa. Linh hồn con cậy vì lời hứa ấy, thì đã trông cậy Chúa. Những kẻ làm dân Người đêm ngày hãy trông cậy Người cho liên, vì Người rất nhân lành hay thương vô cùng, sẽ tha hết mọi tội lỗi kẻ làm dân Người thay thảy. Lạy Chúa, xin ban cho các linh hồn (tên thánh các linh hồn…) được nghỉ ngơi đời đời, và được sáng soi vô cùng. Lạy Chúa, xin cứu lấy các linh hồn cho khỏi tù ngục, mà được nghỉ yên. Amen.

Kinh Cám Ơn

Con cám ơn Đức Chúa Trời là Chúa lòng lành vô cùng, chẳng bỏ con, chẳng để con không đời đời, mà lại sinh ra con, cho con được làm người, cùng hằng gìn giữ con, hằng che chở con, lại cho Ngôi Hai xuống thế làm người chuộc tội chịu chết trên cây Thánh Giá vì con, lại cho con được đạo thánh Đức Chúa Trời, cùng chịu nhiều ơn nhiều phép Hội Thánh nữa, và đã cho phần xác con đêm nay {tối thì đọc: ngày hôm nay} được mọi sự lành, lại cứu lấy con kẻo phải chết tươi ăn năn tội chẳng kịp. Vậy các thánh ở trên nước thiên đàng cám ơn Đức Chúa Trời thể nào, thì con cũng hợp cùng các thánh mà dâng cho Chúa cùng cám ơn như vậy. Amen.

Kinh Trông Cậy

Chúng con trông cậy Rất Thánh Đức Mẹ Chúa Trời, xin chớ chê chớ bỏ lời chúng con nguyện trong cơn gian nan thiếu thốn, Đức Nữ Đồng Trinh hiển vinh sáng láng. Hằng chữa chúng con cho khỏi sự dữ. Amen.

Các Câu Lạy

Thưa: Lạy rất thánh Trái Tim Đức Chúa Giêsu.

Đáp: Thương xót chúng con.

Thưa: Lạy Trái Tim cực Thánh cực tịnh Rất Thánh Đức Bà Maria.

Đáp: Cầu cho chúng con.

Thưa: Lạy Ông thánh Giuse là bạn thanh sạch Đức Bà Maria trọn đời đồng trinh.

Đáp: Cầu cho chúng con.

Thưa: Các thánh Tử đạo Việt Nam.

Đáp: Cầu cho chúng con.

Thưa: Nữ Vương ban sự bằng an.

Đáp: Cầu cho chúng con.

Thưa: Nữ Vương truyền phép Rất Thánh Mân Côi.

Đáp: Cầu cho chúng con.

ĐỀN TẠ TRÁI TIM MẸ (hát)

ĐK. Lạy Mẹ Fatima. Mẹ nỉ non bao lần. Tội gian trần để phiền cho Trái Tim Mẹ. Lòng Mẹ thương bao la, tình ủi an vô ngần. Con dâng mình đền thay tội lỗi muôn dân. 

 1. Từ nay lòng con nhớ lời Mẹ tha thiết. Sá gì dầu nguy biến thề chết có Mẹ, vui có Mẹ. Dù rằng bao sóng gió con lo gì, con lo gì? Chết bên Mẹ con sợ chi, con sợ gì Mẹ ơi. 
 2. Mẹ cho lòng con trên đường gai dương thế. Tấm lòng luôn tinh tuyết tựa hoa trắng ngần, hoa trắng ngần. Trọn đời con trung tín sống với Mẹ, luôn có Mẹ. Biết hy sinh quên lợi danh sống cuộc đời bình an. 

Làm dấu Thánh Giá (kết thúc)

CHÚA NHẬT – NĂM SỰ MỪNG {tuần I và tuần III}

 1. KHAI MẠC

Làm Dấu Thánh Giá

Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen.

thánh thần hãy đến (hát)

Thánh Thần, khấn xin ngự đến, hồn con đang mong chờ Ngài, suối nguồn thánh ân hiện xuống, này dương gian, xin Ngài đổi mới. Ngài ơi, xin Ngài hãy đến, chiếu sáng thế gian u mê tối tăm. Ngài ơi, xin Ngài hãy đến, hiển linh Ngài ơi. 

ÐK. Lạy Ngài xin đến dẫn dắt chúng con trên đường. Cầu Ngài liên kết chúng con nhất tâm trong Ngài. Cầu Ngài ban ơn thêm sức kiên vững không lay. Sống sao nên người con Chúa chứng nhân tình yêu. 

HỒI TÂM (im lặng xét mình và thầm nguyện)

 1. SUY NIỆM KINH MÂN CÔI: NĂM SỰ MỪNG

MẦU NHIỆM 1:

Đức Chúa Giêsu sống lại.

“Thiên Chúa của Israel phán thế này: ‘Hũ bột sẽ không vơi, vò dầu sẽ chẳng cạn, cho đến ngày Đức Chúa đổ mưa xuống trên mặt đất” (1 V 17,14). Tình yêu quan phòng của Thiên Chúa không bị giới hạn bởi bất kỳ cái gì, ngay cả cái chết. Chúa Giêsu sống lại như một minh chứng cho tình yêu ấy. Xin Chúa làm cho lòng trí con người được đầy tràn ân huệ tình thương của Chúa như mưa đổ xuống từ trời.

(Đọc: 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng, 1 Kinh Sáng Danh, Lời Nguyện Fatima).

MẦU NHIỆM 2:

Đức Chúa Giêsu lên trời.

“Đức Giêsu đã vào chính cõi trời, để giờ đây ra đứng trước mặt Thiên Chúa chuyển cầu cho chúng ta” (Dt 9,24b). Chúa về trời ngự bên hữu Chúa Cha là để làm trạng sư bênh vực cho chúng con. Xin Chúa tiếp tục chuyển cầu cho chúng con trước toà Chúa Cha, để chúng con xứng đáng đến gần Chúa Cha hơn.

(Đọc: 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng, 1 Kinh Sáng Danh, Lời Nguyện Fatima).

MẦU NHIỆM 3:

Đức Chúa Thánh Thần hiện xuống.

“Chúa nắm giữ vương quyền muôn muôn thuở, Xion hỡi, Chúa Trời ngươi hiển trị ngàn đời” (Tv 145,10). Chúa là Đấng toàn năng, xin đổ tràn đầy ân sủng của Chúa Thánh Thần xuống trên chúng con, để cho chúng con cũng như muôn dân thấm nhuần tinh thần của Chúa, ngõ hầu danh Chúa được nhận biết và yêu mến giữa chư dân.

(Đọc: 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng, 1 Kinh Sáng Danh, Lời Nguyện Fatima).

MẦU NHIỆM 4:

Đức Chúa Trời cho Đức Mẹ lên trời.

“Chúa mở mắt cho kẻ mù loà, Chúa cho kẻ bị dìm xuống đứng thẳng lên, Chúa yêu chuộng những người công chính” (Tv 145,8). Chúng con đang sống giữa một thế giới đầy bóng tối sự dữ, xin Chúa mở trí khai lòng cho chúng con thấy rõ hơn, quyền năng và vinh quang của Chúa, giữa những đổi thay của dòng đời, từ đó vững lòng trông cậy vào Chúa hơn, theo gương của Mẹ Maria. 

(Đọc: 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng, 1 Kinh Sáng Danh, Lời Nguyện Fatima).

MẦU NHIỆM 5:

Đức Chúa Trời thưởng Đức Mẹ trên trời.

Chúa nói với các môn đệ: “Thầy bảo thật anh em: ‘bà goá nghèo này đã bỏ vào thùng nhiều hơn ai hết’.” (Mc 12,43). Chúa ưa thích tấm lòng chân thành của con người. Bà goá nghèo tiền, nhưng lòng bà lại quảng đại dường nào! Bà sẵn sàng dâng cho Chúa những gì bà cần. Xin cho chúng con, dù có nghèo, nhưng luôn có một tấm lòng quảng đại, sẵn sàng chia sẻ, nhất là chia sẻ yêu thương cho tha nhân.

(Đọc: 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng, 1 Kinh Sáng Danh, Lời Nguyện Fatima).

KINH CẦU THỜI DỊCH BỆNH (HĐGMVN/UBPT)

Lạy Thiên Chúa Ba Ngôi toàn năng, chúng con đang họp nhau cầu nguyện, tha thiết nài xin cho cơn dịch bệnh mau chấm dứt. 

Lạy Chúa Cha giàu lòng thương xót, xin nhìn đến nỗi thống khổ của đoàn con trên khắp thế giới, đặc biệt tại những nơi dịch bệnh đang hoành hành. Xin củng cố đức tin của chúng con, cho chúng con hoàn toàn tín thác vào tình yêu quan phòng của Cha. 

Lạy Chúa Giêsu là Đấng cứu độ duy nhất, là vị lương y đầy quyền năng và lòng thương xót, xin thương cho các bệnh nhân sớm được chữa lành, và an ủi các gia đình đang gặp khó khăn thử thách. Xin cho lời chúng con khiêm tốn cầu nguyện, được chạm tới trái tim nhân lành của Chúa, xin giảm bớt gánh nặng khổ đau, và cho chúng con cảm nhận được bàn tay Chúa đang ân cần nâng đỡ chúng con. 

Lạy Chúa Thánh Thần là nguồn sức mạnh tình yêu, xin soi sáng các vị hữu trách và những người có khả năng, giúp họ sớm tìm ra phương thuốc chữa trị dịch bệnh, xin ban cho các bác sĩ và nhân viên y tế sức mạnh của tình thương và lòng nhiệt thành quảng đại, luôn tận tâm tận lực phục vụ các bệnh nhân. 

Chúng con xin trao vào đôi tay từ mẫu của Mẹ Maria, những lời khẩn nguyện trong cơn đại nạn, nhờ lời Đức Mẹ chuyển cầu, xin Chúa nhận lời chúng con. Amen 

 1. KẾT THÚC

KINH VỰC SÂU

Lạy Chúa, con ở dưới vực sâu kêu lên Chúa, xin Chúa hãy thẩm nhậm lời con kêu van. Hãy lắng nghe tiếng con cầu xin. Nếu Chúa chấp tội nào ai rỗi được? Bởi Chúa hằng có lòng lành, cùng vì lời Chúa phán hứa. Con đã trông cậy Chúa. Linh hồn con cậy vì lời hứa ấy, thì đã trông cậy Chúa. Những kẻ làm dân Người đêm ngày hãy trông cậy Người cho liên, vì Người rất nhân lành hay thương vô cùng, sẽ tha hết mọi tội lỗi kẻ làm dân Người thay thảy. Lạy Chúa, xin ban cho các linh hồn (tên thánh các linh hồn…) được nghỉ ngơi đời đời, và được sáng soi vô cùng. Lạy Chúa, xin cứu lấy các linh hồn cho khỏi tù ngục, mà được nghỉ yên. Amen.

Kinh Cám Ơn

Con cám ơn Đức Chúa Trời là Chúa lòng lành vô cùng, chẳng bỏ con, chẳng để con không đời đời, mà lại sinh ra con, cho con được làm người, cùng hằng gìn giữ con, hằng che chở con, lại cho Ngôi Hai xuống thế làm người chuộc tội chịu chết trên cây Thánh Giá vì con, lại cho con được đạo thánh Đức Chúa Trời, cùng chịu nhiều ơn nhiều phép Hội Thánh nữa, và đã cho phần xác con đêm nay {tối thì đọc: ngày hôm nay} được mọi sự lành, lại cứu lấy con kẻo phải chết tươi ăn năn tội chẳng kịp. Vậy các thánh ở trên nước thiên đàng cám ơn Đức Chúa Trời thể nào, thì con cũng hợp cùng các thánh mà dâng cho Chúa cùng cám ơn như vậy. Amen.

Kinh Trông Cậy

Chúng con trông cậy Rất Thánh Đức Mẹ Chúa Trời, xin chớ chê chớ bỏ lời chúng con nguyện trong cơn gian nan thiếu thốn, Đức Nữ Đồng Trinh hiển vinh sáng láng. Hằng chữa chúng con cho khỏi sự dữ. Amen.

Các Câu Lạy

Thưa: Lạy rất thánh Trái Tim Đức Chúa Giêsu.

Đáp: Thương xót chúng con.

Thưa: Lạy Trái Tim cực Thánh cực tịnh Rất Thánh Đức Bà Maria.

Đáp: Cầu cho chúng con.

Thưa: Lạy Ông thánh Giuse là bạn thanh sạch Đức Bà Maria trọn đời đồng trinh.

Đáp: Cầu cho chúng con.

Thưa: Các thánh Tử đạo Việt Nam.

Đáp: Cầu cho chúng con.

Thưa: Nữ Vương ban sự bằng an.

Đáp: Cầu cho chúng con.

Thưa: Nữ Vương truyền phép Rất Thánh Mân Côi.

Đáp: Cầu cho chúng con.

HOA MÂN CÔI (hát)

ÐK. Một tràng hoa Mân Côi, hương thơm ngào ngát thắm ân tình. Từng lời kinh sốt mến, xin dâng về Nữ Vương hiển vinh.

 1. Khi an vui thái hoà, như ngày Thiên sứ truyền tin. Như trong đêm Ngôi Lời giáng trần, như khi Mẹ gặp lại Con Chúa. Kết hoa kinh để dâng Mẹ.

Làm dấu Thánh Giá (kết thúc)

2. MẪU CẦU NGUYỆN: TUẦN CHẴN (tuần II và tuần IV)

(dùng cho tuần II và tuần IV trong tháng)

THỨ HAI – NĂM SỰ VUI {tuần II và tuần IV}

 1. KHAI MẠC

Làm Dấu Thánh Giá

Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen.

Kinh Đức Chúa Thánh Thần

Chúng con lạy ơn Đức Chúa Thánh Thần thiêng liêng sáng láng vô cùng. Chúng con xin Đức Chúa Thánh Thần xuống đầy lòng chúng con, là kẻ tin cậy Đức Chúa Trời, và đốt lửa kính mến Đức Chúa Trời trong lòng chúng con, chúng con xin Đức Chúa Trời cho Đức Chúa Thánh Thần xuống.

– Sửa lại mọi sự trong ngoài chúng con.

Chúng con cầu cùng Đức Chúa Trời xưa đã cho Đức Chúa Thánh Thần xuống soi lòng dạy dỗ các thánh Tông đồ, thì rầy chúng con cũng xin Đức Chúa Trời cho Đức Chúa Thánh Thần lại xuống yên ủi dạy dỗ chúng con làm những việc lành; vì công nghiệp vô cùng Đức Chúa Giêsu Kitô là Chúa chúng con. Amen.

HỒI TÂM (im lặng xét mình và thầm nguyện)

CON TIN CHÚA ƠI (hát)

 1. Thời gian qua mau mà còn đây bao nỗi u buồn. Cuộc đời hôm nay cho bao nhiêu tuổi hờn đắng cay. Một đời miệt mài lầm than dãi dầu sớm hôm. Bao năm tháng con mỏi mòn. Tình Ngài thương vẫn vuông tròn. Niềm cậy trông Chúa thương đời con.

ĐK. Con tin Chúa ơi, Chúa chính là niềm vui của con, tình Ngài đỡ nâng cho con qua muôn ngàn nguy khó. Con tin Chúa ơi, Chúa chính là niềm an ủi con. Ngài hằng chở che cho con thoát những ngày tối tăm. 

 1. SUY NIỆM KINH MÂN CÔI: NĂM SỰ VUI

MẦU NHIỆM 1:

Thiên thần truyền tin cho Đức Mẹ chịu thai.

“Ai không thách thức Người thì được Người cho gặp. Ai tin tưởng vào Người sẽ được Người tỏ mình cho thấy” (Kn 1,2). Đức Mẹ hoàn toàn tin tưởng vào quyền năng của Chúa, nên Mẹ được Chúa tỏ mình cho thấy một cách cụ thể, nơi mầu nhiệm Con Chúa nhập thể làm người trong cung lòng Mẹ. Xin cho chúng con khiêm nhường đón nhận thánh ý của Chúa trên cuộc đời của chúng con như Đức Mẹ xưa kia.

(Đọc: 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng, 1 Kinh Sáng Danh, Lời Nguyện Fatima).

MẦU NHIỆM 2:

Đức Mẹ đi viếng Bà thánh Isave.

“Thần khí thánh là thầy dạy dỗ, luôn tránh thói lọc lừa, rời xa những lý luận ngu dốt, và ghê tởm những chuyện bất công” (Kn 1,5). Thánh Thần đã hướng dẫn bà Isave thấy được mầu nhiệm cao quý nơi cung lòng Đức Mẹ khi Đức Mẹ tới viếng thăm. Xin hướng dẫn chúng con, để chúng con đi đúng đường lối của Chúa, không rơi vào những thói lọc lừa của thế gian, và mau mắn theo sự dạy bảo của Chúa Thánh Thần.

(Đọc: 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng, 1 Kinh Sáng Danh, Lời Nguyện Fatima).

MẦU NHIỆM 3:

Đức Mẹ sinh Đức Chúa Giêsu nơi hang đá.

“Lạy Chúa, Ngài dò xét con và Ngài biết rõ, biết cả khi con đứng con ngồi. Con nghĩ tưởng gì, Ngài thấu suốt từ xa, đi lại hay nghỉ ngơi, Chúa đều xem xét, mọi nẻo đường con đi, Ngài quen thuộc cả” (Tv 138,1-3). Chúa sinh xuống làm người là để nên giống chúng con, ngoại trừ tội lỗi. Chúa biết rõ chúng con hơn chúng con biết mình. Xin Chúa biến đổi chúng con, để chúng con nên giống Chúa hơn!

(Đọc: 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng, 1 Kinh Sáng Danh, Lời Nguyện Fatima).

MẦU NHIỆM 4:

Đức Mẹ dâng Đức Chúa Giêsu trong Đền Thánh.

“Không thể không có những cớ làm cho người ta vấp ngã; nhưng khốn cho kẻ làm cớ cho người ta vấp ngã” (Lc 17,1). Sống giữa dòng đời đầy cám dỗ, chúng con dễ bị vấp ngã. Xin Chúa gìn giữ chúng con trong ánh mắt yêu thương của Chúa, để chúng con biết khiêm nhường mà sống dựa vào sức mạnh quyền năng của Ngài.

(Đọc: 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng, 1 Kinh Sáng Danh, Lời Nguyện Fatima).

MẦU NHIỆM 5:

Đức Mẹ tìm được Đức Chúa Giêsu trong Đền Thánh.

Chúa phán: “Nếu anh em có lòng tin lớn bằng hạt cải, thì dù anh em có bảo cây dâu này: ‘hãy bật rễ lên, xuống dưới biển kia mà mọc, nó cũng sẽ vâng lời anh em’.” (Lc 17,6). Lạy Chúa, chúng con có đức tin mà lại không biết làm cho đức tin nên vững mạnh. Xin cho chúng con biết nuôi dưỡng đức tin cho ngày thêm vững mạnh hơn.

(Đọc: 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng, 1 Kinh Sáng Danh, Lời Nguyện Fatima).

KINH LẠY NỮ VƯƠNG

Lạy Nữ Vương, Mẹ nhân lành, làm cho chúng con được sống, được vui, được cậy. Thân lạy Mẹ, chúng con con cháu Evà ở chốn khách đày kêu đến cùng Bà, chúng con ở nơi khóc lóc than thở kêu khấn Bà thương. Hỡi ôi! Bà là Chúa bầu chúng con, xin ghé mặt thương xem chúng con. Đến sau khỏi đày, xin cho chúng con được thấy Đức Chúa Giêsu con lòng Bà gồm phúc lạ. Ôi khoan thay! Nhân thay! Dịu thay! Thánh Maria trọn đời đồng trinh. Amen.

 1. KẾT THÚC

KINH VỰC SÂU

Lạy Chúa, con ở dưới vực sâu kêu lên Chúa, xin Chúa hãy thẩm nhậm lời con kêu van. Hãy lắng nghe tiếng con cầu xin. Nếu Chúa chấp tội nào ai rỗi được? Bởi Chúa hằng có lòng lành, cùng vì lời Chúa phán hứa. Con đã trông cậy Chúa. Linh hồn con cậy vì lời hứa ấy, thì đã trông cậy Chúa. Những kẻ làm dân Người đêm ngày hãy trông cậy Người cho liên, vì Người rất nhân lành hay thương vô cùng, sẽ tha hết mọi tội lỗi kẻ làm dân Người thay thảy. Lạy Chúa, xin ban cho các linh hồn (tên thánh các linh hồn…) được nghỉ ngơi đời đời, và được sáng soi vô cùng. Lạy Chúa, xin cứu lấy các linh hồn cho khỏi tù ngục, mà được nghỉ yên. Amen.

Kinh Cám Ơn

Con cám ơn Đức Chúa Trời là Chúa lòng lành vô cùng, chẳng bỏ con, chẳng để con không đời đời, mà lại sinh ra con, cho con được làm người, cùng hằng gìn giữ con, hằng che chở con, lại cho Ngôi Hai xuống thế làm người chuộc tội chịu chết trên cây Thánh Giá vì con, lại cho con được đạo thánh Đức Chúa Trời, cùng chịu nhiều ơn nhiều phép Hội Thánh nữa, và đã cho phần xác con đêm nay {tối thì đọc: ngày hôm nay} được mọi sự lành, lại cứu lấy con kẻo phải chết tươi ăn năn tội chẳng kịp. Vậy các thánh ở trên nước thiên đàng cám ơn Đức Chúa Trời thể nào, thì con cũng hợp cùng các thánh mà dâng cho Chúa cùng cám ơn như vậy. Amen.

Kinh Trông Cậy

Chúng con trông cậy Rất Thánh Đức Mẹ Chúa Trời, xin chớ chê chớ bỏ lời chúng con nguyện trong cơn gian nan thiếu thốn, Đức Nữ Đồng Trinh hiển vinh sáng láng. Hằng chữa chúng con cho khỏi sự dữ. Amen.

Các Câu Lạy

Thưa: Lạy rất thánh Trái Tim Đức Chúa Giêsu.

Đáp: Thương xót chúng con.

Thưa: Lạy Trái Tim cực Thánh cực tịnh Rất Thánh Đức Bà Maria.

Đáp: Cầu cho chúng con.

Thưa: Lạy Ông thánh Giuse là bạn thanh sạch Đức Bà Maria trọn đời đồng trinh.

Đáp: Cầu cho chúng con.

Thưa: Các thánh Tử đạo Việt Nam.

Đáp: Cầu cho chúng con.

Thưa: Nữ Vương ban sự bằng an.

Đáp: Cầu cho chúng con.

Thưa: Nữ Vương truyền phép Rất Thánh Mân Côi.

Đáp: Cầu cho chúng con.

mẹ chúa vinh quang (hát)

ÐK. Lạy Mẹ, Mẹ Chúa vinh quang sáng hơn sao bắc huy hoàng. Mẹ như muôn hoa trên ngàn. Mẹ chiếu anh sáng trời tươi dẫn ai lạc bước trên đường. Ðồng tiến Ðức Nữ thiên đàng tiếng con ca hát dịu dàng. Dẫu muôn nguy biến trên đường tiếng con ca hát không ngừng. 

 1. Xin giữ xác hồn con vẹn tuyền. Luôn sánh với ngàn hoa tinh tuyết. Hương thơm ngát bay lên triền miên. Dâng Mẹ Chúa muôn muôn đời liên. 

Làm dấu Thánh Giá (kết thúc)

THỨ BA – NĂM SỰ THƯƠNG {tuần II và tuần IV}

 1. KHAI MẠC

Làm Dấu Thánh Giá

Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen.

thánh thần hãy đến (hát)

 1. Thánh Thần, khấn xin ngự đến, hồn con đang mong chờ Ngài, suối nguồn thánh ân hiện xuống, này dương gian, xin Ngài đổi mới. Ngài ơi, xin Ngài hãy đến, chiếu sáng thế gian u mê tối tăm. Ngài ơi, xin Ngài hãy đến, hiển linh Ngài ơi. 

ÐK. Lạy Ngài xin đến dẫn dắt chúng con trên đường. Cầu Ngài liên kết chúng con nhất tâm trong Ngài. Cầu Ngài ban ơn thêm sức kiên vững không lay. Sống sao nên người con Chúa chứng nhân tình yêu. 

HỒI TÂM (im lặng xét mình và thầm nguyện)

 1. SUY NIỆM KINH MÂN CÔI: NĂM SỰ THƯƠNG

MẦU NHIỆM 1:

Đức Chúa Giêsu lo buồn đổ mồ hôi máu.

Khi Chúa chịu thử thách tại vườn Cây Dầu, Chúa được sứ thần đến an ủi. Trong những lúc gặp bước gian truân giữa dòng đời, xin Chúa nâng đỡ chúng con, bổ sức cho chúng con, để chúng con vững lòng mà tin tưởng như lời Thánh Vịnh rằng: “Thiên Chúa là nơi ta ẩn náu, là sức mạnh của ta, Người luôn luôn sẵn sàng giúp đỡ khi ta phải ngặt nghèo” (Tv  45,2).

(Đọc: 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng, 1 Kinh Sáng Danh, Lời Nguyện Fatima).

MẦU NHIỆM 2:

Đức Chúa Giêsu chịu đánh đòn.

“Thiên Chúa ngự giữa thành, thành không lay chuyển; ngay từ rạng đông, Thiên Chúa thương trợ giúp” (Tv 45,6). Có Thiên Chúa ở cùng, người môn đệ không có gì phải sợ. Lạy Chúa, xin ở giữa chúng con, mà gìn giữ, trợ giúp và chúc phúc cho chúng con, nhất là khi chúng con bị bủa vây bởi những gai nhọn thử thách gian nan.

(Đọc: 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng, 1 Kinh Sáng Danh, Lời Nguyện Fatima).

MẦU NHIỆM 3:

Đức Chúa Giêsu chịu đội mão gai.

Chúa đã chấp nhận để cho thân xác mình ra tàn tạ, đầu đội mão gai đến chảy máu ra. Xin cho chúng con biết gìn giữ thân xác của mình cho sạch tội lỗi, để không cài thêm gai nhọn cho Chúa nữa, đồng thời cũng để xứng đáng là là Đền Thờ của Thiên Chúa, và là nơi để Thánh Thần Thiên Chúa ngự vào (xc. 1 Cr 3,16).

(Đọc: 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng, 1 Kinh Sáng Danh, Lời Nguyện Fatima).

MẦU NHIỆM 4:

Đức Chúa Giêsu vác cây Thánh Giá.

Lạy Chúa, đường lên thành Giêrusalem thật trắc trở. Tại đây, Chúa đã ví thân xác mình như Đền Thờ Giêrusalem, dù có bị giết chết, nhưng ba ngày sau Chúa sẽ sống lại như Chúa trả lời người Do Thái: “Các ông cứ phá huỷ Đền Thờ này đi; nội ba ngày, tôi sẽ xây dựng lại” (Ga 2,19). Con đường theo Chúa dẫu có bị gai chông vây bủa, xin cho chúng con kiên trì đi đến cùng, để mai ngày được ở với Chúa trong thành thánh Giêrusalem trên trời.

(Đọc: 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng, 1 Kinh Sáng Danh, Lời Nguyện Fatima).

MẦU NHIỆM 5:

Đức Chúa Giêsu chịu chết trên cây Thánh Giá.

Lạy Chúa, xin cho chúng con có lòng nhiệt tình với những việc của nhà Chúa, can đảm chấp nhận những khó nhọc và gian lao, để cho danh Chúa được cả sáng. Và xin cho chúng con luôn nhớ, như “các môn đệ của Chúa nhớ lại lời đã chép trong Kinh Thánh: ‘Vì nhiệt tâm lo việc nhà Chúa, mà tôi đây sẽ phải thiệt thân’.” (Ga 2,17).

(Đọc: 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng, 1 Kinh Sáng Danh, Lời Nguyện Fatima).

KINH HÃY NHỚ

Lạy Thánh Nữ Đồng Trinh Maria là Mẹ rất nhân từ, xin hãy nhớ xưa nay chưa từng nghe có người nào chạy đến cùng Đức Mẹ, xin bầu chữa cứu giúp mà Đức Mẹ từ bỏ chẳng nhận lời. Nhân vì sự ấy, con lấy lòng trông cậy than van chạy đến sấp mình xuống dưới chân Đức Mẹ, là Nữ Đồng Trinh trên hết kẻ đồng trinh, xin Đức Mẹ đoái đến con là kẻ tội lỗi. Lạy Mẹ là Mẹ Chúa Cứu thế, xin chớ bỏ lời con kêu xin, một dủ lòng thương và nhậm lời con cùng. Amen.

 1. KẾT THÚC

KINH VỰC SÂU

Lạy Chúa, con ở dưới vực sâu kêu lên Chúa, xin Chúa hãy thẩm nhậm lời con kêu van. Hãy lắng nghe tiếng con cầu xin. Nếu Chúa chấp tội nào ai rỗi được? Bởi Chúa hằng có lòng lành, cùng vì lời Chúa phán hứa. Con đã trông cậy Chúa. Linh hồn con cậy vì lời hứa ấy, thì đã trông cậy Chúa. Những kẻ làm dân Người đêm ngày hãy trông cậy Người cho liên, vì Người rất nhân lành hay thương vô cùng, sẽ tha hết mọi tội lỗi kẻ làm dân Người thay thảy. Lạy Chúa, xin ban cho các linh hồn (tên thánh các linh hồn…) được nghỉ ngơi đời đời, và được sáng soi vô cùng. Lạy Chúa, xin cứu lấy các linh hồn cho khỏi tù ngục, mà được nghỉ yên. Amen.

Kinh Cám Ơn

Con cám ơn Đức Chúa Trời là Chúa lòng lành vô cùng, chẳng bỏ con, chẳng để con không đời đời, mà lại sinh ra con, cho con được làm người, cùng hằng gìn giữ con, hằng che chở con, lại cho Ngôi Hai xuống thế làm người chuộc tội chịu chết trên cây Thánh Giá vì con, lại cho con được đạo thánh Đức Chúa Trời, cùng chịu nhiều ơn nhiều phép Hội Thánh nữa, và đã cho phần xác con đêm nay {tối thì đọc: ngày hôm nay} được mọi sự lành, lại cứu lấy con kẻo phải chết tươi ăn năn tội chẳng kịp. Vậy các thánh ở trên nước thiên đàng cám ơn Đức Chúa Trời thể nào, thì con cũng hợp cùng các thánh mà dâng cho Chúa cùng cám ơn như vậy. Amen.

Kinh Trông Cậy

Chúng con trông cậy Rất Thánh Đức Mẹ Chúa Trời, xin chớ chê chớ bỏ lời chúng con nguyện trong cơn gian nan thiếu thốn, Đức Nữ Đồng Trinh hiển vinh sáng láng. Hằng chữa chúng con cho khỏi sự dữ. Amen.

Các Câu Lạy

Thưa: Lạy rất thánh Trái Tim Đức Chúa Giêsu.

Đáp: Thương xót chúng con.

Thưa: Lạy Trái Tim cực Thánh cực tịnh Rất Thánh Đức Bà Maria.

Đáp: Cầu cho chúng con.

Thưa: Lạy Ông thánh Giuse là bạn thanh sạch Đức Bà Maria trọn đời đồng trinh.

Đáp: Cầu cho chúng con.

Thưa: Các thánh Tử đạo Việt Nam.

Đáp: Cầu cho chúng con.

Thưa: Nữ Vương ban sự bằng an.

Đáp: Cầu cho chúng con.

Thưa: Nữ Vương truyền phép Rất Thánh Mân Côi.

Đáp: Cầu cho chúng con.

LỜI MẸ NHẮN NHỦ (hát)

 1. Năm xưa trên cây sồi, làng Fatima xa xôi. Có Ðức Mẹ Chúa Trời, hiện ra uy linh sáng chói. Mẹ nhắn nhủ người đời: “Hãy mau ăn năn đền bồi, hãy tôn sùng Mẫu Tâm, hãy năng lần hạt Mân Côi.”

ÐK. Mẹ Maria ơi, Mẹ Maria ơi! Con vâng nghe Mẹ rồi. Sớm chiều từ nay thống thối. Mẹ Maria ơi! Xin Mẹ đoái thương nhận lời, cho Nước Việt xinh tươi, đức tin sáng ngời.

Làm dấu Thánh Giá (kết thúc)

THỨ TƯ – NĂM SỰ MỪNG {tuần II và tuần IV}

 1. KHAI MẠC

Làm Dấu Thánh Giá

Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen.

XIN NGÔI BA THIÊN CHÚA (HÁT)

ĐK. Xin Ngôi Ba Thiên Chúa ngự xuống trên chúng con, ban hồng ân chan chứa thấm nhuần hồn xác chúng con. Biến chúng con thành những chiến sĩ theo Chúa Kitô, thành nhân chứng Nước Trời cho muôn người trong khắp nơi.

 1. Nguyện Chúa Thánh Thần xin ngự đến, lòng vạn lòng đợi trông Ngài soi sáng, và luyện lọc hầu mong được xứng đáng với danh hiệu Đền Thánh Chúa cao quang.

HỒI TÂM (im lặng xét mình và thầm nguyện)

 1. SUY NIỆM KINH MÂN CÔI: NĂM SỰ MỪNG

MẦU NHIỆM 1:

Đức Chúa Giêsu sống lại.

“Mở tai ra, hỡi những ai đứng đầu trong thiên hạ, đang tự hào vì có đông đảo chư dân. Vì chính Đức Chúa đã ban cho chư vị quyền bính và chính Đấng Tối Cao đã ban quyền thống trị” (Kn 6,2-3). Chúa có toàn quyền trên trời dưới đất, xin cho các nhà lãnh đạo quốc gia biết rằng quyền bính là bởi Chúa, mà tận tâm phục vụ dân mình.

(Đọc: 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng, 1 Kinh Sáng Danh, Lời Nguyện Fatima).

MẦU NHIỆM 2:

Đức Chúa Giêsu lên trời.

Chúa được siêu tôn lên trời là để làm Đấng xét xử muôn vật muôn loài. Và Chúa là “Chúa Tể muôn loài không bao giờ vị nể, kẻ quyền cao chức trọng, Người cũng chẳng kiêng dè. Sang hay hèn đều do Người tạo tác, đều được Người chăm sóc hệt như nhau, những kẻ quyền cao sẽ bị tra vấn nghiêm ngặt” (Kn 6,7-8). Xin Chúa lấy tình yêu mà dủ tình thương xót phận yếu hèn của chúng con.

(Đọc: 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng, 1 Kinh Sáng Danh, Lời Nguyện Fatima).

MẦU NHIỆM 3:

Đức Chúa Thánh Thần hiện xuống.

Chúa Giêsu nói với người phong hủi: “Đứng dậy về đi! Lòng tin của anh đã cứu chữa anh” (Lc 17,19). Trong cuộc sống trần gian, nhiều lần chúng con gục ngã, bởi những gánh nặng của yếu hèn tội lỗi. Xin cho chúng con, nếu có sa ngã, thì biết cố gắng đứng dậy trở về với Chúa, để được Chúa bồi dưỡng mà thêm sức cho.

(Đọc: 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng, 1 Kinh Sáng Danh, Lời Nguyện Fatima).

MẦU NHIỆM 4:

Đức Chúa Trời cho Đức Mẹ lên trời.

Là Kitô hữu, chúng con thuộc về Dân Chúa. Tuy nhiên, bao lâu còn sống, bấy lâu chúng con còn phải chiến đấu, rồi phải trải qua sự chết mới bước vào cõi sống. Xin cho chúng con luôn sống thức tỉnh như lời Chúa đã phán: “Hết thảy các người đây đều là bậc thần thánh, là con Đấng Tối Cao, thế nhưng rồi phải chết không khác kẻ phàm nhân, và có ngày sụp đổ như mọi bậc quan quyền” (Tv 81,6-7).

(Đọc: 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng, 1 Kinh Sáng Danh, Lời Nguyện Fatima).

MẦU NHIỆM 5:

Đức Chúa Trời thưởng Đức Mẹ trên trời.

Trong bài ca “Ngợi khen – Magnificat”, Mẹ đã nói lên tinh thần của Thánh Vịnh: “Hãy bênh quyền lợi kẻ mồ côi, người hèn mọn; minh oan cho người khốn khổ, kẻ bần cùng, giải phóng ai hèn mọn, ai nghèo túng, cứu khỏi nanh vuốt bọn ác nhân” (Tv 81,3-4). Xin Mẹ luôn cầu cùng Chúa nâng đỡ chúng con là những kẻ tội lỗi, đang còn sống ở giữa trần gian đầy thủ thách truân chuyên này.

(Đọc: 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng, 1 Kinh Sáng Danh, Lời Nguyện Fatima).

KINH LẠY NỮ VƯƠNG

Lạy Nữ Vương, Mẹ nhân lành, làm cho chúng con được sống, được vui, được cậy. Thân lạy Mẹ, chúng con con cháu Evà ở chốn khách đày kêu đến cùng Bà, chúng con ở nơi khóc lóc than thở kêu khấn Bà thương. Hỡi ôi! Bà là Chúa bầu chúng con, xin ghé mặt thương xem chúng con. Đến sau khỏi đày, xin cho chúng con được thấy Đức Chúa Giêsu con lòng Bà gồm phúc lạ. Ôi khoan thay! Nhân thay! Dịu thay! Thánh Maria trọn đời đồng trinh. Amen.

THÁNH GIUSE BẢO TRỢ NHỮNG VỤ KHÓ KHĂN

Lạy Cha Thánh Giuse, xưa nay không ai kêu cầu Cha mà vô hiệu. Cha có thần thế trước mặt Đức Chúa Trời đến nỗi người ta có thể nói rằng: “Trên trời Thánh Giuse truyền lệnh hơn là van xin”. Lạy Cha hiền, xin cầu bầu cùng Chúa Giêsu cho chúng con. Khi ở thế gian này, Cha đã từng là Cha nuôi và là vị bảo hộ trung thành của Chúa Con Chí Thánh, nay xin Cha bầu chữa cho chúng con bên tòa Chúa.

Chúng con trao phó nơi Cha vụ khó khăn này (…) xin Cha giải gỡ giúp chúng con, để thêm một vinh quang mới vào bao nhiêu vinh quang sẵn có của Cha.

Lạy Thánh Giuse nhân từ, chúng con tin tưởng, vâng, chúng con tin tưởng Cha có thể chấp nhận lời nguyện của chúng con, và giải thoát chúng con khỏi những khổ cực ưu sầu mà chúng con đang gặp phải. Chúng con vững lòng trông cậy, Cha không bỏ qua điều gì giúp cho những người sầu khổ kêu cầu Cha.

Chúng con sấp mình dưới chân Cha, tha thiết nài xin Cha đoái thương đến những than van khóc lóc của chúng con.

Xin Cha lấy tình thương như áo choàng che phủ chúng con và chúc lành cho chúng con. Amen.

 1. KẾT THÚC

KINH VỰC SÂU

Lạy Chúa, con ở dưới vực sâu kêu lên Chúa, xin Chúa hãy thẩm nhậm lời con kêu van. Hãy lắng nghe tiếng con cầu xin. Nếu Chúa chấp tội nào ai rỗi được? Bởi Chúa hằng có lòng lành, cùng vì lời Chúa phán hứa. Con đã trông cậy Chúa. Linh hồn con cậy vì lời hứa ấy, thì đã trông cậy Chúa. Những kẻ làm dân Người đêm ngày hãy trông cậy Người cho liên, vì Người rất nhân lành hay thương vô cùng, sẽ tha hết mọi tội lỗi kẻ làm dân Người thay thảy. Lạy Chúa, xin ban cho các linh hồn (tên thánh các linh hồn…) được nghỉ ngơi đời đời, và được sáng soi vô cùng. Lạy Chúa, xin cứu lấy các linh hồn cho khỏi tù ngục, mà được nghỉ yên. Amen.

Kinh Cám Ơn

Con cám ơn Đức Chúa Trời là Chúa lòng lành vô cùng, chẳng bỏ con, chẳng để con không đời đời, mà lại sinh ra con, cho con được làm người, cùng hằng gìn giữ con, hằng che chở con, lại cho Ngôi Hai xuống thế làm người chuộc tội chịu chết trên cây Thánh Giá vì con, lại cho con được đạo thánh Đức Chúa Trời, cùng chịu nhiều ơn nhiều phép Hội Thánh nữa, và đã cho phần xác con đêm nay {tối thì đọc: ngày hôm nay} được mọi sự lành, lại cứu lấy con kẻo phải chết tươi ăn năn tội chẳng kịp. Vậy các thánh ở trên nước thiên đàng cám ơn Đức Chúa Trời thể nào, thì con cũng hợp cùng các thánh mà dâng cho Chúa cùng cám ơn như vậy. Amen.

Kinh Trông Cậy

Chúng con trông cậy Rất Thánh Đức Mẹ Chúa Trời, xin chớ chê chớ bỏ lời chúng con nguyện trong cơn gian nan thiếu thốn, Đức Nữ Đồng Trinh hiển vinh sáng láng. Hằng chữa chúng con cho khỏi sự dữ. Amen.

