Lịch Công Giáo GP Cần Thơ 2019: Tháng Sáu

print

Lịch Công Giáo GP Cần Thơ 2019: Tháng Sáu

Tháng Kính Thánh Tâm Chúa Giêsu

Kính nhớ Thánh Tâm là kính nhớ Tình Thương của Thiên Chúa. Tình Thương Cứu Độ của Thiên Chúa được tỏ bày ra nơi con người Đức Giêsu và nhất là trong cái chết trên thập giá vì tội lỗi loài người. Thánh Tâm đã bị đâm thâu là hình ảnh rõ rệt nhất, là tiếng nói mạnh nhất về Tình Thương của Thiên Chúa đối với chúng ta và là một bằng chứng không thể chối cãi được của Tình Thương lạ lùng ấy.

1 28.4 Đ    Thứ  Bảy  đầu  tháng.  Thánh Justinô, tử đạo. Lễ nhớ. Cv 18,23-28 ; Ga 16,23b-28

Thánh Giuse Phạm Quang Túc, nông dân     (xử trảm -1862- Hưng Yên)

Tr     Chiều:       LỄ     VỌNG CHÚA THĂNG THIÊN. Các bài đọc: lấy ở hính ngày lễ.

02 29 Tr  CHÚA NHẬT VII  PHỤC  SINH.  CHÚA THĂNG THIÊN. Lễ trọng. Lễ cầu cho giáo dân (Lễ họ).

(Không cử hành lễ Thánh Marcellinô và thánh Phêrô, tử đạo).

Thánh Đaminh Trần Duy Ninh (xử trảm -1862- An Triêm)

Ngày quốc tế truyền thông

Chầu Mình Thánh Chúa thay  Giáo Phận: Họ đạo Thới Lai, Bàu Sen và Phêrô (Bạc Liêu).

GIÁO HUẤN SỐ 27 LUẬT TIN MỪNG

H. Luật mới hay luật Tin mừng là gì? (454)

T. Luật mới là luật được Đức Ki-tô rao giảng và thực hiện, là sự viên mãn và hoàn thành Luật Thiên Chúa. Luật mới tóm kết trong điều răn mến Chúa yêu người, và yêu như Đức Ki- tô đã yêu.

Toàn bộ Luật Tin Mừng thu gọn trong Lời Chúa Giê-su: “Thầy ban cho anh em điều răn mới, là anh em hãy yêu thương nhau… như Thầy đã yêu thương anh em”. Luật mới, được trình bày cách đặc biệt trong Bài giảng trên núi, dạy ta thực hành các việc bố thí, cầu nguyện, chay tịnh, tất cả qui hướng về Cha, Đấng thấu suốt những gì kín đáo. Kinh Lạy Cha là  lời cầu nguyện của Luật mới. Luật này được tóm lược trong khuôn vàng thước ngọc: “Tất cả những gì anh em muốn người khác làm cho mình, thì anh em cũng hãy làm cho người  ta”.

 

Các Thánh tử đạo Việt Nam luôn nêu cao gương thực thi Luật mới, “Luật-Yêu-Thương”: Thánh Trùm Đích thường xuyên thăm viếng trại cùi, và còn nuôi người mắc bệnh dịch tại  nhà

Cha Phi-lip-phê Minh dặn dò giáo dân đừng tổ chức an táng tốn kém, hãy để dành tiền giúp người nghèo  khổ.

03     1.5    Đ      Thứ Hai. Thánh Carôlô  Lwanga và các bạn tử đạo. Lễ nhớ. Thánh vịnh tuần III.

