Khánh Nhật Truyền Giáo Và Những Ước Nguyện

print

Khánh Nhật Truyền Giáo Và Những Ước Nguyện

Đứng trước tình trạng thế giới hiện nay, Hội Thánh càng được mời gọi khẩn thiết hơn để cứu rỗi và canh tân mọi loài, hầu mọi sự được tái lập trong Đức Kitô. Ước gì Hội Thánh trở thành muối đất và ánh sáng cho trần gian, can đảm cất bước trên con đường hẹp của Thập Giá, để Nước Cha trị đến: mọi người họp thành một gia đình và một đoàn Dân duy nhất. Chính các Tông Ðồ, nền tảng của Hội Thánh, đã theo chân Đức Kitô, rao giảng lời chân lý và khai sinh các giáo đoàn. Ước gì các mục tử, cùng toàn thể đoàn chiên biết tiếp tục sứ mạng này, để Nước Chúa được lan rộng khắp nơi.

Tự bản tính, Hội Thánh lữ hành phải truyền giáo, vì chính Hội Thánh bắt nguồn từ sứ mạng của Chúa Con và Chúa Thánh Thần theo Ý Ðịnh của Chúa Cha. Vì quá nhân từ thương xót, Chúa Cha đã tự ý dựng nên chúng ta, và đã mời gọi chúng ta tham dự vào sự sống và vinh hiển cùng Người; Chúa Cha là Ðấng tác tạo muôn loài lại trở nên “mọi sự trong mọi người”, để mưu cầu hạnh phúc cho chúng ta. Ước gì Hội Thánh hăng hái lên đường rao giảng tình yêu và lòng thương xót của Thiên Chúa, để ý định của Người sớm được thành tựu, ý định đó là: tất cả làm thành một Dân duy nhất, và tham dự vào sự sống của Người.

Ý định của Thiên Chúa là cứu rỗi toàn thể nhân loại. Bằng con đường Nhập Thể, Đức Kitô đã đến, để làm cho loài người chúng ta được thông phần vào bản tính của Thiên Chúa. Người đến không phải để được phục vụ, nhưng là để phục vụ và hiến dâng mạng sống vì chúng ta. Đức Kitô được sai đến rao giảng Tin Mừng cho người nghèo khó, công bố cho kẻ bị giam cầm biết họ được tha, cho người mù biết họ được sáng mắt, trả lại tự do cho người bị áp bức. Ước gì Hội Thánh biết thi hành sứ mạng của mình trong khiêm nhường và nghèo khó theo gương Đức Kitô, Đấng không có nơi để tựa đầu.

Ðể hoàn thành việc cứu độ loài người chúng ta, Đức Kitô đã sai Chúa Thánh Thần từ Chúa Cha đến, để Người thực hiện công trình cứu độ và thúc đẩy Hội Thánh ngày càng phát triển. Qua mọi thời đại, Chúa Thánh Thần là mối hiệp thông và thừa hành, ban phát các ơn huệ phẩm trật và các đặc sủng khác nhau. Chúa Thánh Thần là linh hồn làm sống động các hoạt động truyền giáo và đổ vào lòng các tín hữu tinh thần truyền giáo của Đức Kitô. Ước gì Hội Thánh luôn được đầy tràn ơn Chúa Thánh Thần để Hội Thánh có thể chu toàn sứ mạng truyền giáo như lòng Chúa ước mong.

Hội Thánh có bổn phận truyền bá đức tin và ơn cứu độ của Thiên Chúa cho tất cả mọi người, một phần là do mệnh lệnh của Đức Kitô, một phần là do bản chất của đời sống Kitô giáo: như các chi thể liên kết trong cùng một thân thể. Ước gì sứ mạng truyền giáo của Hội Thánh được hoàn tất do việc vâng lệnh Đức Kitô, và được ân sủng Chúa Thánh Thần thúc đẩy, Ước gì Hội Thánh thực sự có mặt: nơi mọi người, mọi dân tộc, để nhờ gương mẫu đời sống, lời giảng dạy, các Bí Tích và những phương tiện ân sủng khác, Hội Thánh sẽ dẫn đưa mọi người đến cùng Thiên Chúa là Cha của tất cả mọi người.

Hoạt động truyền giáo liên kết chặt chẽ với bản tính nhân loại và những ước vọng của nhân loại chúng ta. Đức Kitô là nguyên lý và mẫu mực của nhân loại mới, một nhân loại thấm nhuần tình huynh đệ, chân lý và bình an. Ước gì Hội Thánh luôn biết làm chứng cho Đức Kitô qua việc rao giảng Tin Mừng, vượt trên mọi dị biệt về nòi giống và dân tộc. Ước gì Hội Thánh dám ra khỏi chính mình, đến với những người bị gạt ra bên lề của xã hội, để men Tin Mừng được dậy lên khắp mọi nơi, nhất là ở những vùng ngoại biên của thế giới.

Thời gian hoạt động truyền giáo là thời gian ở giữa hai lần Đức Kitô ngự đến; và khi Đức Kitô đến lần thứ hai, Hội Thánh ví như mùa gặt, được thu góp vào Nước Thiên Chúa, từ bốn phương trời. Trước khi Đức Kitô đến, Tin Mừng phải được rao giảng cho mọi dân tộc. Hoạt động truyền giáo không gì khác hơn là bày tỏ ý định của Chúa Cha, và hoàn tất ý định đó nơi trần thế, chính trong lịch sử nhân loại mà Thiên Chúa hoàn thành lịch sử cứu độ nhờ việc truyền giáo. Ước gì Hội Thánh luôn biết nhiệt thành truyền giáo, để Nước Cha được hiển trị, khi Đức Kitô ngự đến, dẫn đưa tất cả chúng ta về với Chúa Cha.

Thầy Dòng Biển Đức