Kính Báo Sinh Hoạt Giáo Lý Hè 2022

print

BGL 2022. C. TRÌNH SINH HOẠT GIÁO LÝ HÈ 2022

Giáo Phận Cần Thơ – Ban Giáo Lý

KÍNH BÁO

SINH HOẠT GIÁO LÝ HÈ 2022

Kính quý Cha, quý Tu sĩ & Giáo lý viên.

  • Sau thời gian các sinh hoạt giáo lý bị ngưng trệ vì dịch bệnh Covid !!… Để khởi động lại… Ban Giáo lý Giáo phận kính gửi tới quý Cha, quý Tu sĩ và Giáo lý viên chương trình sinh hoạt giáo lý Hè 2022 :
  1. Huấn luyện Giáo lý viên cấp Giáo phận, khóa VII, tuần 2 :

* Thành phần tham dự : Các Giáo lý viên chưa tham dự lần nào Khóa Huấn luyện Giáo lý viên cấp GP; hoặc đã tham dự tuần 1 Khóa VII; hoặc còn thiếu tuần 2.

* Thời gian : 8g00 ngày 27/6 tới 13g00 ngày 2/7. Tại TTMVGPCT.

  1. Huấn luyện Giáo lý viên, khóa VII, tuần 3 :

* Thành phần tham dự : Các Giáo lý viên chưa tham dự lần nào Khóa Huấn luyện Giáo lý viên cấp GP; hoặc đã tham dự tuần 1 & 2/Khóa VII; hoặc còn thiếu tuần 3.

* Thời gian : 8g00 ngày 11/7 tới 19g00 ngày 15/7. Tại TTMVGPCT.

  1. Họp mặt Giáo lý viên Giáo phận :

* Thành phần tham dự : Tất cả các Giáo lý viên trong Giáo phận.

* Thời gian : 8g00-16g00 ngày 16/7. Tại TTMVGPCT.

* Chủ đề : “Hướng tới một Hội Thánh hiệp hành : Hiệp thông – Tham gia – Sứ vụ”.

* Tài liệu học hỏi : Để ngày họp mặt được thêm sinh động, hữu hiệu, thực sự mang tính hiệp hành… kính mời các Giáo lý viên đọc kỹ trước tài liệu của Ban Linh hoạt Giáo phận : “25 câu hỏi-thưa về Năm mục vụ hiệp hành” (Có đính kèm).

  1. Khóa Tĩnh tâm-Huấn luyện Giáo lý viên nâng cấp :

* Thành phần tham dự : Các Giáo lý viên đã dự đầy đủ Khóa Huấn luyện Giáo lý viên cấp Giáo phận.

* Thời gian : từ 8g00 ngày 1/8 tới 16g00 ngày 5/8. Tại TTMVGPCT.

  1. Khai giảng Năm Giáo lý 2022-2023 :

* Thời gian : Chúa Nhật 4.9.2022.

* Nghi thức Khai giảng & Thời khóa biểu : sẽ gửi sau tới các Họ đạo.

  1. Họp nhau bên Mẹ Mân côi 1.

* Thành phần tham dự : Giáo lý viên các hạt Cần thơ, Vị thanh, Đại hải, Trà lồng.

* Thời gian : 8g00 – 16g00, ngày 1/10. Tại TTMVGPCT.

  1. Họp nhau bên Mẹ Mân côi 2.

* Thành phần tham dự : Giáo lý viên các hạt Sóc trăng, Bạc liêu, Cà mau.

* Thời gian : 8g00 – 16g00, ngày 8/10. Tại Trung tâm hành hương Tắc sậy.

  • Đăng ký tham dự và phương tiện đi lại :

Xin liên hệ với quý Cha phụ trách giáo lý các hạt :

Cần thơ F C. Gc. Bằng : 0123.7988.070; Vị thanh F C. Bn.Thân 0783.877.733;

Trà lồng F C. Pr. Khoái : 0939.086.944; Đại hải F Cha Pr. Luân : 0932.223.645;

Sóc trăng F Cha Gb. Triều : 0987.478.006;

Bạc liêu F Cha Px. Trọng: 0988.632.646; Cà mau F C. Gk. Hòa : 0917.279.820.

  • Kính mong quý Cha và quý Tu sĩ thông báo sâu rộng tới tất cả các Giáo lý viên, khích lệ và sắp xếp cho các Giáo lý viên nhiệt tình tham dự đông đủ.

Trân trọng kính báo và kính mời

Ban Giáo Lý GPCT.

Trung Tâm Mục Vụ 15.06.2022.