Cv 19,1-8 ; Ga 16,29-33 Thánh  Phaolô Vũ Văn  Đổng,  thủ  bạ  (xử trảm-1862- Hưng Yên)

04     02     Tr     Thứ Ba. Cv 20,17-27 ; Ga 17,1-11a

05     03     Đ      Thứ Tư. Thánh Bônifatiô, giám mục, tử đạo. Lễ nhớ. Cv 20,28-38 ; Ga 17,11b-19

Thánh  Luca Vũ  Bá  Loan,  linh  mục  (xử trảm-1840- cửa ô Cầu Giấy); thánh Đaminh Nguyễn     Văn Huyên, ngư phủ và thánh Đaminh Trần VănToại, ngư phủ (thiêu sống -1862- Nam Định)

06     04     Tr     Thứ Năm đầu tháng. Thánh Norbertô, giám mục (Tr). Cv 22,30; 23,6-11 ; Ga 17,20-26

Thánh  Phêrô  Đinh  Văn  Dũng,  ngư  phủ;   thánh       Vinhsơn Phạm Văn Dương, thu thuế và thánh Phêrô Đinh Văn Thuần (thiêu sống -1862- Nam Định)

07     05     Tr     Thứ Sáu đầu tháng. Cv 25,13b-21 ; Ga 21,15-19Thánh Trần Văn Tuấn, nông dân (xử trảm-1862-Nam Định)

08     06     Tr     Thứ Bảy. Cv 28,16-20.30-31 ; Ga 21,20-25 Lễ  giỗ  Đức  cha  Philipphê  Nguyễn   Kim Điền (1988).

Đ Chiều: LỄ VỌNG CHÚATHÁNH THẦN HIỆN XUỐNG. St 11,1-9 (hay Xh 19,3-8a.16- 20b hay Ed 37,1-14 hay Ge 3,1-5) ; Rm 8,22-27 ; Ga 7,37-39

09   07   Đ   CHÚA  NHẬT.  CHÚA  THÁNH   THẦN HIỆN XUỐNG. Lễ trọng. Lễ cầu cho  giáo dân (Lễ họ).

(Không cử hành lễ Thánh Ephrem, phó tế, tiến sĩ Hội Thánh). Cv 2,1-11; 1Cr 12,3b-7.12-13; Ca tiếp liên ; Ga 20,19-23

Chầu Mình Thánh Chúa thay Giáo Phận: Họ đạo Bảy Ngàn, Giuse (Việt Kiều) và Tân Lộc.

GIÁO HUẤN SỐ 28

ÂN SỦNG VÀ CÔNG CHÍNH HÓA

H. Ơn công chính hoá là gì? (456)

T. Là Ơn Chúa ban, giúp ta thông phần đời sống Ba Ngôi Thiên Chúa, và có khả năng hành động vì yêu mến Chúa.

Lời Chúa đã nói rất rõ: “Không có Thầy, anh em chẳng làm   gì được”. Như vậy, ơn công chính hóa là sáng kiến của Thiên Chúa giàu lòng thương xót và tha thứ, cho ta được nên con cái Ngài, nhờ ân sủng của các bí tích, nhất là bí tích Thánh tẩy; cũng như nhờ các đặc sủng khác nhau , nhưng tất cả đều hướng về đức mến, để xây dựng Hội thánh. Công trình đầu tiên của Chúa Thánh Thần là gióng lên trong ta lời mời gọi hoán cải của Đức Giê-su. Ơn Ngài không làm ta mất tự do, nhưng chuẩn bị và khơi dậy sự tự nguyện của ta, hướng dẫn ta đến sự toàn thiện, trong niềm vui của những người là con cái, chứ không trong nỗi lo sợ của những kẻ là nô lệ.

Một trong những minh họa tuyệt đẹp của thái độ phải có đối với ân sủng, là câu trả lời của thánh nữ Gio-a-na, khi các quan

tòa vặn hỏi rằng: Cô biết mình có ân nghĩa với Chúa không? Ngài trả lời: “Nếu tôi chưa có, xin Chúa ban cho tôi. Nếu tôi có rồi, xin Chúa thương gìn giữ tôi trong ân nghĩa Ngài”.