Các Câu Lạy

Thưa: Lạy rất thánh Trái Tim Đức Chúa Giêsu.

Đáp: Thương xót chúng con.

Thưa: Lạy Trái Tim cực Thánh cực tịnh Rất Thánh Đức Bà Maria.

Đáp: Cầu cho chúng con.

Thưa: Lạy Ông thánh Giuse là bạn thanh sạch Đức Bà Maria trọn đời đồng trinh.

Đáp: Cầu cho chúng con.

Thưa: Các thánh Tử đạo Việt Nam.

Đáp: Cầu cho chúng con.

Thưa: Nữ Vương ban sự bằng an.

Đáp: Cầu cho chúng con.

Thưa: Nữ Vương truyền phép Rất Thánh Mân Côi.

Đáp: Cầu cho chúng con.

mẹ maria (hát)

ÐK. Mẹ Maria, Mẹ Maria, Mẹ Maria hiển vinh. Tuyệt đối khiêm nhường, lửa mến phi thường. Thương con lòng Mẹ ước ao. Mẹ Maria, Mẹ Maria, Mẹ Maria hiển vinh. Trinh khiết vẹn tuyền, không vướng tội truyền. Trái Tim Mẹ đáng mến yêu.

 1. Ðây xác hồn của con, nguyện xin Mẹ hãy trông coi. Con hết tình nỉ non, đường Mẹ con quyết theo đòi.
 2. Ðây Giáo Hội thân yêu và cả thế giới phân vân, nghe những lời cao siêu, của Mẹ hiện xuống bao lần. 

Làm dấu Thánh Giá (kết thúc)

THỨ NĂM – NĂM SỰ SÁNG {tuần II và tuần IV}

 1. KHAI MẠC

Làm Dấu Thánh Giá

Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen.

cầu xin Chúa Thánh Thần (hát)

 1. Cầu xin Chúa Thánh Thần, Người thương thăm viếng hồn con. Ban xuống cho con hồng ân chan chứa, trau dồi cho đáng ngôi thánh đường. 

ÐK. Nguyện xin Chúa Ngôi Ba, đoái nghe lời con thiết tha. Tình thương mến ấp ủ con ngày đêm, nhuần thấm xác hồn tràn lan ơn thiêng. 

HỒI TÂM (im lặng xét mình và thầm nguyện)

 1. SUY NIỆM KINH MÂN CÔI: NĂM SỰ SÁNG

MẦU NHIỆM 1:

Đức Chúa Giêsu chịu phép rửa tại sông Giođan.

Khi chịu phép rửa, Chúa đã được Thánh Thần ngự xuống. Chúa là Đấng Khôn Ngoan, và “nơi Đức Khôn Ngoan, có một thần khí tinh tường và thánh thiện, duy nhất và đa năng, tinh tế và mau lẹ, minh mẫn và tinh tuyền, trong sáng và thản nhiên, lanh lợi và chuộng điều lành…” (Kn 7,22). Xin giúp chúng con sống mầu nhiệm của bí tích rửa tội, nhờ thế, chúng con luôn bước đi trong sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần.

(Đọc: 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng, 1 Kinh Sáng Danh, Lời Nguyện Fatima).

MẦU NHIỆM 2:

Đức Chúa Giêsu làm phép lạ tại tiệc cưới Cana.

Tại tiệc cưới Cana, Chúa đã tỏ ra là Đấng Toàn Năng và Khôn Ngoan. “Đức Khôn Ngoan toả ra từ quyền năng Thiên Chúa và rực lên trong ngần từ vinh hiển Đấng Toàn Năng, nên không thể vương một tỳ ố” (Kn 7,25). Xin làm cho chúng con trở nên trong sạch, để ngày càng tin tưởng vững chắc hơn vào quyền năng của Ngài.

(Đọc: 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng, 1 Kinh Sáng Danh, Lời Nguyện Fatima).

MẦU NHIỆM 3:

Đức Chúa Giêsu rao giảng Nước Trời và kêu gọi sám hối.

Chúa đã đi khắp đó đây để rao giảng Lời Cứu Độ. Và “muôn lạy Chúa, lời Ngài bền vững, đến ngàn đời, trên cõi trời cao” (Tv 118,89). Xin cho Lời của Chúa vang vọng vào tận cõi lòng sâu thẳm của chúng con, biến đổi chúng con, và làm cho chúng con trở nên những sứ giả đích thực của Tin Mừng Chúa giữa xã hội hôm nay.

(Đọc: 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng, 1 Kinh Sáng Danh, Lời Nguyện Fatima).

MẦU NHIỆM 4:

Đức Chúa Giêsu biến hình trên núi.

Chúa đã biến đổi dung mạo trước mặt các môn đệ, để từ đây, chuẩn bị tâm hồn cho các ngài bước sang giai đoạn mới. “Xin toả ánh tôn nhan rạng ngời trên tôi tớ Chúa, thánh chỉ Ngài, xin dạy bề tôi” (Tv 118,135), để chúng con bước vào thời gian hậu đại dịch, với tâm hồn mới và tinh thần mới hầu thích ứng với những thay đổi mới.

(Đọc: 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng, 1 Kinh Sáng Danh, Lời Nguyện Fatima).

MẦU NHIỆM 5:

Đức Chúa Giêsu lập bí tích Thánh Thể.

Chúa đã đến giữa nhân loại, và Chúa vẫn ở giữa nhân loại, qua Lời của Chúa và đặc biệt trong Thánh Thể nhiệm mầu. Ai tin vào Chúa, thì Triều Đại Thiên Chúa đã ở giữa người ấy rồi (xc. Lc 17,21). Xin Chúa luôn ở với chúng con, hướng dẫn chúng con sống theo Lời của Chúa, dạy dỗ và uốn nắn chúng con cho ngày càng nên giống Chúa hơn và có lòng yêu mến Chúa hơn.

(Đọc: 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng, 1 Kinh Sáng Danh, Lời Nguyện Fatima).

KINH LẠY NỮ VƯƠNG

Lạy Nữ Vương, Mẹ nhân lành, làm cho chúng con được sống, được vui, được cậy. Thân lạy Mẹ, chúng con con cháu Evà ở chốn khách đày kêu đến cùng Bà, chúng con ở nơi khóc lóc than thở kêu khấn Bà thương. Hỡi ôi! Bà là Chúa bầu chúng con, xin ghé mặt thương xem chúng con. Đến sau khỏi đày, xin cho chúng con được thấy Đức Chúa Giêsu con lòng Bà gồm phúc lạ. Ôi khoan thay! Nhân thay! Dịu thay! Thánh Maria trọn đời đồng trinh. Amen.

KINH KÍNH MÌNH THÁNH

Chúng con kính lạy và ngợi khen sự mầu nhiệm Mình Thánh rất sang trọng/ Máu Thánh rất châu báu vô cùng/ bởi lòng Đức Mẹ Maria đồng trinh sạch sẽ mà ra/ đã để mình trong phép mầu nhiệm này cho được ở cùng chúng con: là đêm sau hết khi Người còn ngồi cùng các đầy tớ mà ăn bữa tối/ là bữa trọng trên hết các bữa; khi đã giữ cho đủ các phép đạo cũ truyền lại mà ăn bữa này, đoạn mới phó mình cho mười hai đầy tớ làm của ăn. Ngôi thứ Hai ra đời làm người phán một lời phép tắc vô cùng/ mà làm cho bánh thật trở nên Mình Người, cùng làm cho rượu nho hóa nên Máu Người thật, vì vậy dù con mắt chúng con xem chẳng thấy, thì phải có đức tin cho được vững lòng. Vậy chúng con phải thờ lạy Phép Rất Thánh rất trọng dường ấy, vì các phép trong đạo cũ chẳng bằng phép này, thì chúng con phải có lòng tin cho bền/ thay vì con mắt chúng con xem thấy, chúng con phải ngợi khen Đức Chúa Cha/ Đức Chúa Con/ Đức Chúa Thánh Thần,/ cùng thờ lạy kính mến ngợi khen/ và hát mừng sự mầu nhiệm Rất Thánh này đời đời chẳng cùng. Amen.

 1. KẾT THÚC

KINH VỰC SÂU

Lạy Chúa, con ở dưới vực sâu kêu lên Chúa, xin Chúa hãy thẩm nhậm lời con kêu van. Hãy lắng nghe tiếng con cầu xin. Nếu Chúa chấp tội nào ai rỗi được? Bởi Chúa hằng có lòng lành, cùng vì lời Chúa phán hứa. Con đã trông cậy Chúa. Linh hồn con cậy vì lời hứa ấy, thì đã trông cậy Chúa. Những kẻ làm dân Người đêm ngày hãy trông cậy Người cho liên, vì Người rất nhân lành hay thương vô cùng, sẽ tha hết mọi tội lỗi kẻ làm dân Người thay thảy. Lạy Chúa, xin ban cho các linh hồn (tên thánh các linh hồn…) được nghỉ ngơi đời đời, và được sáng soi vô cùng. Lạy Chúa, xin cứu lấy các linh hồn cho khỏi tù ngục, mà được nghỉ yên. Amen.

Kinh Cám Ơn

Con cám ơn Đức Chúa Trời là Chúa lòng lành vô cùng, chẳng bỏ con, chẳng để con không đời đời, mà lại sinh ra con, cho con được làm người, cùng hằng gìn giữ con, hằng che chở con, lại cho Ngôi Hai xuống thế làm người chuộc tội chịu chết trên cây Thánh Giá vì con, lại cho con được đạo thánh Đức Chúa Trời, cùng chịu nhiều ơn nhiều phép Hội Thánh nữa, và đã cho phần xác con đêm nay {tối thì đọc: ngày hôm nay} được mọi sự lành, lại cứu lấy con kẻo phải chết tươi ăn năn tội chẳng kịp. Vậy các thánh ở trên nước thiên đàng cám ơn Đức Chúa Trời thể nào, thì con cũng hợp cùng các thánh mà dâng cho Chúa cùng cám ơn như vậy. Amen.

Kinh Trông Cậy

Chúng con trông cậy Rất Thánh Đức Mẹ Chúa Trời, xin chớ chê chớ bỏ lời chúng con nguyện trong cơn gian nan thiếu thốn, Đức Nữ Đồng Trinh hiển vinh sáng láng. Hằng chữa chúng con cho khỏi sự dữ. Amen.

Các Câu Lạy

Thưa: Lạy rất thánh Trái Tim Đức Chúa Giêsu.

Đáp: Thương xót chúng con.

Thưa: Lạy Trái Tim cực Thánh cực tịnh Rất Thánh Đức Bà Maria.

Đáp: Cầu cho chúng con.

Thưa: Lạy Ông thánh Giuse là bạn thanh sạch Đức Bà Maria trọn đời đồng trinh.

Đáp: Cầu cho chúng con.

Thưa: Các thánh Tử đạo Việt Nam.

Đáp: Cầu cho chúng con.

Thưa: Nữ Vương ban sự bằng an.

Đáp: Cầu cho chúng con.

Thưa: Nữ Vương truyền phép Rất Thánh Mân Côi.

Đáp: Cầu cho chúng con.

MẸ NGUỒN CẬY TRÔNG (hát)

 1. Mẹ ơi bao người lạc bước lưu đầy, ngày tháng chơi vơi như thuyền nan giữa khơi. Ðoàn con xin Mẹ, Mẹ hãy thương tình dìu dắt con thơ qua hiểm nguy cõi đời. 

ÐK. Mẹ nguồn cậy trông chưa thấy ai xin Mẹ về không. Hỡi Mẹ Thiên Chúa xin hãy lắng nghe con nài van. Mẹ nguồn an vui ôi Nữ Trinh là nguồn an vui. Hết tình kêu khấn con tin chắc Mẹ thương nhậm lời. 

Làm dấu Thánh Giá (kết thúc)

THỨ SÁU – NĂM SỰ THƯƠNG {tuần II và tuần IV}

 1. KHAI MẠC

Làm Dấu Thánh Giá

Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen.

Kinh Đức Chúa Thánh Thần

Chúng con lạy ơn Đức Chúa Thánh Thần thiêng liêng sáng láng vô cùng. Chúng con xin Đức Chúa Thánh Thần xuống đầy lòng chúng con, là kẻ tin cậy Đức Chúa Trời, và đốt lửa kính mến Đức Chúa Trời trong lòng chúng con, chúng con xin Đức Chúa Trời cho Đức Chúa Thánh Thần xuống.

– Sửa lại mọi sự trong ngoài chúng con.

Chúng con cầu cùng Đức Chúa Trời xưa đã cho Đức Chúa Thánh Thần xuống soi lòng dạy dỗ các thánh Tông đồ, thì rầy chúng con cũng xin Đức Chúa Trời cho Đức Chúa Thánh Thần lại xuống yên ủi dạy dỗ chúng con làm những việc lành; vì công nghiệp vô cùng Đức Chúa Giêsu Kitô là Chúa chúng con. Amen.

HỒI TÂM (im lặng xét mình và thầm nguyện)

CON ĐƯỜNG CHÚA ĐÃ ĐI QUA (hát)

 1. Lạy Chúa, con đường nào Chúa đã đi qua, con đường nào Ngài ra pháp trường, mão gai nào hẳn sâu trên trán. Lạy Chúa, Thánh Giá nào Ngài vác trên vai, đau thương nào phủ kín tâm tư, đường tình đó Ngài dành cho con.

ĐK. Lạy Chúa, xin cho con bước đi với Ngài, xin cho con cùng vác với Ngài, Thập Giá trên đường đời con đi. Lạy Chúa, xin cho con đóng đinh với Ngài, xin cho con cùng chết với Ngài, để được sống vơi Ngài vinh quang.

 1. SUY NIỆM KINH MÂN CÔI: NĂM SỰ THƯƠNG

MẦU NHIỆM 1:

Đức Chúa Giêsu lo buồn đổ mồ hôi máu.

Chúa đến trần gian là để cho con người biết rằng Thiên Chúa là Đấng Toàn Năng, Đấng tạo dựng muôn loài. Nhiều người vẫn chưa nhận biết Ngài, hoặc không chịu nhận biết Ngài. Như thế, “hết những ai không chịu nhìn nhận Thiên Chúa tự bản chất là những kẻ ngu si” (Kn 13,1a). Xin mở lòng khai trí để cho muôn dân hết sự ngu si, mà nhìn nhận và đem hết khả năng phụng sự Ngài.

(Đọc: 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng, 1 Kinh Sáng Danh, Lời Nguyện Fatima).

MẦU NHIỆM 2:

Đức Chúa Giêsu chịu đánh đòn.

Tình thương và quyền năng của Chúa được biểu lộ qua công trình sáng tạo: “Trời xanh tường thuật vinh quang Thiên Chúa, không trung loan báo việc tay Người làm” (Tv 18,2). Tình thương và quyền năng ấy lại được biểu lộ một cách nhiệm mầu nơi mầu nhiệm khổ nạn của Chúa. Xin nhớ lại những đòn đánh mà Chúa đã chịu, hầu giúp chúng con thấy được uy quyền của Ngài nơi vạn vật và nơi công cuộc cứu độ trọng đại mà Ngài đã thực hiện cho chúng con.

(Đọc: 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng, 1 Kinh Sáng Danh, Lời Nguyện Fatima).

MẦU NHIỆM 3:

Đức Chúa Giêsu chịu đội mão gai.

Con người không ngờ được điều gì, nhất là thời gian mà dịch bệnh đang lây lan. Mặc dù biết vậy, nhưng họ vẫn nhởn nha, như dân Cựu Ước xưa: “Thiên hạ ăn uống, cưới vợ lấy chồng, mãi cho đế ngày ông Nôê vào tàu, và nạn hồng thuỷ ập tới, tiêu diệt tất cả” (Lc 17,27). Xin cho những ai đang ngủ mê trong giấc mộng trần gian, thức tỉnh tâm hồn để biết hướng về những giá trị mang lại sự sống đời đời.

(Đọc: 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng, 1 Kinh Sáng Danh, Lời Nguyện Fatima).

MẦU NHIỆM 4:

Đức Chúa Giêsu vác cây Thánh Giá.

Những gì đang xảy ra trong cơn đại dịch bệnh, đúng như Chúa nói với các môn đệ: “Xác nằm đâu, diều hâu tụ đó” (Lc 17,37). Xin Chúa cho con người thấy được dấu chỉ của thời đại, để hiểu rõ hơn giá trị của đau khổ bệnh tật cùng sự mỏng manh của kiếp người, từ đó mà hết lòng cậy trông vào tình thương quan phòng của Ngài.

(Đọc: 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng, 1 Kinh Sáng Danh, Lời Nguyện Fatima).

MẦU NHIỆM 5:

Đức Chúa Giêsu chịu chết trên cây Thánh Giá.

Chúa lo lắng cho người ở lại, nên đã trăng trối Mẹ mình cho người ở lại, khi nói với người môn đệ: “Đây là mẹ của anh. Kể từ giờ đó, người môn đệ rước bà về nhà mình.” (Ga 19,27). Xin Mẹ luôn ở với chúng con, dắt dìu chúng con từng bước trên hành trình theo Chúa cho đến trọn đời.

(Đọc: 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng, 1 Kinh Sáng Danh, Lời Nguyện Fatima).

KINH LẠY NỮ VƯƠNG

Lạy Nữ Vương, Mẹ nhân lành, làm cho chúng con được sống, được vui, được cậy. Thân lạy Mẹ, chúng con con cháu Evà ở chốn khách đày kêu đến cùng Bà, chúng con ở nơi khóc lóc than thở kêu khấn Bà thương. Hỡi ôi! Bà là Chúa bầu chúng con, xin ghé mặt thương xem chúng con. Đến sau khỏi đày, xin cho chúng con được thấy Đức Chúa Giêsu con lòng Bà gồm phúc lạ. Ôi khoan thay! Nhân thay! Dịu thay! Thánh Maria trọn đời đồng trinh. Amen.

KINH ĐỀN TẠ TRÁI TIM CHÚA GIÊSU

Lạy Ðức Chúa Giêsu rất nhân lành, Chúa đã yêu dấu loài người quá bội, mà loài người vô tình tệ bạc, lại còn khinh mạn dể duôi, nay chúng con sấp mình xuống trước bàn thờ Chúa, hết lòng thờ phượng cung kính/ cho được đền vì những sự vô nhân bất nghĩa khắp thiên hạ/ hằng làm sỉ nhục trái tim Chúa hay thương dường ấy.

Song le chúng con nhớ lại, xưa nay chúng con cũng đã lỗi nghĩa cùng Chúa như vậy, thì chúng con hết lòng ăn năn đau đớn, xin Chúa thương xót thứ tha; chúng con sẵn lòng đền tội chúng con/ cùng xin đền tội những kẻ lạc xa đàng rỗi, hoặc bởi cố tình chẳng tin phục nhận biết Chúa/ là Ðấng chăn chiên dẫn đàng chính thật, hoặc khinh dể những điều đã khấn nguyện khi chịu Phép Rửa Tội/ mà dẫy bỏ giới răn Chúa là ách êm ái dịu dàng.

Bấy nhiêu tội đáng khóc lóc đau đớn dường ấy, thì chúng con quyết chí đền hết thay thảy; lại dốc lòng đền riêng những tội này: như cách ăn ở buông tuồng mất nết, những thói tục xấu xa làm dịp cho kẻ hãy còn thanh sạch mất lòng khiết tịnh. Tội bỏ chẳng giữ các ngày lễ, sự nói lộng ngôn phạm đến Chúa cùng các Thánh; những điều sỉ nhục bỉ báng đấng thay mặt Chúa/ cùng các đấng làm thầy; những điều ơ hờ khinh dể, cùng những tội gớm ghê phạm đến chính phép Bí Tích mến yêu. Sau hết, chúng con xin đền tội chung các nước thiên hạ/ hằng chống cưỡng chẳng nhận quyền, cùng chẳng vâng phục lời Hội Thánh Chúa truyền dạy. Chớ gì chúng con được đổ máu ra mà rửa sạch bấy nhiêu tội ấy! Ít là chúng con xin dâng công đền tội xưa Chúa đã dâng cho Ðức Chúa Cha trên cây thánh giá, mà rầy còn dâng trên bàn thờ mọi ngày; lại xin dâng công nghiệp Ðức Mẹ đồng trinh và các thánh cùng các kẻ lành, cho được đền vì những sự vô phép mất lòng Chúa.

Chúng con thật lòng hứa cùng Chúa từ rầy về sau, nhờ ơn Chúa giúp/ thì chúng con sẽ giữ đức tin vững vàng/ ăn ở thanh sạch giữ luật Phúc Âm cho trọn, nhất là luật mến Chúa yêu người, cho được bù lại những tội ấy; lại hết sức ngăn ngừa kẻo người ta còn phạm đến Chúa, cùng khuyên dụ cho nhiều người trở lại theo chân Chúa.

