Lịch mở khóa ba ngày Cursillo Năm 2023

print

Lịch mở khóa ba ngày Cursillo Năm 2023

Dành cho các GP trên toàn quốc. Được tự do chọn đi khóa theo thời gian của mình.