Kính Báo Về Các Sinh Hoạt Giáo Lý Hè 2020 (có sửa đổi)

print

Giáo Phận Cần Thơ

Ban Giáo Lý

–oOo–

KÍNH BÁO

VỀ CÁC SINH HOẠT GIÁO LÝ HÈ 2020

Kính gửi:

Quý Cha,

Quý Tu sĩ và Giáo Lý Viên.

Ban Giáo Lý hân hạnh thông báo về những sinh hoạt giáo lý Hè 2020:

  1. Huấn Luyện Giáo Lý viên cấp Giáo Phận: Tuần 1, Khóa VII…………20-24/7.
  2. Đại Hội Giáo Lý Viên…………………………………………………….. 25/7.
  3. Họp Mặt Học sinh Giáo lý, Lớp 6…………………………………………..1/8.
  4. Huấn Luyện Giáo Lý viên cấp Giáo Phận: Tuần 2, Khóa VII…………..3-8/8.
  5. Khóa Nâng Cấp Giáo Lý viên…………………………………………….17-21/8.
  6. Giáo Lý Viên Chầu Thánh Thể, Tháng Mân Côi 2020……………………2/10.

Kính mong quý Cha, quý Tu sĩ

khích lệ và sắp xếp cho các Giáo Lý Viên, cũng như các em học sinh giáo lý Lớp 6 tới tham dự.

Kính mong các Giáo Lý Viên thông báo cho nhau và nhiệt tình tham dự.

Thân mến

Trung Tâm Mục Vụ GPCT 22.6.2020

Lm. Ant. Vũ Văn Triết / Ban Giáo Lý GPCT.