Lạy Ðức Chúa Giêsu cực khoan cực nhân, chúng con cậy vì lời Ðức Nữ Ðồng Trinh Maria, đã đồng công chuộc tội cầu bầu, xin Chúa nhận lễ đền tội chúng con thật lòng kính dâng mà tạ Chúa, cùng xin ban cho chúng con được ơn bền đỗ, giữ lòng trung tín lo việc bổn phận làm tôi Chúa cho đến trọn đời. Cho ngày sau chúng con hết thảy được về quê thật/ là nơi Chúa hằng sống hằng trị/ cùng Ðức Chúa Cha và Ðức Chúa Thánh Thần đời đời chẳng cùng. Amen.

 1. KẾT THÚC

KINH VỰC SÂU

Lạy Chúa, con ở dưới vực sâu kêu lên Chúa, xin Chúa hãy thẩm nhậm lời con kêu van. Hãy lắng nghe tiếng con cầu xin. Nếu Chúa chấp tội nào ai rỗi được? Bởi Chúa hằng có lòng lành, cùng vì lời Chúa phán hứa. Con đã trông cậy Chúa. Linh hồn con cậy vì lời hứa ấy, thì đã trông cậy Chúa. Những kẻ làm dân Người đêm ngày hãy trông cậy Người cho liên, vì Người rất nhân lành hay thương vô cùng, sẽ tha hết mọi tội lỗi kẻ làm dân Người thay thảy. Lạy Chúa, xin ban cho các linh hồn (tên thánh các linh hồn…) được nghỉ ngơi đời đời, và được sáng soi vô cùng. Lạy Chúa, xin cứu lấy các linh hồn cho khỏi tù ngục, mà được nghỉ yên. Amen.

Kinh Cám Ơn

Con cám ơn Đức Chúa Trời là Chúa lòng lành vô cùng, chẳng bỏ con, chẳng để con không đời đời, mà lại sinh ra con, cho con được làm người, cùng hằng gìn giữ con, hằng che chở con, lại cho Ngôi Hai xuống thế làm người chuộc tội chịu chết trên cây Thánh Giá vì con, lại cho con được đạo thánh Đức Chúa Trời, cùng chịu nhiều ơn nhiều phép Hội Thánh nữa, và đã cho phần xác con đêm nay {tối thì đọc: ngày hôm nay} được mọi sự lành, lại cứu lấy con kẻo phải chết tươi ăn năn tội chẳng kịp. Vậy các thánh ở trên nước thiên đàng cám ơn Đức Chúa Trời thể nào, thì con cũng hợp cùng các thánh mà dâng cho Chúa cùng cám ơn như vậy. Amen.

Kinh Trông Cậy

Chúng con trông cậy Rất Thánh Đức Mẹ Chúa Trời, xin chớ chê chớ bỏ lời chúng con nguyện trong cơn gian nan thiếu thốn, Đức Nữ Đồng Trinh hiển vinh sáng láng. Hằng chữa chúng con cho khỏi sự dữ. Amen.

Các Câu Lạy

Thưa: Lạy rất thánh Trái Tim Đức Chúa Giêsu.

Đáp: Thương xót chúng con.

Thưa: Lạy Trái Tim cực Thánh cực tịnh Rất Thánh Đức Bà Maria.

Đáp: Cầu cho chúng con.

Thưa: Lạy Ông thánh Giuse là bạn thanh sạch Đức Bà Maria trọn đời đồng trinh.

Đáp: Cầu cho chúng con.

Thưa: Các thánh Tử đạo Việt Nam.

Đáp: Cầu cho chúng con.

Thưa: Nữ Vương ban sự bằng an.

Đáp: Cầu cho chúng con.

Thưa: Nữ Vương truyền phép Rất Thánh Mân Côi.

Đáp: Cầu cho chúng con.

LẠY MẸ XIN AN ỦI (hát)

ÐK. Lạy Mẹ xin yên ủi chúng con luôn luôn. Mẹ từ bi xin phá những nỗi u buồn. Vì đời con gieo rắc biết bao đau thương. Và tràn lan gai góc vướng trên con đường.

 1. Ớ Mẹ rất nhân từ. Mẹ quên sao được hôm xưa. Lời Mẹ hứa khi ở trên núi kia. Lúc mà Chúa sinh thì, Mẹ đứng âu sầu lặng yên. Là Mẹ chúng con Mẹ xin lĩnh quyền. 

Làm dấu Thánh Giá (kết thúc)

THỨ BẢY – NĂM SỰ VUI {tuần II và tuần IV}

 1. KHAI MẠC

Làm Dấu Thánh Giá

Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen.

THÁNH THẦN HÃY ĐẾN (hát)

 1. Thánh Thần, khấn xin ngự đến, hồn con đang mong chờ Ngài, suối nguồn thánh ân hiện xuống, này dương gian, xin Ngài đổi mới. Ngài ơi, xin Ngài hãy đến, chiếu sáng thế gian u mê tối tăm. Ngài ơi, xin Ngài hãy đến, hiển linh Ngài ơi. 

ÐK. Lạy Ngài xin đến dẫn dắt chúng con trên đường. Cầu Ngài liên kết chúng con nhất tâm trong Ngài. Cầu Ngài ban ơn thêm sức kiên vững không lay. Sống sao nên người con Chúa chứng nhân tình yêu. 

HỒI TÂM (im lặng xét mình và thầm nguyện)

 1. SUY NIỆM KINH MÂN CÔI: NĂM SỰ VUI

MẦU NHIỆM 1:

Thiên thần truyền tin cho Đức Mẹ chịu thai.

“Toàn vũ trụ lại thay đổi từ bản chất như thuở ban đầu, tuân phục các mệnh lệnh của Chúa, để gìn giữ con cái Ngài bình an” (Kn 19,6). Ngôi Lời Thiên Chúa nhập thể làm người là để phục hồi trật tự vạn vật đã bị tội lỗi nguyên tổ làm cho xấu đi. Xin Chúa là nguồn mạch bình an, gìn giữ chúng con trong bình an của Ngài, và làm cho chúng con được tươi mới lại trong ân sủng và lòng xót thương của Ngài.

(Đọc: 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng, 1 Kinh Sáng Danh, Lời Nguyện Fatima).

MẦU NHIỆM 2:

Đức Mẹ đi viếng Bà thánh Isave.

Sau khi được Thiên Chúa thực hiện điều kỳ diệu cho mình, ông Dacaria và bà Êlisabét hết lòng ca mừng tình thương và sự quan phòng quyền năng của Chúa. Xin cho hết thảy nhân loại nhận thấy được quyền năng của Chúa qua công trình tạo dựng, mà ca rao như lời của Thánh Vịnh: “Hát lên đi, đàn ca mừng Chúa, và suy gẫm mọi kỳ công của Người” (Tv 104,2).

(Đọc: 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng, 1 Kinh Sáng Danh, Lời Nguyện Fatima).

MẦU NHIỆM 3:

Đức Mẹ sinh Đức Chúa Giêsu nơi hang đá.

Câu chuyện về những người tìm đến thờ lạy Chúa Hài Nhi nơi hang đá Bêlem với tâm hồn hoan hỷ, thật đúng như lời của Thánh Vịnh kêu mời: “Hãy tự hào vì danh thánh Chúa, tâm hồn những ai tìm kiếm Chúa, nào hoan hỷ” (Tv 104,3). Xin cho những người đang khao khát tìm kiếm Chân Lý được nhận biết Chúa, để tâm hồn họ được hỷ hoan mà tôn vinh Chúa chí thánh chí tôn đến muôn đời.

(Đọc: 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng, 1 Kinh Sáng Danh, Lời Nguyện Fatima).

MẦU NHIỆM 4:

Đức Mẹ dâng Đức Chúa Giêsu trong Đền Thánh.

Như cụ già Simêon trong đền thờ khi gặp Chúa, người được Chúa tuyển chọn cũng sẽ vui sướng reo mừng: “Chúa đưa dân Người, những kẻ Người đã chọn, vui vẻ ra đi giữa tiếng reo hò” (Tv 105,43). Xin Chúa cho người tín hữu cảm nghiệm được niềm vui vì được sinh ra làm con Chúa trong Hội Thành Ngài.

(Đọc: 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng, 1 Kinh Sáng Danh, Lời Nguyện Fatima).

MẦU NHIỆM 5:

Đức Mẹ tìm được Đức Chúa Giêsu trong Đền Thánh.

Ai kiên trì và tin tưởng kêu cầu Chúa thì Người sẽ nhận lời, như lời chính Chúa đã phán: “Chẳng lẽ Thiên Chúa lại không minh xét cho những kẻ Người đã tuyển chọn, ngày đêm hằng kêu cứu với Người sao?” (Lc 18,7a). Xin Chúa cho người tín hữu chúng con luôn sống trong sự trung thành và kiên tâm cầu nguyện mật thiết với Chúa luôn.

(Đọc: 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng, 1 Kinh Sáng Danh, Lời Nguyện Fatima).

KINH HIẾN DÂNG THẾ GIỚI CHO TRÁI TIM ĐỨC MẸ

(Đức thánh Gioan Phaolô II thực hiện việc hiến dâng này tại tại Rôma vào ngày 25.03.1984, với sự hiệp thông của hàng giám mục trên toàn thế giới. Lời dâng hiến này đáp ứng được yêu cầu của Đức Mẹ qua chị Lucia Dos Santos. Và sau khi Đức Gioan Phaolô thực hiện điều này, thế giới bắt đầu chuyển biến, cụ thể là các nước Đông Âu bắt đầu thay đổi… Thiết tưởng chúng ta rất cần lặp lại việc hiến dâng này cho Trái Tim Vẹn Sạch Đức Mẹ vào lúc đại dịch này!).

Lạy Mẹ của tất cả mọi người nam nữ và mọi dân tộc, Mẹ biết tất cả những đau khổ và hy vọng của chúng con. Mẹ hiểu rõ tất cả những cuộc chiến/ giữa thiện và ác, giữa ánh sáng và bóng tối/ đang gây tác hại lên thế giới hiện đại này. Xin Mẹ đón nhận lời kêu cầu mà chúng con, được Thánh Thần thúc đẩy, dâng trực tiếp lên Trái Tim Mẹ. Xin Mẹ ôm ấp thế giới này/ bằng tình yêu của người Mẹ và người Nữ tỳ của Chúa. Chúng con xin phó thác và hiến dâng thế giới này cho Mẹ, vì chúng con đầy lo âu/ cho định mệnh nơi cuộc sống trần gian/ và mai sau của các cá nhân và các dân tộc.

Nhất là chúng con xin phó thác và hiến dâng cho Mẹ/ những cá nhân và dân tộc đặc biệt cần được phó thác và hiến dâng.

(Chúng con cũng xin hiến dâng cho Mẹ: bản thân con chúng con, gia đình, giáo xứ, giáo phận và đất nước chúng con…).

‘Chúng con trông cậy Rất Thánh Đức Mẹ Chúa Trời, xin chớ chê chớ bỏ lời chúng con nguyện, trong cơn gian nan thiếu thốn’.

Giờ đây, lạy Mẹ Chúa Kitô, khi đứng trước tôn nhan Mẹ, và trước Trái Tim Vô Nhiễm của Mẹ, chúng con muốn cùng toàn thể Hội Thánh/ hiệp nhất với nhau trong việc dâng hiến, vì yêu thương chúng con mà Con Mẹ đã tự hiến chính mình cho Chúa Cha: ‘Vì họ, con xin thánh hiến chính mình con, để họ cũng được thánh hiến trong sự thật’ (Ga 17,19). Chúng con muốn cùng hiệp nhất với Chúa Cứu Thế/ trong việc thánh hiến của Chúa/ vì thế giới và vì nhân loại; chính trong Thánh Tâm Chúa, thế giới và nhân loại có sức mạnh để đạt được ơn tha thứ/ và chuộc lại những gì đã bị đánh mất.

Sức mạnh của việc thánh hiến này trường tồn qua mọi thời đại/ và bao phủ lấy tất cả mọi người, mọi dân tộc và mọi quốc gia. Sự thánh hiến này vượt qua mọi sự dữ/ mà tinh thần đen tối có thể trỗi dậy, mà thực tế tinh thần đen tối này đã nổi lên trong thời đại chúng con, trong trái tim con người/ và trong lịch sử của con người. Chúng con cảm thấy vô cùng cần phải hiến dâng nhân loại và thế giới/ trong sự hiệp nhất với chính Chúa Kitô! Vì công cuộc cứu độ của Chúa Kitô phải được thông dự/ vào trong thế giới và qua Giáo Hội.

Nguyện xin Mẹ được chúc phúc trên mọi thụ tạo, ôi lạy Mẹ là Nữ tỳ của Chúa; Mẹ là người đã vâng nghe lời mời gọi của Chúa một cách trọn vẹn!

Kính chào Mẹ, Mẹ đã hoàn toàn hiệp thông với sự thánh hiến cứu độ của Con Mẹ!

Lạy Mẹ Hội Thánh! Xin Mẹ chiếu sáng Dân Chúa dọc theo hành trình đức tin, đức cậy và đức mến! Xin Mẹ chiếu sáng đặc biệt những dân tộc/ mà Mẹ đang chờ đợi chúng con phó thác và hiến dâng. Xin Mẹ giúp chúng con sống trong chân lý của sự thánh hiến/ mà Chúa Kitô đã thực hiện vì toàn thể gia đình nhân loại của thế giới thời đại này.

Ôi lạy Trái Tim Vô Nhiễm! Xin giúp chúng con vượt thắng mối đe doạ của sự dữ/ đang dễ dàng ăn sâu vào trong trái tim của con người thời đại này, và hậu quả khôn lường của sự dữ/ đã ảnh hưởng sâu rộng lên thế giới thời đại chúng con /và hình như nó khoá chặt những nẻo đường đến với tương lai!

Xin giải thoát chúng con khỏi đói khát và chiến tranh.

Xin giải thoát chúng con khỏi tội lỗi/ chống lại sự sống con người ngay từ những giây phút đầu tiên.

Xin giải thoát chúng con khỏi thù hận/ và sự hạ thấp phẩm giá của con cái Chúa.

Xin giải thoát chúng con khỏi mọi hình thức bất công trong cuộc sống xã hội.

Xin giải thoát chúng con khỏi nguy cơ sẵn sàng chà đạp lên các giới răn của Chúa.

Xin giải thoát chúng con khỏi những tấn công chân lý đích thực về Thiên Chúa nơi trái tim con người.

Xin giải thoát chúng con khỏi mất ý thức về điều thiện và điều ác.

Xin giải thoát chúng con khỏi tội lỗi chống lại Thần Khí Chúa. 

(Và nhất là xin giải thoát nhân loại chúng con khỏi đại dịch corona).

Ôi lạy Mẹ Chúa Kitô, xin Mẹ đón nhận tiếng kêu van này/ chất đầy với biết bao đau khổ của tất cả loài người và toàn xã hội.

Xin Mẹ giúp chúng con với quyền năng của Chúa Thánh Thần/ để thắng vượt mọi thứ tội lỗi.

Nguyện xin cho quyền năng giải thoát của Công Cuộc Cứu Độ, quyền năng của Tình yêu đầy lòng thương xót, được sáng tỏ trong lịch sử của thế giới! Ước gì quyền năng đó/ như là một dấu chấm hết đối với sự dữ! Nguyện cho quyền năng đó biến đổi lương tâm con người! Nguyện xin Trái Tim Vô Nhiễm của Mẹ bày tỏ cho mọi người biết ánh sáng của “Niềm Hy Vọng”. Amen.

 1. KẾT THÚC

KINH VỰC SÂU

Lạy Chúa, con ở dưới vực sâu kêu lên Chúa, xin Chúa hãy thẩm nhậm lời con kêu van. Hãy lắng nghe tiếng con cầu xin. Nếu Chúa chấp tội nào ai rỗi được? Bởi Chúa hằng có lòng lành, cùng vì lời Chúa phán hứa. Con đã trông cậy Chúa. Linh hồn con cậy vì lời hứa ấy, thì đã trông cậy Chúa. Những kẻ làm dân Người đêm ngày hãy trông cậy Người cho liên, vì Người rất nhân lành hay thương vô cùng, sẽ tha hết mọi tội lỗi kẻ làm dân Người thay thảy. Lạy Chúa, xin ban cho các linh hồn (tên thánh các linh hồn…) được nghỉ ngơi đời đời, và được sáng soi vô cùng. Lạy Chúa, xin cứu lấy các linh hồn cho khỏi tù ngục, mà được nghỉ yên. Amen.

Kinh Cám Ơn

Con cám ơn Đức Chúa Trời là Chúa lòng lành vô cùng, chẳng bỏ con, chẳng để con không đời đời, mà lại sinh ra con, cho con được làm người, cùng hằng gìn giữ con, hằng che chở con, lại cho Ngôi Hai xuống thế làm người chuộc tội chịu chết trên cây Thánh Giá vì con, lại cho con được đạo thánh Đức Chúa Trời, cùng chịu nhiều ơn nhiều phép Hội Thánh nữa, và đã cho phần xác con đêm nay {tối thì đọc: ngày hôm nay} được mọi sự lành, lại cứu lấy con kẻo phải chết tươi ăn năn tội chẳng kịp. Vậy các thánh ở trên nước thiên đàng cám ơn Đức Chúa Trời thể nào, thì con cũng hợp cùng các thánh mà dâng cho Chúa cùng cám ơn như vậy. Amen.

Kinh Trông Cậy

Chúng con trông cậy Rất Thánh Đức Mẹ Chúa Trời, xin chớ chê chớ bỏ lời chúng con nguyện trong cơn gian nan thiếu thốn, Đức Nữ Đồng Trinh hiển vinh sáng láng. Hằng chữa chúng con cho khỏi sự dữ. Amen.

Các Câu Lạy

Thưa: Lạy rất thánh Trái Tim Đức Chúa Giêsu.

Đáp: Thương xót chúng con.

Thưa: Lạy Trái Tim cực Thánh cực tịnh Rất Thánh Đức Bà Maria.

Đáp: Cầu cho chúng con.

Thưa: Lạy Ông thánh Giuse là bạn thanh sạch Đức Bà Maria trọn đời đồng trinh.

Đáp: Cầu cho chúng con.

Thưa: Các thánh Tử đạo Việt Nam.

Đáp: Cầu cho chúng con.

Thưa: Nữ Vương ban sự bằng an.

Đáp: Cầu cho chúng con.

Thưa: Nữ Vương truyền phép Rất Thánh Mân Côi.

Đáp: Cầu cho chúng con.

LỜI MẸ NHẮN NHỦ (hát)

 1. Năm xưa trên cây sồi, làng Fatima xa xôi. Có Ðức Mẹ Chúa Trời, hiện ra uy linh sáng chói. Mẹ nhắn nhủ người đời: “Hãy mau ăn năn đền bồi, hãy tôn sùng Mẫu Tâm, hãy năng lần hạt Mân Côi.”

ÐK. Mẹ Maria ơi, Mẹ Maria ơi! Con vâng nghe Mẹ rồi. Sớm chiều từ nay thống thối. Mẹ Maria ơi! Xin Mẹ đoái thương nhận lời, cho Nước Việt xinh tươi, đức tin sáng ngời.

Làm dấu Thánh Giá (kết thúc)

 

CHÚA NHẬT – NĂM SỰ MỪNG {tuần II và tuần IV}

 1. KHAI MẠC

Làm Dấu Thánh Giá

Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen.

XIN NGÔI BA THIÊN CHÚA (hát)

ĐK. Xin Ngôi Ba Thiên Chúa ngự xuống trên chúng con, ban hồng ân chan chứa thấm nhuần hồn xác chúng con. Biến chúng con thành những chiến sĩ theo Chúa Kitô, thành nhân chứng Nước Trời cho muôn người trong khắp nơi.

 1. Nguyện Chúa Thánh Thần xin ngự đến, lòng vạn lòng đợi trông Ngài soi sáng, và luyện lọc hầu mong được xứng đáng với danh hiệu Đền Thánh Chúa cao quang.

HỒI TÂM (im lặng xét mình và thầm nguyện)

 1. SUY NIỆM KINH MÂN CÔI: NĂM SỰ MỪNG

MẦU NHIỆM 1:

Đức Chúa Giêsu sống lại.

