Lịch Thuyên Chuyển Đưa Và Đón Quý Cha Hạt Sóc Trăng

print

Lịch Thuyên Chuyển Đưa Và Đón Quý Cha Hạt Sóc Trăng

NGÀY

 

TÊN THÁNH

HỌ VÀ TÊN

 

NƠI ĐẾN

 

GIỜ

01/08

Cha Phaolo

Nguyễn Trung Khánh

Đến giáo xứ

Ngăn Rô

Thánh lễ lúc 9 giờ 30 

(áo trắng)

02/08

Cha Alp. Phan Ngọc Châu và cha Carolo Nguyễn Trung Cang

Đến giáo xứ

Sóc Trăng

Chầu T T lúc 10 giờ

03/08

Cha Giuse Lê Văn Tùng

Đến giáo xứ

Mỹ Xuyên

Thánh lễ lúc 9 giờ 00  

(áo trắng)

  07/08

Cha Giuse

Vũ Quốc Hiệp

Đến giáo xứ

Tân Phú

Thánh lễ lúc 10 giờ     

( áo trắng)

20/08

Cha Psl. Võ Hoàng Túc

Đến giáo xứ

Đại Ngãi

Thánh lễ lúc 9 giờ 00 

(áo trắng)