Khai diễn Cuộc gặp gỡ về nền Kinh tế Phanxicô tại Assisi

print

Khai diễn Cuộc gặp gỡ về nền Kinh tế Phanxicô tại Assisi

Từ ngày 22 tháng Chín năm 2022, 1.000 nhà kinh tế trẻ và các doanh nhân bắt đầu nhóm họp trong ba ngày tại Assisi, trung Ý, để trao đổi về nền Kinh tế Phanxicô, và Đức Thánh cha Phanxicô sẽ kết thúc cuộc gặp gỡ này vào thứ Bảy, ngày 24 tháng Chín sắp tới.


G. Trần Đức Anh, O.P. | RVA

Sáng kiến “khởi động nền Kinh tế Phanxicô” đến từ Đức Thánh cha. Trong sứ điệp ký ngày 01 tháng Năm năm 2019, lễ thánh Giuse Thợ, và được phổ biến ngày 11 tháng Năm sau đó, Đức Thánh cha cho biết để mang lại cho nền kinh tế một cái hồn, cần đặt hy vọng nhiều nơi giới trẻ, và Đức Thánh cha mời gọi các nhà kinh tế cũng như doanh nhân trẻ đến Assisi vào năm 2020, để “cùng nhau thăng tiến một tiến trình thay đổi hoàn cầu, qua một hiệp ước chung”. Biến cố này được gọi là “Economy of Francesco” (Nền Kinh tế Phanxicô), ám chỉ đến thánh Phanxicô Assisi (1181.82-1226), người cống hiến cho Giáo hội một lý tưởng và một chương trình hành động.

Đức Thánh cha cũng nhận định rằng với mong ước một tương lai tốt đẹp hơn, người trẻ là “lời ngôn sứ về một nền kinh tế quan tâm đến con người và môi trường. Họ có khả năng lắng nghe tiếng kêu ngày càng âu lo của trái đất và những người nghèo. Khi lắng nghe con tim của mình, những người trẻ giữ vai chính về sự thay đổi, có thể cảm thấy mình là những người mang lại một nền văn hóa can đảm và không sợ dấn thân, mặc dù có những rủi ro trong việc kiến tạo một xã hội mới”.

Đức Thánh cha xác tín rằng: “các doanh nhân trẻ phải là những động cơ của sự thay đổi, nhắm mục đích kiến tạo bằng những phương thức khác để hiểu về nền kinh tế và sự tiến bộ, để bài trừ nền văn hóa loại bỏ, để mang lại tiếng nói cho những người không tiếng nói, để đề ra những lối sống mới. Bao lâu chế độ kinh tế và xã hội của chúng ta chỉ tạo nên nạn nhân, dù là một người bị loại bỏ mà thôi, thì sẽ không thể có lễ hội huynh đệ đại đồng”.

Các cuộc họp diễn ra tại Nhà hát Lyrich và khu vực Đền thờ Đức Mẹ các Thiên thần, cũng như trung tâm lịch sử của thành Assisi, và phân chia thành 12 làng, tương ứng với 12 đề tài mà các nhà kinh tế trẻ bàn thảo trong ba ngày, ví dụ như: hòa bình, di dân, sinh thái học toàn diện, sức khỏe, các kỹ thuật mới. Trong các thảo luận này, họ dùng những tài liệu của các phong trào bình dân, vốn cộng tác với Đức Thánh cha Phanxicô trong việc tìm kiếm một hệ thống tốt đẹp hơn, khác với hệ thống hiện hành, và tìm cách loại bỏ sự tôn thờ tiền bạc đang thống trị trong nhiều nền kinh tế hiện nay và trong đời sống dân chúng. Thay vào đó là chế độ kinh tế giúp thiên nhiên phát triển và nhân loại triển nở”.

Cuộc gặp gỡ kết thúc của các tham dự viên với Đức Thánh cha sẽ diễn ra sáng thứ Bảy, 24 tháng Chín tới đây, tại Nhà hát Lyrich. Ngài sẽ lắng nghe kinh nghiệm của tám bạn trẻ kể lại. Sau đó, Đức Thánh cha sẽ lên tiếng phát biểu, rồi ký vào hiệp ước giữa ngài và các nhà kinh tế trẻ, trước khi Đức Thánh cha rời Assisi vào ban trưa để bay trở về Vatican.

(Sir 21-9-2022)