Chúa phục sinh sẽ chiếu toả vinh quang cho những người sống công chính, biết đặt trọn niềm tin tưởng vào Người, như sách Đaniel cho viết: “Các hiền sĩ sẽ chói lọi như bầu trời rực rỡ, những ai làm cho người người nên công chính, sẽ chiếu sáng muôn đời như những vì sao” (Đn 12,3). Xin Chúa cho chúng con biết noi theo gương sáng của các bậc thánh nhân mà sống sao cho cuộc đời toả sáng lung linh nhân đức như những vì sao trên bầu trời.

(Đọc: 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng, 1 Kinh Sáng Danh, Lời Nguyện Fatima).

MẦU NHIỆM 2:

Đức Chúa Giêsu lên trời.

Chúa sống lại, rồi lên trời ngự bên hữu Chúa Cha, để làm Vua và Thượng Tế đời đời như thư gửi tín hữu Do Thái viết: “Đức Kitô, sau khi dâng lễ tế duy nhất để đền tội cho nhân loại, Người đã lên ngự bên hữu Thiên Chúa đến muôn đời” (Dt 10,12). Xin Chúa nhìn đến nhân loại lầm than đang ở dưới trần thế, cũng như các linh hồn nơi luyện ngục, mà dủ lòng thương xót phận tội đời hết thảy chúng con.

(Đọc: 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng, 1 Kinh Sáng Danh, Lời Nguyện Fatima).

MẦU NHIỆM 3:

Đức Chúa Thánh Thần hiện xuống.

Chúa Cha đã dùng quyền năng Thánh Thần mà phục sinh Chúa Con từ trong cõi chết, như Thánh Vịnh viết: “Vì Chúa chẳng đành bỏ mặc con trong cõi âm ty, không để kẻ hiếu trung này hư nát trong phần mộ” (Tv 15,10). Xin Chúa tuôn đổ dồi dào ơn Chúa Thánh Thần trên tất cả mọi người, để chúng con được cứu cho thoát khỏi những gì khiến chúng con phải chết đời đời.

(Đọc: 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng, 1 Kinh Sáng Danh, Lời Nguyện Fatima).

MẦU NHIỆM 4:

Đức Chúa Trời cho Đức Mẹ lên trời.

Số phận đời đời của mọi người, ngay cả Đức Mẹ đều ở trong tay của Thiên Chúa uy quyền, như lời của Thánh Vịnh: “Lạy Chúa, Chúa là phần sản nghiệp con được hưởng, là chén phúc lộc dành cho con, số mạng con, chính Ngài nắm giữ” (Tv 15,5). Xin cho chúng con được phúc vào số người mà Chúa cho hưởng chén phúc lộc đời đời.

(Đọc: 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng, 1 Kinh Sáng Danh, Lời Nguyện Fatima).

MẦU NHIỆM 5:

Đức Chúa Trời thưởng Đức Mẹ trên trời.

Tất cả mọi điều Chúa hứa đều phải được thực hiện, như Chúa đã phán: “Trời đất sẽ qua đi, nhưng những lời Thầy nói sẽ chẳng qua đâu” (Mc 13,31). Xin cho chúng con ngày càng tin tưởng hơn vào Lời quyền năng của Chúa, như Đức Mẹ xưa kia. Và xin Chúa cũng mau hoàn thành những lời Chúa đã hứa cho chúng con.

KINH LẠY NỮ VƯƠNG

Lạy Nữ Vương, Mẹ nhân lành, làm cho chúng con được sống, được vui, được cậy. Thân lạy Mẹ, chúng con con cháu Evà ở chốn khách đày kêu đến cùng Bà, chúng con ở nơi khóc lóc than thở kêu khấn Bà thương. Hỡi ôi! Bà là Chúa bầu chúng con, xin ghé mặt thương xem chúng con. Đến sau khỏi đày, xin cho chúng con được thấy Đức Chúa Giêsu con lòng Bà gồm phúc lạ. Ôi khoan thay! Nhân thay! Dịu thay! Thánh Maria trọn đời đồng trinh. Amen.

KINH TRUYỀN GIÁO

Lạy Chúa trong sự khôn ngoan vô cùng, Chúa đã muốn cho vương quốc của Chúa Kitô/ được thiết lập trên khắp thế gian/ và mọi người được cứu độ nhờ Ngài, xin ban cho Giáo Hội/ thực sự trở thành dấu hiệu cứu độ mà Chúa dành cho tất cả/ và trở thành nguồn mạc khải/ và hoàn tất ý định tình yêu của Chúa.

Lạy Chúa vô cùng toàn năng/ và là ánh sáng không bao giờ tàn lụi, xin nhân từ nhìn đến Giáo Hội là bí tích kỳ diệu. Như Chúa đã tiền định từ thuở đời đời, xin Chúa tiếp tục công việc cứu độ con người trong bình an. Xin cho cả thế giới nhận biết được điều kì diệu này/ là người sa ngã chỗi dậy, người già cỗi được trẻ lại/ và mọi sự tìm lại được sự toàn hảo thuở ban đầu của Đấng là nguyên lý tất cả/ là Chúa Giêsu Kitô Chúa chúng con.

Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, Chúa đã tạo thành con người để họ luôn luôn ước ao tìm Chúa/ và khi tìm thấy Chúa thì được an nghỉ, chúng con nài xin Chúa ban cho tất cả mọi người/ sống giữa bao nhiêu hoàn cảnh nguy hại, khi nhận ra được những dấu hiệu của lòng thương xót Chúa, và thấy được bằng chứng là việc lành của những người tin Chúa, thì được vui mừng tuyên xưng một mình Chúa/ là Thiên Chúa thật/ và là cha chung của cả nhân loại.

Lạy Chúa, Chúa đã muốn mọi dân tộc, là phần tử liên đới của nhân loại/ và phát triển tuỳ theo ơn sủng Chúa ban, xin đổ đầy tình yêu Chúa vào lòng con cái Chúa/ để họ hăng say lo lắng cho phần rỗi của anh em mình/ và vì Chúa đã trao phó trái đất cho con người sử dụng cho công cuộc phát triển, xin cho mỗi dân tộc trở thành phương tiện làm việc/ để phát triển sự kính trọng lẫn nhau/ và cho công lý nở hoa. Chúng con cầu xin, nhờ Chúa Kitô Chúa chúng con. Amen.

 

 1. KẾT THÚC

KINH VỰC SÂU

Lạy Chúa, con ở dưới vực sâu kêu lên Chúa, xin Chúa hãy thẩm nhậm lời con kêu van. Hãy lắng nghe tiếng con cầu xin. Nếu Chúa chấp tội nào ai rỗi được? Bởi Chúa hằng có lòng lành, cùng vì lời Chúa phán hứa. Con đã trông cậy Chúa. Linh hồn con cậy vì lời hứa ấy, thì đã trông cậy Chúa. Những kẻ làm dân Người đêm ngày hãy trông cậy Người cho liên, vì Người rất nhân lành hay thương vô cùng, sẽ tha hết mọi tội lỗi kẻ làm dân Người thay thảy. Lạy Chúa, xin ban cho các linh hồn (tên thánh các linh hồn…) được nghỉ ngơi đời đời, và được sáng soi vô cùng. Lạy Chúa, xin cứu lấy các linh hồn cho khỏi tù ngục, mà được nghỉ yên. Amen.

Kinh Cám Ơn

Con cám ơn Đức Chúa Trời là Chúa lòng lành vô cùng, chẳng bỏ con, chẳng để con không đời đời, mà lại sinh ra con, cho con được làm người, cùng hằng gìn giữ con, hằng che chở con, lại cho Ngôi Hai xuống thế làm người chuộc tội chịu chết trên cây Thánh Giá vì con, lại cho con được đạo thánh Đức Chúa Trời, cùng chịu nhiều ơn nhiều phép Hội Thánh nữa, và đã cho phần xác con đêm nay {tối thì đọc: ngày hôm nay} được mọi sự lành, lại cứu lấy con kẻo phải chết tươi ăn năn tội chẳng kịp. Vậy các thánh ở trên nước thiên đàng cám ơn Đức Chúa Trời thể nào, thì con cũng hợp cùng các thánh mà dâng cho Chúa cùng cám ơn như vậy. Amen.

Kinh Trông Cậy

Chúng con trông cậy Rất Thánh Đức Mẹ Chúa Trời, xin chớ chê chớ bỏ lời chúng con nguyện trong cơn gian nan thiếu thốn, Đức Nữ Đồng Trinh hiển vinh sáng láng. Hằng chữa chúng con cho khỏi sự dữ. Amen.

Các Câu Lạy

Thưa: Lạy rất thánh Trái Tim Đức Chúa Giêsu.

Đáp: Thương xót chúng con.

Thưa: Lạy Trái Tim cực Thánh cực tịnh Rất Thánh Đức Bà Maria.

Đáp: Cầu cho chúng con.

Thưa: Lạy Ông thánh Giuse là bạn thanh sạch Đức Bà Maria trọn đời đồng trinh.

Đáp: Cầu cho chúng con.

Thưa: Các thánh Tử đạo Việt Nam.

Đáp: Cầu cho chúng con.

Thưa: Nữ Vương ban sự bằng an.

Đáp: Cầu cho chúng con.

Thưa: Nữ Vương truyền phép Rất Thánh Mân Côi.

Đáp: Cầu cho chúng con.

NỮ VƯƠNG MÂN CÔI (hát)

ÐK. Ngày nay con đến hát khen mừng Mẹ Chúa Thiên Ðàng, dâng ngành Mân Côi muôn màu hoa thắm tươi. Lạy Mẹ yêu mến lắng nghe lời con hát nhịp nhàng, hòa với cung đàn xiết bao mừng vui. Ôi Maria! phúc đức no đầy chan hòa. Lòng con yêu mến cậy trông thiết tha. Qua cơn gian nan giữa chốn xa trường nguy biến. Xin đưa hồn con tới quê thanh nhàn. 

 1. Mẹ ơi, lời Mẹ thiết tha nài xin. Con năng ngắm phép Mân Côi từ đây. Này con thành tâm mến yêu cậy tin. Ca rao phép thánh Mân Côi hằng ngày. 

Làm dấu Thánh Giá (kết thúc)

3. MẪU CẦU NGUYỆN: BỐN MÙA VỚI LỜI CHÚA
(dùng cầu cho các linh hồn)

CẦU NGUYỆN VỚI MÙA VUI

 1. KHAI MẠC

Làm Dấu Thánh Giá

Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen.

Kinh Đức Chúa Thánh Thần

Chúng con lạy ơn Đức Chúa Thánh Thần thiêng liêng sáng láng vô cùng. Chúng con xin Đức Chúa Thánh Thần xuống đầy lòng chúng con, là kẻ tin cậy Đức Chúa Trời, và đốt lửa kính mến Đức Chúa Trời trong lòng chúng con, chúng con xin Đức Chúa Trời cho Đức Chúa Thánh Thần xuống.

– Sửa lại mọi sự trong ngoài chúng con.

Chúng con cầu cùng Đức Chúa Trời xưa đã cho Đức Chúa Thánh Thần xuống soi lòng dạy dỗ các thánh Tông đồ, thì rầy chúng con cũng xin Đức Chúa Trời cho Đức Chúa Thánh Thần lại xuống yên ủi dạy dỗ chúng con làm những việc lành; vì công nghiệp vô cùng Đức Chúa Giêsu Kitô là Chúa chúng con. Amen.

HỒI TÂM (im lặng xét mình và thầm nguyện)

 1. SUY TÔN LỜI CHÚA

Bài đọc 1 (G 19,1.23-27a)

Lời Chúa trong sách Gióp.

Bấy giờ, ông Gióp lên tiếng nói:

“Ôi, những lời tôi nói đây, phải chi có người chép lại,
phải chi có người ghi vào sách,
có người đục bằng sắt, trám bằng chì,
tạc vào đá cho đến muôn đời!
Tôi biết rằng Đấng bênh vực tôi vẫn sống,
và sau cùng, Người sẽ đứng lên trên cõi đất.
Sau khi da tôi đây bị tiêu huỷ,
thì với tấm thân này, tôi sẽ được ngắm nhìn Thiên Chúa.
Chính tôi sẽ được ngắm nhìn Người,
Đấng mắt tôi nhìn thấy không phải người xa lạ.” Đó là lời Chúa.

Đáp ca (Tv 26,1.4.7 và 8b và 9a.13-14; Đ. c.13)

Xướng 1: Chúa là nguồn ánh sáng và ơn cứu độ của tôi,
tôi còn sợ người nào?
Chúa là thành luỹ bảo vệ đời tôi,
tôi khiếp gì ai nữa?

Đáp. Tôi vững vàng tin tưởng, sẽ được thấy ân lộc Chúa ban, trong cõi đất dành cho kẻ sống.

Xướng 2: Một điều tôi kiếm tôi xin,
là luôn được ở trong đền Chúa tôi
mọi ngày trong suốt cuộc đời,
để chiêm ngưỡng Chúa tuyệt vời cao sang,
ngắm xem thánh điện huy hoàng.

Xướng 3: Lạy Chúa, cúi xin Ngài nghe tiếng con kêu,
xin thương tình đáp lại.

Lạy Chúa, con tìm thánh nhan Ngài,

xin Ngài đừng ẩn mặt.

Xướng 4: Tôi vững vàng tin tưởng
sẽ được thấy ân lộc Chúa ban
trong cõi đất dành cho kẻ sống.

Hãy cậy trông vào Chúa,
mạnh bạo lên, can đảm lên nào!
Hãy cậy trông vào Chúa.

Tung hô Tin Mừng (Ga 6,40)

Al-lê-lui-a. Al-lê-lui-a. Chúa nói: Ý của Cha tôi là tất cả những ai tin vào người Con, thì được sống muôn đời, và tôi sẽ cho họ sống lại trong ngày sau hết. Al-lê-lui-a.

Tin Mừng (Ga 6,37-40)

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Gio-an.

Khi ấy, Đức Giê-su nói với dân chúng rằng: “Tất cả những người Chúa Cha ban cho tôi đều sẽ đến với tôi, và ai đến với tôi, tôi sẽ không loại ra ngoài, vì tôi tự trời mà xuống, không phải để làm theo ý tôi, nhưng để làm theo ý Đấng đã sai tôi. Mà ý của Đấng đã sai tôi là tất cả những kẻ Người đã ban cho tôi, tôi sẽ không để mất một ai, nhưng sẽ cho họ sống lại trong ngày sau hết. Thật vậy, ý của Cha tôi là tất cả những ai thấy người Con và tin vào người Con, thì được sống muôn đời, và tôi sẽ cho họ sống lại trong ngày sau hết.” Đó là lời Chúa.

 1. LẦN CHUỖI MÂN CÔI: NĂM SỤ VUI

MẦU NHIỆM 1:

Thiên thần truyền tin cho Đức Mẹ chịu thai.

“Tôi biết rằng Đấng bênh vực tôi vẫn sống, và sau cùng, Người sẽ đứng lên trên cõi đất” (G 19,25). Xin Chúa củng cố đức tin của người tín hữu chúng con, để dù sống giữa thế gian đầy dẫy tội ác và bất công này, vẫn một lòng tin tưởng vào mầu nhiệm sự sống đời sau.

(Đọc: 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng, 1 Kinh Sáng Danh, Lời Nguyện Fatima).

MẦU NHIỆM 2:

Đức Mẹ đi viếng Bà thánh Isave.

“Chúa là nguồn ánh sáng và ơn cứu độ của tôi, tôi còn sợ người nào?” (Tv 26,1). Xin cho chúng con kiên vững và can đảm bước đi trong ánh sáng của Chúa phục sinh, giữa dòng đời đầy u mê tối tăm gian dối này.

(Đọc: 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng, 1 Kinh Sáng Danh, Lời Nguyện Fatima).

MẦU NHIỆM 3:

Đức Mẹ sinh Đức Chúa Giêsu nơi hang đá.

“Đức Kitô đã chết vì chúng ta, ngay khi chúng ta còn là những người tội lỗi; đó là bằng chứng Thiên Chúa yêu thương chúng ta” (Rm 5,8). Xin cho chúng con luôn được sống trong tình yêu thương của Chúa, dù chúng con đang còn nhiều yếu đuối mỏng manh của kiếp người.

(Đọc: 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng, 1 Kinh Sáng Danh, Lời Nguyện Fatima).

MẦU NHIỆM 4:

Đức Mẹ dâng Đức Chúa Giêsu trong Đền Thánh.

“Thiên Chúa đã để cho Con của Người phải chết mà cho chúng ta được hoà giải với Người” (Rm 5,10). Xin thương tha thứ mọi lầm lỗi cho chúng con, và xin cũng làm mới lại tâm hồn chúng con, để chúng con sống xứng đáng là con cái của Chúa hơn.

(Đọc: 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng, 1 Kinh Sáng Danh, Lời Nguyện Fatima).

MẦU NHIỆM 5:

Đức Mẹ tìm được Đức Chúa Giêsu trong Đền Thánh.

“Ý của Cha tôi là tất cả những ai tin vào người Con, thì được sống muôn đời, và tôi sẽ cho họ sống lại trong ngày sau hết” (Ga 6,40). Xin cho những ai tin vào Chúa Kitô, mà đã qua đời, mau được hưởng phúc thiên đàng để hợp đoàn cùng thần thánh ca tụng Chúa đến muôn đời.

(Đọc: 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng, 1 Kinh Sáng Danh, Lời Nguyện Fatima).

KINH LẠY NỮ VƯƠNG

Lạy Nữ Vương, Mẹ nhân lành, làm cho chúng con được sống, được vui, được cậy. Thân lạy Mẹ, chúng con con cháu Evà ở chốn khách đày kêu đến cùng Bà, chúng con ở nơi khóc lóc than thở kêu khấn Bà thương. Hỡi ôi! Bà là Chúa bầu chúng con, xin ghé mặt thương xem chúng con. Đến sau khỏi đày, xin cho chúng con được thấy Đức Chúa Giêsu con lòng Bà gồm phúc lạ. Ôi khoan thay! Nhân thay! Dịu thay! Thánh Maria trọn đời đồng trinh. Amen.

 1. KẾT THÚC

Kinh Cám Ơn

Con cám ơn Đức Chúa Trời là Chúa lòng lành vô cùng, chẳng bỏ con, chẳng để con không đời đời, mà lại sinh ra con, cho con được làm người, cùng hằng gìn giữ con, hằng che chở con, lại cho Ngôi Hai xuống thế làm người chuộc tội chịu chết trên cây Thánh Giá vì con, lại cho con được đạo thánh Đức Chúa Trời, cùng chịu nhiều ơn nhiều phép Hội Thánh nữa, và đã cho phần xác con đêm nay {tối thì đọc: ngày hôm nay} được mọi sự lành, lại cứu lấy con kẻo phải chết tươi ăn năn tội chẳng kịp. Vậy các thánh ở trên nước thiên đàng cám ơn Đức Chúa Trời thể nào, thì con cũng hợp cùng các thánh mà dâng cho Chúa cùng cám ơn như vậy. Amen.

Kinh Trông Cậy

Chúng con trông cậy Rất Thánh Đức Mẹ Chúa Trời, xin chớ chê chớ bỏ lời chúng con nguyện trong cơn gian nan thiếu thốn, Đức Nữ Đồng Trinh hiển vinh sáng láng. Hằng chữa chúng con cho khỏi sự dữ. Amen.

Các Câu Lạy

Thưa: Lạy rất thánh Trái Tim Đức Chúa Giêsu.

Đáp: Thương xót chúng con.

Thưa: Lạy Trái Tim cực Thánh cực tịnh Rất Thánh Đức Bà Maria.

Đáp: Cầu cho chúng con.

Thưa: Lạy Ông thánh Giuse là bạn thanh sạch Đức Bà Maria trọn đời đồng trinh.

Đáp: Cầu cho chúng con.

Thưa: Các thánh Tử đạo Việt Nam.

Đáp: Cầu cho chúng con.

Thưa: Nữ Vương ban sự bằng an.

Đáp: Cầu cho chúng con.

Thưa: Nữ Vương truyền phép Rất Thánh Mân Côi.

Đáp: Cầu cho chúng con.

TỪ CHỐN LUYỆN HÌNH (hát)

 1. Từ chốn luyện hình u tối. Vọng tiếng bao linh hồn khóc than. Niềm thành tin dâng Mẹ nhân ái. Nguyện Mẹ thương nghe đoàn con cái thiết tha van nài.

ĐK. Từ vực sâu, tiếng khóc than còn vọng ngân với tháng năm u hoài đớn đau. Mẹ Mẹ ơi, hãy đoái thương, lòng từ bi hãy chiếu soi hết mọi linh hồn.

Làm dấu Thánh Giá (kết thúc)

CẦU NGUYỆN VỚI MÙA SÁNG

 1. KHAI MẠC

Làm Dấu Thánh Giá

Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen.

