Lịch Thuyên Chuyển Linh Mục Hạt Sóc Trăng Tháng 11

print

Lịch Thuyên Chuyển Linh Mục Hạt Sóc Trăng Tháng 11

TT

LINH MỤC

NHIỆM SