Lịch Thuyên Chuyển Đi Và Đến Của Quý Cha Hạt Cần Thơ

print

Lịch Thuyên Chuyển Đi Và Đến Của Quý Cha Hạt Cần Thơ

*Ngày 24.7.2019 : Cha Giuse Nguyễn Lợi đến Họ Đạo Cái Chanh,

Thánh Lễ 9g30. Áo Lễ Trắng.

*Ngày 27.7.2019 : Cha Anrê Trần Quang Quý , đến họ đạo Thới Thạnh (Phó xứ).

Thánh Lễ 16g00.

*Ngày 28.7.2019 : Cha Fx Đinh Ngọc Triệu, đến Họ Đạo Rạch Sức, (Phó xứ).

Thánh Lễ 7g00 sáng .

*Ngày 9.8.2019 : Cha Gk Lê Thành Công, đi Họ đạo Huyện sử,

Thánh Lễ 9g30, Áo Lễ Trắng.

*Ngày 12.8.2019 : Cha Mt Ngô Hữu Nghiệm, đến Họ Đạo Trường Thành,

Thánh Lễ 9g30. Áo Lễ Trắng.

Hạt Cần Thơ