CẦU XIN CHÚA THÁNH THẦN (hát)

 1. Cầu xin Chúa Thánh Thần, Người thương thăm viếng hồn con. Ban xuống cho con hồng ân chan chứa, trau dồi cho đáng ngôi thánh đường. 

ÐK. Nguyện xin Chúa Ngôi Ba, đoái nghe lời con thiết tha. Tình thương mến ấp ủ con ngày đêm, nhuần thấm xác hồn tràn lan ơn thiêng. 

HỒI TÂM (im lặng xét mình và thầm nguyện)

 1. SUY TÔN LỜI CHÚA

BÀI ĐỌC I (Rm 6,3-9)

Trích thư Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Rôma.

Anh em thân mến, anh em không biết rằng: khi chúng ta được dìm vào nước thanh tẩy, để thuộc về Đức Ki-tô Giê-su, là chúng ta được dìm vào trong cái chết của Người sao? Vì được dìm vào trong cái chết của Người, chúng ta đã cùng được mai táng với Người. Bởi thế, cũng như Người đã được sống lại từ cõi chết nhờ quyền năng vinh hiển của Chúa Cha, thì chúng ta cũng được sống một đời sống mới.

Thật vậy, vì chúng ta đã nên một với Đức Ki-tô nhờ được chết như Người đã chết, thì chúng ta cũng sẽ nên một với Người, nhờ được sống lại như Người đã sống lại. Chúng ta biết rằng: con người cũ nơi chúng ta đã bị đóng đinh vào thập giá với Đức Ki-tô, như vậy, con người do tội lỗi thống trị đã bị huỷ diệt, để chúng ta không còn làm nô lệ cho tội lỗi nữa. Quả thế, ai đã chết, thì thoát khỏi quyền của tội lỗi.

Nếu chúng ta đã cùng chết với Đức Ki-tô, chúng ta cũng sẽ cùng sống với Người: đó là niềm tin của chúng ta. Thật vậy, chúng ta biết rằng: một khi Đức Ki-tô đã sống lại từ cõi chết, thì không bao giờ Người chết nữa, cái chết chẳng còn quyền chi đối với Người. Đó là lời Chúa.

ĐÁP CA (Tv 22, 1-3a. 3b-4. 5. 6)

Đáp: Chúa chăn nuôi tôi, tôi chẳng thiếu thốn chi.

Xướng 1: Chúa chăn nuôi tôi, tôi chẳng thiếu thốn chi; trên đồng cỏ xanh rì, Người thả tôi nằm nghỉ. Tới nguồn nước, chỗ nghỉ ngơi, Người hướng dẫn tôi; tâm hồn tôi, Người lo bồi dưỡng.

Xướng 2: Người dẫn tôi qua những con đường đoan chính, sở dĩ vì uy danh Người. Dù bước đi trong thung lũng tối, con không lo mắc nạn, vì Chúa ở cùng con. Cây roi và cái gậy của Ngài, đó là điều an ủi lòng con.

Xướng 3: Chúa dọn ra cho con mâm cỗ, ngay trước mặt những kẻ đối phương: đầu con thì Chúa xức dầu thơm, chén rượu con đầy tràn chan chứa.

Xướng 4: Lòng nhân từ và ân sủng Chúa theo tôi, hết mọi ngày trong đời sống; và trong nhà Chúa, tôi sẽ định cư cho tới thời gian rất ư lâu dài.

 

TUNG HÔ TIN MỪNG (Ga 11,25-26)

Alleluia, alleluia! – Chúa phán: “Hỡi những kẻ Cha Ta chúc phúc, hãy đến, hãy lãnh lấy phần gia nghiệp là Nước Trời đã chuẩn bị cho các ngươi từ khi tạo dựng vũ trụ”. – Alleluia.

TIN MỪNG (Ga 6,51-58)

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng dân Do-thái rằng: Tôi là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này, sẽ được sống muôn đời. Và bánh tôi sẽ ban tặng, chính là thịt tôi đây, để cho thế gian được sống.” Người Do-thái liền tranh luận sôi nổi với nhau. Họ nói: “Làm sao ông này có thể cho chúng ta ăn thịt ông ta được?” Đức Giê-su nói với họ: “Thật, tôi bảo thật các ông: nếu các ông không ăn thịt và uống máu Con Người, các ông không có sự sống nơi mình. Ai ăn thịt và uống máu tôi, thì được sống muôn đời, và tôi sẽ cho người ấy sống lại vào ngày sau hết, vì thịt tôi thật là của ăn, và máu tôi thật là của uống. Ai ăn thịt và uống máu tôi, thì ở lại trong tôi, và tôi ở lại trong người ấy. Như Chúa Cha là Đấng hằng sống đã sai tôi, và tôi sống nhờ Chúa Cha thế nào, thì kẻ ăn tôi, cũng sẽ nhờ tôi mà được sống như vậy. Đây là bánh từ trời xuống, không phải như bánh tổ tiên các ông đã ăn, và họ đã chết. Ai ăn bánh này, sẽ được sống muôn đời.” Đó là lời Chúa.

 1. LẦN CHUỖI MÂN CÔI: NĂM SỰ SÁNG

MẦU NHIỆM 1:

Đức Chúa Giêsu chịu phép rửa tại sông Giođan.

“Cũng như Đức Kitô đã được sống lại từ cõi chết nhờ quyền năng vinh hiển của Chúa Cha, thì chúng ta cũng được sống một đời sống mới” (Rm 6,4). Xin cho chúng con là những người đã chịu phép rửa tội, được luôn sống trong sự hướng dẫn của Chúa Thành Thần, can đảm làm chứng cho Tin Mừng cho con người thời đại hôm nay.

(Đọc: 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng, 1 Kinh Sáng Danh, Lời Nguyện Fatima).

MẦU NHIỆM 2:

Đức Chúa Giêsu làm phép lạ tại tiệc cưới Cana.

“Nếu chúng ta đã cùng chết với Đức Kitô, chúng ta cũng sẽ cùng sống với Người” (Rm 6,8). Xin cho chúng con, dù sướng hay khổ, một lòng luôn sống với, sống trong và sống nhờ Chúa Kitô.

(Đọc: 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng, 1 Kinh Sáng Danh, Lời Nguyện Fatima).

MẦU NHIỆM 3:

Đức Chúa Giêsu rao giảng Nước Trời và kêu gọi sám hối.

“Chúa chăn nuôi tôi, tôi chẳng thiếu thốn chi” (Tv 22,5). Xin dẫn dắt chúng con trên những nẻo đường trần gian, để chúng con không đi trệch hướng, một theo hướng của Tin Mừng đưa đến sự sống đời đời.

(Đọc: 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng, 1 Kinh Sáng Danh, Lời Nguyện Fatima).

MẦU NHIỆM 4:

Đức Chúa Giêsu biến hình trên núi.

“Ta là bánh hằng sống từ trời xuống; ai ăn bánh này, thì sẽ sống đời đời” (Ga 6,51). Xin cho chúng con được no thoả tình thương của Chúa, qua việc luôn gắn bó với Chúa trong bí tích Thánh Thể nhiệm mầu.

(Đọc: 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng, 1 Kinh Sáng Danh, Lời Nguyện Fatima).

MẦU NHIỆM 5:

Đức Chúa Giêsu lập bí tích Thánh Thể.

“Hỡi những kẻ Cha Ta chúc phúc, hãy đến, hãy lãnh lấy phần gia nghiệp là Nước Trời đã chuẩn bị cho các ngươi từ khi tạo dựng vũ trụ” (Ga 11,25-26). Xin thương đón nhận những người tín hữu đã qua đời, cho vào hưởng tôn nhan cực thánh của Chúa, để hợp cùng Đức Mẹ và triều thần thánh trên trời ca tụng Chúa đến muôn đời.

(Đọc: 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng, 1 Kinh Sáng Danh, Lời Nguyện Fatima).

KINH LẠY NỮ VƯƠNG

Lạy Nữ Vương, Mẹ nhân lành, làm cho chúng con được sống, được vui, được cậy. Thân lạy Mẹ, chúng con con cháu Evà ở chốn khách đày kêu đến cùng Bà, chúng con ở nơi khóc lóc than thở kêu khấn Bà thương. Hỡi ôi! Bà là Chúa bầu chúng con, xin ghé mặt thương xem chúng con. Đến sau khỏi đày, xin cho chúng con được thấy Đức Chúa Giêsu con lòng Bà gồm phúc lạ. Ôi khoan thay! Nhân thay! Dịu thay! Thánh Maria trọn đời đồng trinh. Amen.

 1. KẾT THÚC

Kinh Cám Ơn

Con cám ơn Đức Chúa Trời là Chúa lòng lành vô cùng, chẳng bỏ con, chẳng để con không đời đời, mà lại sinh ra con, cho con được làm người, cùng hằng gìn giữ con, hằng che chở con, lại cho Ngôi Hai xuống thế làm người chuộc tội chịu chết trên cây Thánh Giá vì con, lại cho con được đạo thánh Đức Chúa Trời, cùng chịu nhiều ơn nhiều phép Hội Thánh nữa, và đã cho phần xác con đêm nay {tối thì đọc: ngày hôm nay} được mọi sự lành, lại cứu lấy con kẻo phải chết tươi ăn năn tội chẳng kịp. Vậy các thánh ở trên nước thiên đàng cám ơn Đức Chúa Trời thể nào, thì con cũng hợp cùng các thánh mà dâng cho Chúa cùng cám ơn như vậy. Amen.

Kinh Trông Cậy

Chúng con trông cậy Rất Thánh Đức Mẹ Chúa Trời, xin chớ chê chớ bỏ lời chúng con nguyện trong cơn gian nan thiếu thốn, Đức Nữ Đồng Trinh hiển vinh sáng láng. Hằng chữa chúng con cho khỏi sự dữ. Amen.

Các Câu Lạy

Thưa: Lạy rất thánh Trái Tim Đức Chúa Giêsu.

Đáp: Thương xót chúng con.

Thưa: Lạy Trái Tim cực Thánh cực tịnh Rất Thánh Đức Bà Maria.

Đáp: Cầu cho chúng con.

Thưa: Lạy Ông thánh Giuse là bạn thanh sạch Đức Bà Maria trọn đời đồng trinh.

Đáp: Cầu cho chúng con.

Thưa: Các thánh Tử đạo Việt Nam.

Đáp: Cầu cho chúng con.

Thưa: Nữ Vương ban sự bằng an.

Đáp: Cầu cho chúng con.

Thưa: Nữ Vương truyền phép Rất Thánh Mân Côi.

Đáp: Cầu cho chúng con.

THÂN CON LÀ BỤI ĐẤT

ĐK1. Thân con là bụi đất, là bụi đất nay con trở về, về bụi tro.

 1. Lạy Chúa! Bao năm qua con hằng lo kiếm sống thế mà giờ đây có gì đâu chỉ là cát bụi bể dâu.

Làm dấu Thánh Giá (kết thúc)

 

CẦU NGUYỆN VỚI MÙA THƯƠNG

 1. KHAI MẠC

Làm Dấu Thánh Giá

Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen.

Kinh Đức Chúa Thánh Thần

Chúng con lạy ơn Đức Chúa Thánh Thần thiêng liêng sáng láng vô cùng. Chúng con xin Đức Chúa Thánh Thần xuống đầy lòng chúng con, là kẻ tin cậy Đức Chúa Trời, và đốt lửa kính mến Đức Chúa Trời trong lòng chúng con, chúng con xin Đức Chúa Trời cho Đức Chúa Thánh Thần xuống.

– Sửa lại mọi sự trong ngoài chúng con.

Chúng con cầu cùng Đức Chúa Trời xưa đã cho Đức Chúa Thánh Thần xuống soi lòng dạy dỗ các thánh Tông đồ, thì rầy chúng con cũng xin Đức Chúa Trời cho Đức Chúa Thánh Thần lại xuống yên ủi dạy dỗ chúng con làm những việc lành; vì công nghiệp vô cùng Đức Chúa Giêsu Kitô là Chúa chúng con. Amen.

HỒI TÂM (im lặng xét mình và thầm nguyện)

 1. SUY TÔN LỜI CHÚA

BÀI ĐỌC I (Kn 3,1-9)

Trích sách Khôn Ngoan.

Linh hồn người công chính ở trong tay Thiên Chúa

và chẳng cực hình nào động tới được nữa.

Bọn ngu si coi họ như đã chết rồi;

khi họ ra đi, chúng cho là họ gặp phải điều vô phúc.

Lúc họ xa rời chúng ta, chúng tưởng là họ bị tiêu diệt,

nhưng thật ra, họ đang hưởng an bình.

Người đời nghĩ rằng họ đã bị trừng phạt,

nhưng họ vẫn chứa chan hy vọng được trường sinh bất tử.

Sau khi chịu sửa dạy đôi chút,

họ sẽ được hưởng ân huệ lớn lao.

Quả thế, Thiên Chúa đã thử thách họ

và thấy họ xứng đáng với Người.

Người đã tinh luyện họ như người ta luyện vàng trong lò lửa,

và đón nhận họ như của lễ toàn thiêu.

Khi đến giờ được Thiên Chúa viếng thăm,

họ sẽ rực sáng như tia lửa bén nhanh khắp rừng sậy.

Họ sẽ xét xử muôn dân, và thống trị muôn nước.

Và Đức Chúa sẽ là vua của họ đến muôn đời.

Những ai trông cậy vào Người, sẽ am tường sự thật;

những ai trung thành, sẽ được Người yêu thương

và cho ở gần Người, vì Người ban ân phúc

và xót thương những ai Người tuyển chọn. Đó là lời Chúa.

ĐÁP CA (Tv 24,6-7bc.17-18.20-21)

Xướng 1: Lạy Chúa, xin nhớ lòng thương xót của Ngài, lòng thương xót tự muôn đời vẫn có. Xin hãy nhớ con theo lòng thương xót của Ngài, vì lòng nhân hậu của Ngài, thân lạy Chúa.

Ðáp: Lạy Chúa, con vươn linh hồn con lên tới Chúa (c. 1b).

Xướng 2: Xin cho lòng con được nhẹ bớt lo âu, và giải thoát con khỏi cảnh ưu tư phiền muộn. Xin Chúa coi cảnh lầm than khốn khổ của con, và tha thứ hết mọi điều tội lỗi.

Xướng 3: Xin gìn giữ mạng sống con và giải thoát con, đừng để con bẽ bàng vì đã tìm nương tựa Chúa. Nguyện cho lòng con vô tội và trung thứ bảo vệ con, vì con trông cậy vào Ngài, thân lạy Chúa.

TUNG HÔ TIN MỪNG (2 Tm 2,11-12a)

Alleluia, alleluia! – Nếu chúng ta cùng chết với Chúa Kitô, thì chúng ta cùng sống với Người; nếu chúng ta kiên tâm chịu đựng, chúng ta sẽ cùng thống trị với Người. – Alleluia.

TIN MỪNG (Lc 23,33.39-43)

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.

Khi đến nơi gọi là “Đồi Sọ”, họ đóng đinh Người vào thập giá, cùng lúc với hai tên gian phi, một tên bên phải, một tên bên trái. 

Một trong hai tên gian phi bị treo trên thập giá cũng nhục mạ Người: “Ông không phải là Đấng Ki-tô sao? Hãy tự cứu mình đi, và cứu cả chúng tôi với!” Nhưng tên kia mắng nó: “Mày đang chịu chung một hình phạt, vậy mà cả Thiên Chúa, mày cũng không biết sợ! Chúng ta chịu như thế này là đích đáng, vì xứng với việc đã làm. Chứ ông này đâu có làm điều gì trái!” Rồi anh ta thưa với Đức Giê-su: “Ông Giê-su ơi, khi ông vào Nước của ông, xin nhớ đến tôi!” Và Người nói với anh ta: “Tôi bảo thật anh, hôm nay, anh sẽ được ở với tôi trên Thiên Đàng.” Đó là lời Chúa.

 1. LẦN CHUỖI MÂN CÔI: NĂM SỰ THƯƠNG

MẦU NHIỆM 1:

Đức Chúa Giêsu lo buồn đổ mồ hôi máu.

“Linh hồn người công chính ở trong tay Thiên Chúa và chẳng cực hình nào động tới được nữa” (Kn 3,1). Xin cho chúng con, dù đang sống trong xã hội nhiều dối gian này, vẫn cố gắng sống công chính theo các giá trị Tin Mừng, để mai sau được hưởng vinh quang quê trời.

(Đọc: 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng, 1 Kinh Sáng Danh, Lời Nguyện Fatima).

MẦU NHIỆM 2:

Đức Chúa Giêsu chịu đánh đòn.

“Người đã tinh luyện họ như người ta luyện vàng trong lò lửa, và đón nhận họ như của lễ toàn thiêu” (Kn 3,6). Xin dùng sức mạnh của Lời Chúa mà biến đổi chúng con, dùng ơn sủng của Thần Khí Chúa mà uốn nắn chúng con cho ngày càng trở nên giống Chúa hơn.

(Đọc: 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng, 1 Kinh Sáng Danh, Lời Nguyện Fatima).

MẦU NHIỆM 3:

Đức Chúa Giêsu chịu đội mão gai.

“Xin hãy nhớ con theo lòng thương xót của Ngài, vì lòng nhân hậu của Ngài, thân lạy Chúa” (Tv 24,7c). Xin thương xót tất cả những ai đang sống trong cảnh vất vả nhọc nhằn vì cuộc sống với biết bao lo toan trong thời dịch bệnh này, được ơn nâng đỡ để kiên tâm chịu đứng với niềm tin tưởng và hy vọng là khó khăn rồi sẽ qua đi.

(Đọc: 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng, 1 Kinh Sáng Danh, Lời Nguyện Fatima).

MẦU NHIỆM 4:

Đức Chúa Giêsu vác cây Thánh Giá.

“Nếu chúng ta cùng chết với Chúa Kitô, thì chúng ta cùng sống với Người” (2 Tm 2,11). Xin cho chúng con, dù sống trong bậc sống hay hoàn cảnh nào, luôn sống vì Chúa, để mai sau được hưởng phúc vinh quang trong Chúa trên thiên đàng.

(Đọc: 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng, 1 Kinh Sáng Danh, Lời Nguyện Fatima).

MẦU NHIỆM 5:

Đức Chúa Giêsu chịu chết trên cây Thánh Giá.

Chúa phán: “Tôi bảo thật anh, hôm nay, anh sẽ được ở với tôi trên Thiên Đàng.” (Lc 23,43). Xin thương xót đón nhận những người đã ra đi trong đức tin vào Chúa, sớm được hưởng tôn nhan thánh Chúa trên thiên đàng.

(Đọc: 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng, 1 Kinh Sáng Danh, Lời Nguyện Fatima).

KINH LẠY NỮ VƯƠNG

Lạy Nữ Vương, Mẹ nhân lành, làm cho chúng con được sống, được vui, được cậy. Thân lạy Mẹ, chúng con con cháu Evà ở chốn khách đày kêu đến cùng Bà, chúng con ở nơi khóc lóc than thở kêu khấn Bà thương. Hỡi ôi! Bà là Chúa bầu chúng con, xin ghé mặt thương xem chúng con. Đến sau khỏi đày, xin cho chúng con được thấy Đức Chúa Giêsu con lòng Bà gồm phúc lạ. Ôi khoan thay! Nhân thay! Dịu thay! Thánh Maria trọn đời đồng trinh. Amen.

 1. KẾT THÚC

Kinh Cám Ơn

Con cám ơn Đức Chúa Trời là Chúa lòng lành vô cùng, chẳng bỏ con, chẳng để con không đời đời, mà lại sinh ra con, cho con được làm người, cùng hằng gìn giữ con, hằng che chở con, lại cho Ngôi Hai xuống thế làm người chuộc tội chịu chết trên cây Thánh Giá vì con, lại cho con được đạo thánh Đức Chúa Trời, cùng chịu nhiều ơn nhiều phép Hội Thánh nữa, và đã cho phần xác con đêm nay {tối thì đọc: ngày hôm nay} được mọi sự lành, lại cứu lấy con kẻo phải chết tươi ăn năn tội chẳng kịp. Vậy các thánh ở trên nước thiên đàng cám ơn Đức Chúa Trời thể nào, thì con cũng hợp cùng các thánh mà dâng cho Chúa cùng cám ơn như vậy. Amen.

Kinh Trông Cậy

Chúng con trông cậy Rất Thánh Đức Mẹ Chúa Trời, xin chớ chê chớ bỏ lời chúng con nguyện trong cơn gian nan thiếu thốn, Đức Nữ Đồng Trinh hiển vinh sáng láng. Hằng chữa chúng con cho khỏi sự dữ. Amen.

