Lễ thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô II lúc 18:00 ngày 22-10-2020 tại TTMV TGP Sài Gòn

print