Legio Marỉae Cà Mau Tổ Chức Ngày Acies Dịp Lễ Truyền Tin 08.04.2024.

print

Legio Marỉae Cà Mau Tổ Chức Ngày Acies Dịp Lễ Truyền Tin 08.04.2024.

Từ sáng sớm, các Hội viên Legio thuộc Curia Cà Mau 1 và 10 Praesidia trực thuộc Comitium Cần Thơ 2 lần lượt đến nhà thờ Cà Mau để mừng Lễ Truyền tin cũng là ngày Tông tập họp hằng  năm  của Legio.

– Đúng 8 giờ Xướng kinh Khai mạc, lần Chuổi 50.

– Cha Linh giám Comitium Phaolô Nguyễn văn Vinh trình bày hai Nhân đức của Mẹ Maria là

  Thuận Theo Ý Chúa và Sống Khiêm Nhường để đối chiếu đời sống đạo của mỗi hội viên.

– 9 giờ, Các hội viện được quý Soeurs ôn tập Thánh ca và lãnh nhận Bí tích Giao hòa.

– 9 giờ 30: Rước Cờ Hiệu Legio Mariae và quý Cha Đồng tế. Hội viên Dâng mình cho Đức Mẹ.:       

“Lạy Nữ Vương là Mẹ con, toàn thân con thuộc về Mẹ và mọi sự của con là của Mẹ” 

Trong bài giảng Thánh Lễ, Cha Đôminicô Châu Hoàng Ngọc gợi thêm một Nhân đức của Mẹ đó  là Thật thà  và Trung tín, đưa vào cuộc sống thường ngày.

– Kinh Bế mạc và Bữa cơm Huynh đệ của gia đình Legio Mariae. Cà Mau..

Gx Cà Mau