Các Câu Lạy

Thưa: Lạy rất thánh Trái Tim Đức Chúa Giêsu.

Đáp: Thương xót chúng con.

Thưa: Lạy Trái Tim cực Thánh cực tịnh Rất Thánh Đức Bà Maria.

Đáp: Cầu cho chúng con.

Thưa: Lạy Ông thánh Giuse là bạn thanh sạch Đức Bà Maria trọn đời đồng trinh.

Đáp: Cầu cho chúng con.

Thưa: Các thánh Tử đạo Việt Nam.

Đáp: Cầu cho chúng con.

Thưa: Nữ Vương ban sự bằng an.

Đáp: Cầu cho chúng con.

Thưa: Nữ Vương truyền phép Rất Thánh Mân Côi.

Đáp: Cầu cho chúng con.

KIẾP TRO BỤI

 1. Con sinh ra trong kiếp tro bụi, rồi trở về bụi đất với tro. Con sinh ra trong chốn trần gian, bao bão bùng phủ vây lấy thân con. Giữa dòng đời con dường như kiệt sức. Ngước trông lên Ngài con nguyện Chúa thương con.

ĐK. Lạy Chúa đời con là kiếp thân tro bụi, cũng tàn rụi theo thời gian năm tháng. Như hoa kia khoe màu tươi sắc thắm, cũng rụi tàn khi buổi chiều hoàng hôn.

Làm dấu Thánh Giá (kết thúc)

CẦU NGUYỆN VỚI MÙA MỪNG

 1. KHAI MẠC

Làm Dấu Thánh Giá

Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen.

XIN NGÔI BA THIÊN CHÚA (hát)

ĐK. Xin Ngôi Ba Thiên Chúa ngự xuống trên chúng con, ban hồng ân chan chứa thấm nhuần hồn xác chúng con. Biến chúng con thành những chiến sĩ theo Chúa Kitô, thành nhân chứng Nước Trời cho muôn người trong khắp nơi.

 1. Nguyện Chúa Thánh Thần xin ngự đến, lòng vạn lòng đợi trông Ngài soi sáng, và luyện lọc hầu mong được xứng đáng với danh hiệu Đền Thánh Chúa cao quang.

HỒI TÂM (im lặng xét mình và thầm nguyện)

 1. SUY TÔN LỜI CHÚA

Bài Ðọc I (Kh 7,2-4,9-14)

Trích sách Khải Huyền của Thánh Gioan.

Tôi là Gioan đã nhìn thấy một thiên thần khác từ phía mặt trời mọc đi lên, tay cầm ấn Thiên Chúa hằng sống, và lớn tiếng kêu gọi bốn thiên thần được lệnh tàn phá đất và biển mà rằng: “Chớ có tàn phá đất, biển và cây cối trước khi ta đóng ấn trên trán những tôi tớ của Thiên Chúa chúng ta”. Và tôi đã nghe biết số người được đóng ấn là một trăm bốn mươi bốn ngàn người, thuộc mọi chi tộc Israel.

Sau đó, tôi đã nhìn thấy đoàn người đông đảo không thể đếm được, họ thuộc đủ mọi nước, mọi chi họ, mọi dân tộc và mọi thứ tiếng. Họ đứng trước ngai vàng và trước mặt Con Chiên, mình mặc áo trắng tinh, tay cầm nhành lá thiên tuế. Họ lớn tiếng tung hô rằng: “Kính lạy Thiên Chúa chúng tôi, Ðấng ngự trên ngai vàng, và Con Chiên”.

Rồi tất cả các thiên thần đến đứng chung quanh ngai vàng, và các trưởng lão cùng bốn con vật sấp mình xuống trước ngai mà thờ lạy Thiên Chúa rằng: “Amen! Chúc tụng, vinh hiển, khôn ngoan, cảm tạ, vinh dự, uy quyền và dũng lực cho Thiên Chúa chúng tôi muôn đời. Amen”. Rồi một trong các trưởng lão lên tiếng hỏi rằng: “Những người mặc áo trắng này là ai vậy? Và họ từ đâu mà đến?” Tôi đáp lại rằng: “Thưa ngài, hẳn ngài đã rõ”. Và người bảo tôi rằng: “Họ là những người từ đau khổ lớn lao mà đến, họ giặt áo và tẩy áo trắng trong máu Con Chiên”. Ðó là lời Chúa.

Ðáp Ca (Tv 23,1-2.3-4ab.5-6)

Ðáp: Lạy Chúa, này là dòng dõi của những kẻ tìm Chúa.

Xướng 1: Trái đất và muôn loài trên mặt đất là của Chúa, hoàn cầu và muôn vật trên địa cầu. Vì chưng Chúa đã xây dựng nền móng trái đất trên biển cả, và Người đã tạo dựng nó trên các sông ngòi.

Xướng 2: Ai sẽ được trèo lên núi Chúa? Ai sẽ được dừng bước trong thánh điện? Ðó là người có bàn tay vô tội và tâm hồn trong sạch, không để lòng xuôi theo sự giả trá.

Xướng 3: Người đó sẽ hưởng phúc lành của Chúa và lượng từ bi của Chúa, Ðấng giải thoát họ. Ðấy là dòng dõi của những kẻ tìm Người, những kẻ tìm tôn nhan Thiên Chúa của Giacóp.

TUNG HÔ TIN MỪNG (Mc 11,28)

Alleluia, alleluia! – Chúa phán: “Tất cả hãy đến với Ta, hỡi những ai khó nhọc và gánh nặng, Ta sẽ nâng đỡ bổ sức cho các con”. – Alleluia.

TIN MỪNG (Mt 5,1-12a)

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.

Khi ấy, Chúa Giêsu thấy đoàn lũ đông đảo, Người đi lên núi, và lúc Người ngồi xuống, các môn đệ đến gần Người. Bấy giờ Người mở miệng dạy họ rằng: “Phúc cho những ai có tinh thần nghèo khó, vì Nước Trời là của họ. Phúc cho những ai hiền lành, vì họ sẽ được Ðất Nước làm cơ nghiệp. Phúc cho những ai đau buồn, vì họ sẽ được ủi an. Phúc cho những ai đói khát điều công chính, vì họ sẽ được no thoả. Phúc cho những ai hay thương xót người, vì họ sẽ được xót thương. Phúc cho những ai có lòng trong sạch, vì họ sẽ được nhìn xem Thiên Chúa. Phúc cho những ai ăn ở thuận hoà, vì họ sẽ được gọi là con Thiên Chúa. Phúc cho những ai bị bách hại vì lẽ công chính, vì Nước Trời là của họ.

“Phúc cho các con khi người ta ghen ghét, bách hại các con, và bởi ghét Thầy, họ vu khống cho các con mọi điều gian ác. Các con hãy vui mừng hân hoan, vì phần thưởng của các con sẽ trọng đại ở trên trời”. Đó là lời Chúa.

 1. LẦN CHUỖI MÂN CÔI: NĂM SỰ MỪNG

MẦU NHIỆM 1:

Đức Chúa Giêsu sống lại.

Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu và chí thánh chí tôn, hợp với Đức Mẹ cùng muôn thần thánh trên trời, chúng con: “Xin kính dâng Thiên Chúa chúng ta lời chúc tụng và vinh quang, sự khôn ngoan và lời tạ ơn, danh dự, uy quyền và sức mạnh, đến muôn thuở muôn đời! A-men” (Kh 7,12).

(Đọc: 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng, 1 Kinh Sáng Danh, Lời Nguyện Fatima).

MẦU NHIỆM 2:

Đức Chúa Giêsu lên trời.

Các thánh nam nữ, đặc biệt các thánh tử đạo “là những người đã đến, sau khi trải qua cơn thử thách lớn lao. Họ đã giặt sạch và tẩy trắng áo mình trong máu Con Chiên” (Kh 7,14). Xin cho chúng con, luôn biết noi gương các vị thánh, cam chịu mọi thử thách đau thương trong đời, với một niềm tin tưởng và hy vọng là sẽ được hưởng phúc vinh quang Nước Trời mà chiêm ngắm Con Chiên vẹn toàn đến muôn thuở muôn đời.

(Đọc: 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng, 1 Kinh Sáng Danh, Lời Nguyện Fatima).

MẦU NHIỆM 3:

Đức Chúa Thánh Thần hiện xuống.

Chúa làm chủ mọi loài mọi vật trên trời và dưới đất: “Trái đất và muôn loài trên mặt đất là của Chúa, hoàn cầu và muôn vật trên địa cầu. Vì chưng Chúa đã xây dựng nền móng trái đất trên biển cả, và Người đã tạo dựng nó trên các sông ngòi” (Tv 23,1-2). Xin cho chúng con luôn thuộc trọn về Chúa, và như thế xin cho chúng con luôn luôn biết quy phục Chúa trong mọi sự.

(Đọc: 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng, 1 Kinh Sáng Danh, Lời Nguyện Fatima).

MẦU NHIỆM 4:

Đức Chúa Trời cho Đức Mẹ lên trời.

Tình yêu của Chúa dành cho chúng con thật là lớn lao như thánh Gioan cho biết: “Chúa Cha yêu chúng ta dường nào: Người yêu đến nỗi cho chúng ta được gọi là con Thiên Chúa – mà thực sự chúng ta là con Thiên Chúa. Sở dĩ thế gian không nhận biết chúng ta, là vì thế gian đã không biết Người” (1 Ga 3,1). Xin cho chúng con biết đáp lại tình yêu của Chúa, bằng cách sống hết tình vẹn nghĩa với Chúa, qua việc thực thi các giá trị Tin Mừng giữa những gian lao của cuộc đời khổ ải nơi trần gian này.

(Đọc: 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng, 1 Kinh Sáng Danh, Lời Nguyện Fatima).

MẦU NHIỆM 5:

Đức Chúa Trời thưởng Đức Mẹ trên trời.

“Phúc thay ai có tâm hồn trong sạch, vì họ sẽ được nhìn thấy Thiên Chúa” (Mt 5,8). Xin thanh tẩy những vết nhơ còn sót lại nơi tâm hồn của những người đã qua đời, mà cho họ vào hưởng tôn nhan thánh Chúa diện đối diện trên quê trời.

(Đọc: 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng, 1 Kinh Sáng Danh, Lời Nguyện Fatima).

KINH CẦU CHO CÁC LINH MỤC

Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, xin nhìn đến Đức Kitô Con Chúa/ là vị Linh mục Thượng phẩm đời đời/ và vì yêu quý Người, mà thương xót giữ gìn các linh mục của Chúa. Lạy Thiên Chúa giàu lòng thương xót, xin nhớ đến các linh mục/ bởi các ngài cũng chỉ là thụ tạo yếu đuối thấp hèn. Xin Chúa hằng khơi dậy nơi tâm hồn các ngài/ hồng ân đã lãnh nhận trong ngày chịu chức thánh. Xin gìn giữ các ngài thật gần Chúa/ để kẻ thù không lấn át được/ và cũng để các ngài biết bảo vệ toàn vẹn/ sự trong sáng của ơn gọi cao cả trong chức linh mục. Lạy Chúa Giêsu, chúng con khẩn cầu cho các linh mục/ là những vị trung tín và nhiệt tâm, cũng như những vị bất tín và nguội lạnh; những vị đang làm việc nơi đây/ vì Danh Chúa và lợi ích các linh hồn, cũng như những vị đang miệt mài/ trong vùng đất truyền giáo xa xôi; những vị đang bị tấn công bởi cám dỗ/ nỗi buồn chán cô đơn và đau đớn ê chề, những vị trẻ tuổi và già cả, những vị đau yếu và đang hấp hối; cách riêng chúng con nhớ đến/ những vị đã góp phần đào tạo chúng con/ và những vị đã cử hành các bí tích cho chúng con hưởng nhờ; xin cho các ngài được tràn đầy sức mạnh Chúa Thánh Thần/ nhờ đó ơn Chúa được trao ban/ cho con người trong thế giới hôm nay. Lạy Chúa Giêsu dịu hiền khiêm nhường, xin gìn giữ các linh mục gần Thánh Tâm Chúa/ và xin chúc phúc dồi dào cho các ngài/ bây giờ và mãi mãi. Amen.

[Theo ĐHY Mudelin, TGM Chicago (1872-1939)]

 1. KẾT THÚC

Kinh Cám Ơn

Con cám ơn Đức Chúa Trời là Chúa lòng lành vô cùng, chẳng bỏ con, chẳng để con không đời đời, mà lại sinh ra con, cho con được làm người, cùng hằng gìn giữ con, hằng che chở con, lại cho Ngôi Hai xuống thế làm người chuộc tội chịu chết trên cây Thánh Giá vì con, lại cho con được đạo thánh Đức Chúa Trời, cùng chịu nhiều ơn nhiều phép Hội Thánh nữa, và đã cho phần xác con đêm nay {tối thì đọc: ngày hôm nay} được mọi sự lành, lại cứu lấy con kẻo phải chết tươi ăn năn tội chẳng kịp. Vậy các thánh ở trên nước thiên đàng cám ơn Đức Chúa Trời thể nào, thì con cũng hợp cùng các thánh mà dâng cho Chúa cùng cám ơn như vậy. Amen.

Kinh Trông Cậy

Chúng con trông cậy Rất Thánh Đức Mẹ Chúa Trời, xin chớ chê chớ bỏ lời chúng con nguyện trong cơn gian nan thiếu thốn, Đức Nữ Đồng Trinh hiển vinh sáng láng. Hằng chữa chúng con cho khỏi sự dữ. Amen.

Các Câu Lạy

Thưa: Lạy rất thánh Trái Tim Đức Chúa Giêsu.

Đáp: Thương xót chúng con.

Thưa: Lạy Trái Tim cực Thánh cực tịnh Rất Thánh Đức Bà Maria.

Đáp: Cầu cho chúng con.

Thưa: Lạy Ông thánh Giuse là bạn thanh sạch Đức Bà Maria trọn đời đồng trinh.

Đáp: Cầu cho chúng con.

Thưa: Các thánh Tử đạo Việt Nam.

Đáp: Cầu cho chúng con.

Thưa: Nữ Vương ban sự bằng an.

Đáp: Cầu cho chúng con.

Thưa: Nữ Vương truyền phép Rất Thánh Mân Côi.

Đáp: Cầu cho chúng con.

XIN MẸ THƯƠNG (hát)

 1. Mẹ ơi! Mẹ có thấu tiếng khóc than của bao linh hồn trong nơi luyện hình. Từng ngày dài trông ngóng Mẹ hộ phù đỡ nâng, đem dời xa khỏi chốn tối tăm. Mẹ ơi! Mẹ có thấu, tiếng khấn van con đang khấn cầu cho bao linh hồn (xin giải thoát con chốn khổ đau). Dù một ngày phiêu lãng mà chiều về bóng đêm, tâm hồn thống hối bao lỗi lầm.

ĐK. Hỡi Mẹ nhân lành, nguyện xin thương đến lời con kêu khấn từ nơi thế gian bùn nhơ… Hỡi Mẹ nhân lành, nguyện xin thương đến lời con kêu khấn vì bao tháng năm mong chờ…

Làm dấu Thánh Giá (kết thúc)

Ngày nay cũng như những thời đại khác, Kinh Mân Côi hẳn là một vũ khí đầy sức mạnh giúp chúng ta chiến thắng trong cuộc chiến nội tâm của chúng ta, và giúp ích cho tất cả mọi linh hồn.

Thánh Josemaria Escriva

Chân phước Alain de la Roche viết: khi đang đọc Kinh Mân Côi, nhiều anh em Đa Minh hiện ra và tuyên bố rằng ngoài Hiến tế Thánh trong Thánh lễ thì không có một cách thức nào có tác động mạnh bằng Kinh Mân Côi để giúp các linh hồn đau đớn trong luyện ngục. Hằng ngày, nhiều linh hồn được giải thoát nhờ Kinh Mân Côi, nếu không họ buộc phải ở lại luyện ngục trong nhiều năm nữa.

Thánh Alphonso Liguori

PHẦN II: GÓC CHUYÊN ĐỀ

ƠN TOÀN XÁ TRONG THÁNG 11

Năm nay, việc lãnh Ơn Toàn Xá dành cho tín hữu đã qua đời cũng được kéo dài suốt tháng 11.

Ngày 27/10/2021, Đức Hồng y Mauro Piacenza, Chánh Toà Ân giải Tối cao, và Đức ông Krzysztof Nykiel, Phó Toà Ân giải Tối cao, đã công bố sắc lệnh cho phép các tín hữu được lãnh nhận Ơn Toàn Xá dành cho các tín hữu đã qua đời

kéo dài suốt tháng 11 năm nay.

Hồng Thủy – Vatican News

Sắc lệnh của Toà Ân giải Tối cao giải thích rằng theo thỉnh nguyện của nhiều mục tử trong Giáo Hội, do tình trạng đại dịch kéo dài, Toà Ân giải Tối cao “xác nhận và mở rộng trong trọn tháng 11 năm 2021 tất cả các ơn ích thiêng liêng đã được ban ngày 22 tháng 10 năm 2020, qua sắc lệnh số 791/20/I”. (CSR_7170_2021).

Trong sắc lệnh ban hành vào ngày 22 tháng 10 năm 2020, Toà Ân giải Tối cao quyết định: Nội dung Sắc lệnh được ban hành tháng 10/2020:

Viếng nghĩa trang và cầu nguyện cho các tín hữu đã qua đời

“Ơn Toàn Xá được ban cho những ai viếng nghĩa trang và cầu nguyện cho các tín hữu đã qua đời, thông thường chỉ trong những ngày từ 1-8/11, có thể chuyển sang các ngày khác đến hết tháng 11. Những ngày này, do mỗi tín hữu tự chọn, có thể tách biệt nhau” (không cần các ngày liên tiếp).

Viếng nhà thờ hoặc nhà nguyện

Bên cạnh đó, sắc lệnh cũng điều chỉnh việc lãnh nhận Ơn Toàn Xá vào ngày 2/11, ngày lễ “cầu nguyện cho các tín hữu qua đời”, khi viếng nhà thờ hoặc nhà nguyện và đọc một Kinh Lạy Cha và một Kinh Tin Kính, có thể dời không chỉ vào ngày Chúa Nhật trước hoặc sau đó, hoặc vào ngày lễ Các Thánh, mà còn có thể vào một ngày nào khác của tháng 11, do mỗi tín hữu tự chọn.

Người già và người bệnh

Thêm vào đó, riêng đối với những người già, người bệnh hoặc những ai vì lý do nghiêm trọng không thể ra khỏi nhà, cũng có thể lãnh nhận Ơn Toàn Xá, miễn là họ hiệp nhất thiêng liêng với các tín hữu khác, hoàn toàn xa lánh tội lỗi và với ý hướng thực hành ba điều kiện thông thường: xưng tội, rước lễ và cầu nguyện theo ý Đức Giáo Hoàng. Họ có thể làm việc này trước một bức ảnh Chúa Giêsu hay Đức Mẹ, đọc kinh cầu cho những người đã qua đời hoặc một bài đọc Kinh Thánh vv… để dâng cho Chúa những đau khổ và khó khăn của mình.

Lời kêu gọi các linh mục

Sắc lệnh cũng kêu gọi các linh mục, trong năng quyền của mình, quảng đại cử hành bí tích Giải Tội và trao Mình Thánh Chúa cho bệnh nhân. Đồng thời, vì lợi ích cho các linh hồn trong Luyện ngục, tất cả các linh mục đều được mời gọi cử hành ba Thánh Lễ trong ngày cầu nguyện cho các tín hữu đã qua đời, theo Tông hiến Incruentum Altaris, do Đức Beneđictô XV ban hành 10/08/1915. 

 

GỐC TÍCH SỰ CẦU NGUYỆN CHO CÁC LINH HỒN

NƠI LUYỆN NGỤC, CÙNG VỀ NHỮNG VIỆC PHẢI LÀM TRONG THÁNG NÀY 

1.- Vậy gốc tích sự cầu nguyện cho kẻ đã qua đời vốn có từ đời đạo cũ và dân Giudêu xưa. Trong sấm truyền cũ có chép tích ông Giuda Macabeo, là quan tướng dân Giudêu, khi đã đánh trận toàn công đoạn thì thu được hai vạn hai ngàn đồng bạc gửi về thành Giêruxalem, xin thầy cả cầu cho linh hồn những lính đã phải tử trận.

Trong đạo mới, vốn cũng quen cầu nguyện cho kẻ chết nữa. Từ đời các thánh tông đồ về sau, khi làm lễ, lúc đã truyền phép Mình Máu Thánh rồi, thì vốn cầu nguyện cho kẻ chết.