 

MÙA THƯỜNG NIÊN

(Sau Chúa Nhật Hiện Xuống)

10     08     Tr     Thứ Hai. TUẦN X THƯỜNG NIÊN. Đức Trinh Nữ Maria Mẹ Hội Thánh. Lễ nhớ. Thánh vịnh tuần II. St 3,9-15.20 (hoặc Cv.1,12-14) ; Ga 19,25-27

11     09     Đ      Thứ Ba. Thánh Barnaba, tông đồ. Lễ nhớ.Cv 11,21b-26.13,1-3; Mt 10,6-13

12     10     X      Thứ Tư. 2Cr 3,4-11 ; Mt 5,17-19

13     11     Tr     Thứ Năm. Thánh Antôn Pađôva, linh mục, tiến sĩ Hội Thánh. Lễ nhớ. 2Cr 3,15 – 4,1.3- 6; Mt 5,20-26 Thánh Augustinô  Phan Viết  Huy,  binh  lính và thánh Nicôla Bùi Đức Thể, binh lính (lăng    trì-1839- Thuận An)

14     12     X      Thứ Sáu. 2Cr 4,7-15; Mt 5,27-32

15     13     X      Thứ Bảy. 2Cr 5,14-21; Mt 5,33-37

 16    14    Tr     CHÚA NHẬT XI THƯỜNG NIÊN. CHÚA BA NGÔI. Lễ trọng. Cn 8,22-31; Rm 5,1-5; Ga 16,12-15

Thánh Đaminh Nguyễn Đức Mạo, phó lý; thánh Đaminh Nguyễn Huy Nguyên, chánh trương; thánh Đaminh Nguyễn Đức Nhi; thánh Anrê Nguyễn Mạnh Tường và thánh Vinhsơn Nguyễn Mạnh Tương, chánh tổng (xử trảm -1862- Bạch Cốc)

Chầu Mình Thánh Chúa thay Giáo Phận:

Họ đạo Thới Hoà, Kim Phụng và Tân Thạnh.

GIÁO HUẤN SỐ 29

HỘI THÁNH LÀ MẸ VÀ THẦY

H. Vì sao gọi Hội thánh là Mẹ và Thầy ? (463)

T. Gọi Hội thánh là Mẹ và Thầy, vì Hội thánh sinh thành, dưỡng dục người tín hữu trong đời sống đức tin.

Giáo huấn này dựa trên Lời Chúa Giê-su: “Anh em hãy đi, làm cho muôn dân thành môn đệ, làm phép rửa cho họ… dạy bảo họ tuân giữ mọi điều Thầy truyền…” Như vậy, Chúa trao cho Hội Thánh sứ mạng làm Mẹ sinh ra ta qua Phép Rửa; cùng với sứ mạng làm Thầy, dạy dỗ ta đón nhận Lời Chúa, nhận lãnh các ân sủng, nhất là từ bí tích Thánh Thể, và học đòi gương thánh thiện của Mẹ Ma-ri-a cùng các thánh. Hội Thánh có trách nhiệm rao giảng về những điều ta phải tin, phải sống, nhất là Hội Thánh thông truyền lòng thương xót của Thiên Chúa, một Lòng Thương luôn lớn hơn tội lỗi, và không ai có thể đặt giới hạn cho tình yêu tha thứ của Ngài, đặc biệt qua bí tích Hòa Giải. Và mỗi ngày qua phụng vụ, Hội Thánh còn nuôi dưỡng ta bằng Lời và Thánh Thể Chúa.

Chính vì ý thức sâu xa trách nhiệm làm Mẹ và Thầy của Hội thánh, nên Đức cha Clê-men-tê Y đã bất chấp bách hại, vượt qua hàng trăm cây số núi rừng, để nhiều lần thăm viếng những họ đạo nhỏ nhất… Còn thầy Đa-minh Mậu thì dạy giáo lý, và rửa tội được 44 người ngay trong tù. Trong đó có một tử tội tên Hưng xin quan hoãn giờ lại, để được rửa tội, rồi vui vẻ tiến ra pháp trường.

 

17     15     X      Thứ Hai. Thánh vịnh tuần III. 2Cr 6,1-10 ; Mt 5,38-42

Thánh Phêrô Phan Hữu Đa, thợ mộc (thiêu sống   -1862- Nam Định)

18     16     X      Thứ Ba. 2Cr 8,1-9 ; Mt 5,43-48

19     17     X      Thứ Tư. Thánh  Rômualđô,  viện  phụ  (Tr).

