Họp Mặt Ban Loan Báo Tin Mừng Hạt Bạc Liêu

print

Họp Mặt Ban Loan Báo Tin Mừng Hạt Bạc Liêu

Ngày 22/09/2020, Ban Loan Báo Tin Mừng Hạt Bạc Liêu đã tổ chức họp mặt để hướng đến ngày Chúa Nhật Loan báo Tin Mừng , và để cùng nhau chia sẻ công tác Loan Báo Tin Mừng trong năm qua.

Buổi họp mặt không chỉ có Ban Loan Báo Tin Mừng trong các Giáo xứ, Giáo điểm mà còn có các Hội viên Legio Mariae, đặc biệt có quý cha, quý tu sĩ, chủng sinh đang phục vụ trên cánh đồng Loan báo Tin Mừng Hạt Bạc Liêu.

Ngoài việc gặp gỡ để chia sẻ kinh nghiệm Loan Báo Tin Mừng, tham dự viên còn được Cha Emmanuel Nguyễn Văn Ghi trình bày đề tài “Là Những Nhà Loan báo Tin Mừng Hôm Nay”, cha Phillipphê Nguyễn Văn Hùng, Trưởng ban Loan báo Tin Mừng của giáo phận trình bày đề tài “Hợp Tác Loan Báo Tin Mừng” để giúp mọi người ý thức hơn về sứ mạng Loan Báo Tin Mừng của Giáo Hội và trách nhiệm Loan Báo Tin Mừng của cá nhân.

Thánh Lễ cầu nguyện cho việc Loan Báo Tin Mừng được cha Quản Hạt Bạc Liêu và cũng là trưởng ban Loan Báo Tin Mừng của giáo hạt chủ tế. Trong Thánh lễ, cha Giuse Nguyễn Văn Trực đã chia sẻ sứ điệp cho ngày Thế giới Loan báo Tin Mừng 2020 sẽ được cử hành vào Chúa nhật 18/10 tới đây của Đức Thánh Cha Phanxicô:“Dạ, con đây, xin sai con đi!” (Is 6,8).

Ước mong sau ngày họp mặt, mọi thành phần dân Chúa trong Giáo hạt Bạc Liêu nghe được thao thức của Chúa: “Ta sẽ sai ai đây?” để mạnh dạn đáp lại: “Dạ, con đây, xin sai con đi!”

MVTT/Hạt Bạc Liêu