Đức Chúa Giêsu lên trời được 200 năm, khi bà thánh Phephetua đã phải bắt vì đạo cùng phải giam trong ngục, thì Đức Chúa Trời soi cho bà thánh ấy biết em phạt trong luyện ngục. Bà thánh Phephetua biết làm vậy thì thương em lắm, liền đọc kinh kêu van hãm mình ăn chay đền tội vì tội em ít lâu, đoạn Đức Chúa Trời cho bà thánh ấy được xem thấy em mình đã ra khỏi luyện ngục cùng được sáng láng vui vẻ cho trọn.

Khi bà thánh Monica, là mẹ ông thánh Augustino, gần qua đời thì dặn bảo con rằng: “Ở con, khi mẹ chết rồi thì con đừng lo làm ma to, cùng xây lăng mộ trang hoàng lịch sự cho mẹ làm chi; một hãy nhớ cầu nguyện cho mẹ khi con làm lễ Misa mọi ngày đừng quên bao giờ.”

Chẳng những ông thánh Augustino năng làm lễ cầu nguyện cho mẹ, mà lại dù mẹ đã mất hơn 20 năm còn xin thầy cả nghĩa thiết làm lễ cầu cho linh hồn mẹ người nữa.

Ông thánh Odilon, là bề trên cả dòng ông thánh Benedicto, chẳng những là siêng năng cầu cho các linh hồn nơi luyện ngục, mà lại cũng năng khuyên giục các thầy dòng thuộc về quyền người cầu nguyện nữa; lại truyền cho các thầy cả ấy làm lễ cầu cho các linh hồn nơi luyện ngục hằng năm, vào ngày 2-11 dương lịch. Tòa Thánh xét sự ấy làm ích cho các linh hồn lắm, thì truyền cho các thầy cả, các linh mục khắp thiên hạ hằng năm đến ngày hôm ấy cũng phải làm lễ, phải đọc kinh cầu nguyện cho các linh hồn nơi luyện ngục nữa, cho nên gốc tích lễ cầu cho các linh hồn nơi luyện ngục thì bởi ông thánh Odilon mà ra.

Chẳng những là người ta cầu nguyện cho các linh hồn nơi luyện ngục đã lâu đời, mà lại đời xưa có nhiều nơi đã thành thói quen, hễ đến nửa đêm thì có người đi các phố các đường ngõ trong tỉnh trong làng, một tay cầm cái đèn sáng, một tay rung chuông, vừa đi vừa rao cả tiếng rằng: “Ở những kẻ ngủ hãy thức dậy cầu nguyện cho kẻ đã qua đời”. Khi người ta nghe thấy kẻ ấy rao, thì thức dậy đọc một hai kinh cầu nguyện cho các linh hồn nơi luyện ngục.

Những kẻ có đạo thường xin lễ qui lăng, lễ giỗ cho cha mẹ anh em mình đã qua đời, lại đến lúc dọn chết thì cúng ruộng nương, tiền bạc vào nhà thờ để xin lễ cho mình cùng xin lễ cho cha mẹ anh em mình vĩnh viễn mãi mãi.

Chưa được bao lâu trong Hội Thánh đã lập ra một dòng nữ chỉ một việc cầu nguyện làm việc lành cầu cho linh hồn nơi luyện ngục; gọi là dòng các bà cứu lấy các linh hồn nơi luyện ngục.

Lại năm 1915 vừa rồi Đức Giáo Hoàng Benedicto, có lòng thương các linh hồn cách riêng, đã ban phép rộng cho các thầy cả, được làm ba lễ chính ngày lễ cầu hồn. Còn về bổn đạo, người đã ban phép viếng nhà thờ cho được lĩnh ân đại xá, gọi là ân xá vào, chỉ cho các linh hồn ngày hôm ấy, cũng như ngày lễ cả Rosario vậy.

Còn gốc tích tháng cầu hồn thì bởi tại kẻ có đạo có lòng thương cho các linh hồn nơi luyện ngục thì quyết lấy mỗi năm một tháng, là tháng 11 dương lịch mà cầu nguyện riêng cho các linh hồn ấy, mới được non một trăm năm nay. Tòa Thánh đã lấy việc ấy làm ưng cùng ban nhiều ân xá cho kẻ làm việc lành cho các linh hồn trong tháng ấy.

Cho được giúp đỡ các linh hồn nơi luyện ngục trong tháng này thì nên làm những việc này:

1- Sáng ngày ra, khi ta vừa mới thức dậy, thì nên chỉ mọi việc lành ta sẽ làm, mọi sự khó ta sẽ chịu trong ngày hôm ấy cho các linh hồn nơi luyện ngục.

2- Ta nên xem lễ mọi ngày chỉ cho các linh hồn nơi luyện ngục, khi có thể xem được.

3- Ta nên xin ít nhiều lễ cho các linh hồn; có thể xin được bao nhiêu thì hãy xin bấy nhiêu.

4- Ta nên xưng tội đôi ba lần và chịu lễ nhiều lần cùng lĩnh nhiều ân xá cho các linh hồn nơi luyện ngục.

5- Ta cũng nên năng lần hạt và cầu cho các linh hồn nữa.

6- Lại thỉnh thoảng ta cũng nên viếng cùng sửa sang lại mồ mả ông bà anh chị em.

Nếu ta làm bấy nhiêu việc ấy trong tháng này, thì sẽ yên ủi giúp đỡ các linh hồn nơi luyện ngục và sẽ mở cửa thiên đàng ra cho ít nhiều linh hồn được vào, lại sẽ được nhiều ích cho ta nữa.

Lạy Chúa tôi lòng lành vô cùng, tôi xin dâng cho Chúa tôi mọi việc lành tôi sẽ làm, mọi sự khó tôi sẽ chịu trong tháng này mà giúp đỡ cứu chữa các linh hồn đang phải giam phạt khổ sở trong luyện ngục: xin Chúa tôi dủ lòng thương nhận lấy mà ban cho các linh hồn được nghỉ ngơi đời đời, được sáng soi mãi mãi chẳng cùng. Amen.

 (trích từ “Sách Tháng Các Linh Hồn)

CẦU NGUYỆN CHO NHỮNG NGƯỜI ĐÃ QUA ĐỜI

Vấn đề chúng ta tìm hiểu hôm nay, đó là có những sự gì xảy ra cho các linh hồn nơi luyện ngục? Hai chữ luyện ngục mà thôi cũng đã đủ cho chúng ta thấy đó là nơi đau khổ, đền bù và thanh luyện. Vào ngày phán xét, chúng ta sẽ thấy mình còn xa cách với lý tưởng mà Chúa đã ấn định. Mặc dù linh hồn ra đi trong tình trạng ơn thánh, nhưng còn biết bao nhiêu những sai lỗi, biết bao nhiêu những tỳ vết khiến chúng ta phải kêu lên:

Lạy Chúa, con không thể nào trở về cùng Chúa khi chưa xóa bỏ hết những hoen ố của biết bao nhiêu lần vấp phạm.

Có lẽ ngay trong lúc này, chúng ta cũng cảm thấy:

Chưa bao giờ tôi đã lên tới đỉnh trọn lành, chưa bao giờ tôi được thỏa mãn với chính bản thân mình?

Làm sao chúng ta có thể hoàn toàn vâng phục thánh ý Chúa trong cuộc sống hiện tại như Đức Kitô ngày xưa? Thì đây, luyện ngục sẽ là nơi để chúng ta kết thúc những công trình còn dang dở. Lửa thanh luyện càng bừng cháy để thiêu đốt những bụi bậm, những rác rưởi, những cặn bã, thì hình ảnh Chúa càng rực sáng trong tâm hồn chúng ta. Và khi hình ảnh ấy đã trở nên chói lòa, rực rỡ và huy hoàng, thì luyện ngục sẽ chấm dứt và chúng ta sẽ được bước vào niềm hạnh phúc thiên đàng.

Nếu quan niệm như thế, chúng ta sẽ cảm thấy nông cạn và hời hột khi cho rằng:

Hình phạt luyện ngục thì không xứng đáng với lòng nhân từ và thương xót của Chúa. Ngài sẽ tha thứ cho chúng ta một cách nhưng không, mà chẳng cần phải đều bù thanh luyện chi cả.

Nếu suy nghĩ một chút, chúng ta sẽ thấy không thể nào chấp nhận được quan niệm ấy, bởi vì nó đi ngược lại với sự thánh thiện và công thẳng tuyệt đối của Chúa.

Thánh vịnh 118 đã bảo: “Thiên Chúa thật công bằng và phán quyết của Ngài thật ngay thẳng.” Chính Chúa Giêsu cũng đả xác quyết: “Ngươi sẽ không ra khỏi đó cho đến khi trả xong đồng xu cuối cùng.” Lòng thương xót và sự công bằng của Thiên Chúa thoạt xem ra như tương phản lẫn nhau, nhưng lại vô cùng hòa hợp với nhau qua tín điều về luyện ngục.
Thực vậy, trong khi sự công bằng đòi phải đền bù và thanh luyện, thì lòng thương xót lại đưa ra những phương tiện, những cách thức giúp đỡ để được rút ngắn thời gian đau khổ. Từ đó, chúng ta thấy được hai khía cạnh của luyện ngục, đó là đau khổ và an ủi. Bởi vì hình phạt ở luyện ngục cũng giống như hình phạt ở hỏa ngục, nhưng chỉ khác một điều, đó là ở luyện ngục thì chỉ tạm thời, còn ở hỏa ngục thì vĩnh viễn. Và hình phạt đau khổ nhất chính là phải xa lìa Thiên Chúa vào giữa lúc chúng ta nhận biết Ngài là ai và đang cố gắng tiến đến với Ngài. Tuy nhiên, không phải chỉ có thế.

Mặc dù là một nơi đau khổ và thanh luyện, nhưng luyện ngục không phải là hỏa ngục, trái lại luyện ngục chính là lối dẫn vào thiên đàng.

Những linh hồn nơi luyện ngục chắc chắn không phải rơi vào tay ma quỉ, nhưng sẽ được nghỉ yên trong Chúa. Ơn cứu rỗi của họ đã được bảo đảm và họ sẽ không bị kết án. Đó là khía cạnh đầy vui mừng và an ủi của luyện ngục.

Vậy luyện ngục là gì? Tôi xin thưa: Luyện ngục là hỏa ngục, nhưng ở đó có niềm vui. Hay nói một các khác: Luyện ngục là thiên đàng, nhưng ở đó có đau khổ. Họ đau khổ vì hiện tại còn đang phải tạm thời xa cách Chúa. Nhưng đồng thời họ vui mừng vì một ngày kia sẽ được nhìn ngắm tôn nhan Chúa, mặt đối mặt. Niềm tin vào luyện ngục sẽ đem lại một sự an ủi và khích lệ, khiến chúng ta không bao giờ phải tuyệt vọng. Thế nhưng tín điều này còn là một lời cảnh cáo gửi đến mỗi người chúng ta đang sống trong cuộc sống này: Đừng bình thản trong tội lỗi. Đồng thời cũng là một thôi thúc: Đừng thất vọng trước những sai lỗi vấp phạm của mình.

Sau cùng, hãy thêm lời cầu nguyện cho các linh hồn nơi luyện ngục, bởi vì như sách Macabêô đã xác quyết: “Cầu nguyện cho những người đã chết để họ được giải thoát khỏi mọi tội lỗi là một việc làm thánh thiện và có giá trị cứu rỗi.”

(nguồn: gpcantho.com)

CHỨNG TÁ VỀ VIỆC ĐỌC KINH MÂN CÔI TRONG GIA ĐÌNH

Đôi vợ chồng Carmen và Luis Maria Gaffet sống ở phía bắc Argentina. Họ đã kết hôn được gần 30 năm và có 6 người con. Kể từ khi họ gặp nhau, Mẹ Maria ngay lập tức trở thành một phần trong mối quan hệ của họ và sau đó là chuỗi hạt Mân Côi. Ông bà đã chia sẻ về cách họ đọc Kinh Mân Côi cùng con cái, cũng như vai trò của Mẹ Maria trong cuộc sống gia đình của họ.

 Tôi là Carmen. Tôi đã luôn cảm thấy khó đọc Kinh Mân Côi. Tôi đã không hiểu tại sao tôi luôn lặp lại cùng một điều, cũng không hiểu tại sao tôi lại lần chuỗi Mân Côi và suy niệm về cuộc đời của Chúa Giêsu rồi sau đó chỉ lặp lại Kinh Kính Mừng. Một linh mục nói với tôi rằng nếu tôi không thể lần hạt, tôi cần đọc Kinh Truyền Tin mỗi ngày. Ngài nói: “Đức Mẹ giống như tất cả các bà mẹ: nếu bạn đưa bàn tay ra cho họ, họ sẽ nắm lấy cả cánh tay của bạn”.

 Kinh Mân Côi là lời cầu nguyện mà chúng ta có thể cầu nguyện cách đơn giản và hằng ngày, trong sự thinh lặng của tâm hồn, trong khi chúng ta lặp lại từng Kinh Kính Mừng, với sự dịu dàng của một em bé nói và làm một món quà cho mẹ của mình.

 Tôi là Luis María. Tôi nhớ rằng khi tôi còn nhỏ, ai đó đã nói với tôi rằng mỗi Kinh Kính Mừng giống như một bông hồng mà chúng ta dâng lên Đức Trinh Nữ. Theo nghĩa này, tôi vui vẻ đọc thuộc lòng, ngay cả khi tôi không phải lúc nào cũng đọc xong.

 Khi chúng tôi đã đính hôn, chúng tôi đọc Kinh Truyền Tin mỗi ngày, một chục hoặc nguyên chuỗi Mân Côi. Ở bên nhau tay trong tay, trong lời cầu nguyện với Mẹ Maria và Con của Mẹ, đã kết hợp chúng tôi, chúng tôi lớn lên trong đức tin của mình, chúng tôi đọc Tin Mừng, chúng tôi nói về nó và chúng tôi muốn sống nó, và với mỗi Kinh Kính Mừng, Đức Mẹ càng sống nhiều hơn ở giữa chúng tôi.

 Ngay sau khi kết hôn, bất chấp những thăng trầm của những năm đầu tiên của cuộc hôn nhân, chúng tôi lần hạt Mân Côi bất cứ khi nào có thể, khi chúng tôi đi ra ngoài bằng xe hơi với con cái hoặc vào buổi chiều khi chúng tôi tắm cho chúng, cho chúng ăn hoặc cho chúng đi ngủ; khi chúng tôi không có nhiều thời gian hoặc cảm thấy mệt mỏi, Kinh Truyền Tin hoặc một chục Kinh Mân Côi đã cứu giúp chúng tôi. Đó là một lời cầu nguyện mãnh liệt, nhưng không dài lắm!

 Vì vậy, con cái chúng tôi lớn lên trong lời Kinh Truyền Tin, các chuỗi Mân Côi, từng chục hay nguyên chuỗi mà chúng tôi có thể cầu nguyện. Từ khi còn nhỏ, con cái chúng tôi đã học lời cầu nguyện này và hai mươi mầu nhiệm; chúng thích chơi trò đoán xem một lời cầu nguyện tương ứng với mầu nhiệm nào và ai “chiến thắng” sẽ hướng dẫn hoặc đọc lời suy niệm.

 Theo thời gian, những đứa trẻ xinh đẹp, những đứa trẻ đáng yêu và ngoan ngoãn, đã hết sức làm vui lòng cha mẹ, bắt đầu bị mụn trứng cá và trở thành những thanh thiếu niên, khiến chúng tôi ngạc nhiên vì chúng nghĩ và làm hoàn toàn ngược lại những gì chúng tôi mong đợi hoặc những gì chúng tôi đã nghĩ đến việc dạy chúng: yêu quá sớm, tiệc tùng vụng trộm, nổi loạn, điểm thấp ở trường,… bất cứ điều gì bạn có thể tưởng tượng, chúng đã làm.

 Có nhiều con cái thì cũng có những xung đột, hiểu lầm và bất ngờ mà chúng tôi tha hồ lựa chọn! Nói chuyện với chúng, cố gắng bắt chúng tôi lắng nghe mình thì còn tệ hơn và luôn kết thúc bằng tranh luận. Chúng tôi nhận ra rằng chúng tôi không thể làm điều đó một mình. Chúng tôi đã “bắt tay” với Mẹ Maria, nhưng đã đến lúc phải dâng cho Mẹ tất cả những gì chúng tôi có và trên hết là những người mà chúng tôi yêu thương nhất: con cái của chúng tôi, để Mẹ dạy dỗ chúng tôi trở thành cha mẹ mà chúng cần (và đồng thời giúp đỡ chúng tôi giáo dục chúng).

 Việc lần hạt giữa vợ chồng chúng tôi đã trở thành việc hàng ngày, được suy niệm trong thinh lặng hoặc được lặp đi lặp lại tại nơi làm việc và những công việc trong ngày và khi có thể, chúng tôi  vẫn làm điều đó với con cái của mình. Việc đọc Kinh Mân Côi với các con đã giúp chúng tôi rất nhiều: Kinh Lạy Cha và hai Kinh Kính Mừng, và một mầu nhiệm mà, tạ ơn Chúa, các con tiếp tục là người hướng dẫn giờ kinh.

 Kinh Mân Côi là một lời cầu nguyện tuyệt đẹp: trong phần đầu tiên khi chúng ta chào Mẹ Maria, chúng ta tiến về phía Chúa Giêsu và nhớ lại mầu nhiệm chúng ta đã suy niệm, Tin Mừng trở nên sống động và thành hình. Trong phần thứ hai, chúng ta trở về với chính mình, với Chúa. Chúng tôi cũng thích cầu nguyện bằng Tin Mừng hàng ngày dưới ánh sáng của Kinh Mân Côi, nghĩa là đọc, trò chuyện, suy gẫm và chiêm niệm trong khi chúng tôi đọc Kinh Kính Mừng.

 Chúng tôi không phải là một gia đình luôn cố gắng có thể cùng nhau cầu nguyện mỗi ngày, nhưng khi chúng tôi làm điều đó thì đó là khoảnh khắc hạnh phúc nhất trong lịch sử và hành trình gia đình của chúng tôi. Mẹ Maria đã chinh phục chúng tôi như bất kỳ người mẹ nào, người yêu thương, đi tìm đứa con, chờ đợi chúng, hiểu chúng và chấp nhận những gì chúng đưa ra, ngay cả khi nó không đẹp hoặc có lẽ chính xác là vì nó không đẹp. Đối với các ông bố bà mẹ cũng vậy, mỗi món quà từ con yêu là một điều gì đó đẹp đẽ, mỗi cái ôm đều cảm động. Mẹ Maria không né tránh tất cả những điều này.

 Khi con cái chúng tôi đi theo con đường riêng của chúng, khi đến lúc chúng rời khỏi nhà, chúng tôi biết rằng chúng tôi sẽ gặp nhau như một gia đình trong Kinh Mân Côi và trong lời mà chúng suy niệm. Theo nghĩa này, chúng tôi có thể làm chứng rằng đúng là “một gia đình cùng cầu nguyện thì ở với nhau và Thiên Chúa chúc lành cho gia đình đó”. (Osservatore Romano 12/10/2021).

Hồng Thủy – Vatican News (www.vaticannews.va/vi)

 

SƯ PHẠM ĐỨC TIN… TUYỆT VỜI!

Muốn con biết nói, hãy tập cho con nói những từ đơn giản nhất trước đã, như: “a, a, ma, ma, ba, ba,…”

Muốn con có đức tin vững mạnh, hãy dạy cho con thuộc các kinh đơn giản nhất trước đã, như: Kinh Lạy Cha, Kinh Kính Mừng, Kinh Sáng Danh… rồi tập cho con và cùng con nguyện Kinh Mân Côi.

Đây là một phương pháp sư phạm đức tin tuyệt vời, đơn giản và nằm trong tầm tay của các bậc làm cha làm mẹ! Xin hãy áp dụng, hiệu quả sẽ rất tuyệt vời!!!

Xin hãy đọc những lời sau đây của Đấng đáng kính Fulton J. Sheen:

“Nếu anh chị em muốn cảm hoá ai đó tới tầm vóc viên mãn trong việc hiểu biết Chúa và Thân Thể mầu nhiệm của Ngài, thì hãy dạy cho người ấy lần hạt Mân Côi. Một trong hai điều sẽ xảy ra: hoặc người đó sẽ không ngừng lần Chuỗi Mân Côi hoặc người đó sẽ có được quà tặng đức tin.”

Linh mục FX. Trần Kim Ngọc, OP.

 

[1] Lời Nguyện Fatima: Lạy Chúa Giêsu, xin tha tội cho chúng con, xin cứu chúng con khỏi sa hỏa ngục, xin đem các linh hồn lên Thiên Đàng, nhất là những linh hồn cần đến lòng Chúa thương xót hơn.