2Cr 9,6-11 ; Mt 6,1-6.16-18

20     18     X      Thứ Năm. 2Cr 11,1-11 ; Mt 6,7-15

Lễ giỗ Đức cha Giacôbê Nguyễn Ngọc Quang (1990)

21     19     Tr     Thứ Sáu. Thánh Luy Gônzaga, tu sĩ. Lễ nhớ. 2Cr 11,18.21b-30 ; Mt 6,19-23

22     20     X      Thứ Bảy. Thánh Paulinô Nôla, giám mục (Tr). Thánh Gioan Fisher, giám mục, và Thánh Tôma More, tử đạo (Đ). 2Cr 12,1-10 ;Mt 6,24-34

23    21    Tr     CHÚA NHẬT XII THƯỜNG NIÊN. MÌNH VÀ   MÁU   THÁNH   CHÚA  KITÔ.  Lễ trọng. Lễ cầu cho giáo dân (Lễ họ).

(Không cử hành lễ vọng sinh nhật thánh Gioan Tẩy Giả). St 14,18-20; 1Cr 11,23-26; Lc 9,11b-17

Lưu ý: Sau lễ, nên kiệu Mình Thánh Chúa. Mình Thánh được mang đi kiệu phải được truyền phép trong lễ này. Tuy nghiên, không có gì cản trở, nếu tổ chức kiệu Mình Thánh sau khi đã chầu Mình Thánh nhiều giờ sau thánh lễ. Nếu tổ chức kiệu ngay sau Thánh lễ, thì sau khi giáo dân rước lễ, sẽ đặt Mặt nhật trên bàn thờ, trong Mặt nhật có đặt Bánh đã được truyền phép. Dứt lời nguyện hiệp lễ, bỏ qua nghi thức kết lễ, và bắt đầu kiệu.

Ân xá: Hát kinh “Đây Nhiệm Tích vô cùng cao quý” (Tantum Ergo) tối Thứ Năm Tuần Thánh và lễ Mình Thánh Chúa (hát chung cộng đoàn), thì được ơn Đại Xá, các lúc khác chỉ được ơn tiểu xá (EI, 59).

Chầu Mình Thánh Chúa thay Giáo Phận:

Họ đạo Vị Tín, Hòa Trung và Số 6 La Cua.

 

GIÁO HUẤN SỐ 30

CÁC ĐIỀU RĂN CỦA HỘI THÁNH

H. Các điều răn của Hội thánh có mục đích gì? (467)

T. Có mục đích nâng đỡ đời sống luân lý, gắn liền với đời sống phụng vụ, và được đời sống phụng vụ nuôi dưỡng.

Giáo huấn này dựa trên Lời Chúa trong Tin mừng Lu-ca: “Ai nghe các con là nghe Thầy, ai từ chối các con là từ chối Thầy; mà ai từ chối Thầy là từ chối Đấng đã sai Thầy”. Hội thánh dạy ta:

Thứ nhất: dự lễ và kiêng việc xác ngày Chúa nhật, cùng các ngày lễ buộc.

Thứ hai: xưng tội trong một năm ít là một lần.

Thứ ba: rước Mình Thánh Chúa trong mùa Phục sinh.

Thứ bốn: giữ chay và kiêng thịt những ngày Hội thánh buộc.

Thứ năm: góp công của xây dựng Hội thánh, tùy theo khả năng của mình.

Hội thánh mời gọi ta giữ các điều răn trên, để giúp cho ta có được tinh thần cầu nguyện, sống theo luân lý, thêm lòng mến Chúa yêu người; nhờ đó, lôi kéo người khác tin vào Thiên Chúa, góp phần xây dựng Hội thánh, làm cho Nước Chúa trị đến.

Các thánh tử đạo Việt Nam luôn giữ chín chắn luật Hội thánh, từ trong tù, các Ngài luôn tìm cách để được xưng tội, rước lễ. Thánh Đa-minh Đạt, Au-gu-ti-nô Huy, Ni-cô-la Thể, dù trong nhà tù, vẫn ăn chay 4 ngày trong tuần.

