Kinh Thánh Bằng Tranh Tân Ước Bài 8: Dâng CGS Vào Đền Thờ

print