Kinh Khấn Thánh Giuse Lao Động

print

Kinh Khấn Thánh Giuse Lao Động

trích trong sách Kinh Nguyện Dòng Cát Minh

Lạy Thánh Giuse, bằng chính đôi tay vất vả lao động và bằng công sức mồ hôi nước mắt, Ngài đã chăm lo cho Hài Nhi Giêsu và Đức Maria. Chính Con Chúa cũng đã từng lao động với Ngài. Xin giúp chúng con noi gương Ngài, biết làm việc với tất cả sự nhẫn nại và kiên trì vì danh Chúa và vì tất cả những ai Chúa đã giao phó cho chúng con. Xin dạy chúng con biết nhận ra Chúa Kitô đang hiện diện trong anh chị em đồng nghiệp của chúng con để chúng con cũng biết cư xử với họ bằng bác ái và sự nhẫn nhịn. Xin dạy chúng con biết nhìn công việc hằng ngày bằng con mắt đức tin để nhận ra rằng chúng con nên hãnh diện muôn phần vì đang được thông phần vào công cuộc sáng tạo của Thiên Chúa và được thông dự vào kế hoạch cứu độ của Đức Giêsu Kitô.

Lạy Thánh Giuse, khi mọi việc suôn sẻ thuận lợi, xin dạy chúng con biết cảm tạ đội ơn Chúa. Và khi công việc có phần trắc trở, xin dạy chúng con biết chấp nhận trao phó tất cả vào tay Chúa như lễ hy sinh đền bồi cho tội lỗi riêng của chúng con và của toàn thế giới.

Lạy Cha Giuse nhân hiền, chúng con nài xin Cha, bằng tất cả những đau khổ, ưu phiền cũng như niềm vui sướng hân hoan mà Cha đã từng trải qua, xin đón lấy những ý nguyện mà giờ đây chúng con khẩn khoản dâng lên Cha:…(nêu ý nguyện riêng). Xin Cha cũng thương nhậm lời những người đã cậy nhờ chúng con cầu thay nguyện giúp. Xin Cha giúp thành toàn những gì phù hợp với kế hoạch nhiệm mầu của Thiên Chúa. Xin hãy ở bên chúng con trong giây phút lâm chung, để nhờ đó chúng con có thể ca ngợi Đức Chúa Giêsu, Mẹ Maria và cha Thánh Giuse đời đời chẳng cùng. Amen.