24 22 Tr Thứ Hai. SINH NHẬT THÁNH GIOANTẨY GIẢ. Lễ trọng. Is 49,1-6; Cv 13,22-26;Lc 1,57-66.80

25 23 X Thứ Ba. Thánh vịnh tuần IV. St 13,2.5-18 ;Mt 7,6.12-14

26 24 X Thứ Tư. St 15,1-12.17-18; Mt 7,15-20

Thánh Phanxicô Đỗ Văn Chiểu, thầy giảng và thánh Domingo Henáres Minh, Giám mục (xửtrảm -1838- Bảy Mẫu)

27 25 X Thứ Năm. Thánh Cyrillô Alexandria, giám mục, tiến sĩ Hội Thánh (Tr). St 16,1-12.15-16 ; Mt 7,21-29Thánh Tôma Vũ Quang Toán, thầy giảng (rũ tù-1840- Nam Định)

28 26 Tr Thứ Sáu. THÁNH TÂM CHÚA GIÊSU.

Lễ trọng. (Không cử hành lễ thánh Irênê, giámmục, tử đạo và lễ vọng thánh Phêrô và Phaolô,tông đồ). Ed 34,11-16; Rm 5,5b-11; Lc 15,3-

Ngày thế giới cầu xin ơn thánh hóa các linh mục.

Tước hiệu Nhà thờ Chính Toà Cần Thơ. Tước hiệu Giáo phận Cần Thơ.

Ân xá: Khi viếng nhà thờ họ đạo vào ngày lễ Tước hiệu nhà thờ ấy, thì được ơn Đại Xá. (EI, 33 § 1, 5º).

29    27    Đ      Thứ  Bảy.  THÁNH  PHÊRÔ  VÀ PHAO-LÔ, TÔNG ĐỒ. Lễ trọng. Lễ cầu cho giáo dân (Lễ họ).

 (Không cử hành lễ Trái Tim Vô  Nhiễm  Đức  Mẹ). Cv  12,1-11;  2Tm 4,6-8.16b.17-18; Mt 16,13-19

30   28   X   CHÚA   NHẬT   XIII   THƯỜNG   NIÊN. Thánh vịnh tuần I.

(Không cử hành lễ các thánh tử đạo tiên khởi của giáo đoàn Rôma). 1V 19,16b.19-21 ; Gl 5,1.13-18 ; Lc 9,51-62

Thánh  Vinh  sơn  Đỗ  Yến,  linh  mục  (xử trảm-1838- Hải Dương)

Chầu Mình Thánh Chúa thay Giáo Phận:

Họ đạo Chính Toà, Cái Cấm và Tân Hải.

GIÁO HUẤN SỐ 31

MƯỜI ĐIỀU RĂN ĐỨC CHÚA TRỜI

H. Vì sao mọi người phải tuân giữ Mười Điều Răn? (475)

T. Vì Mười Điều răn trình bày những bổn phận căn bản, của con người đối với Thiên Chúa và tha nhân.

Giáo huấn này dựa trên Lời Chúa: “Hãy tuân giữ các huấn lệnh của Thiên Chúa… như đã ghi trong luật Môsê”. Chúa Giê-su tóm tắt các điều răn cách tích cực rằng: “Hãy yêu mến Thiên Chúa hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn con… Và hãy yêu người lân cận như chính mình”. Mười điều răn có giá trị cho mọi thời mọi nơi. Không ai có thể chuẩn miễn những điều đã được chính Thiên Chúa ghi khắc trong tâm khảm con người. Ta có thể tuân giữ Mười điều răn, vì Đức Ki-tô đã ban cho ta Thánh Thần và ân sủng của Ngài.

Các thánh tử đạo Việt nam luôn giữ trọn điều tinh túy nhất của Mười điều răn, là “mến Chúa yêu người”, nhất là “mến Chúa hết lòng…”, nên các ngài đã sẵn lòng hiến dâng cả mạng sống mình; Á thánh An-rê Phú yên còn tuyên xưng: “Ước chi tôi có được ngàn mạng sống, để hiến dâng tất cả cho Thiên Chúa, hầu đền đáp ơn Ngài”.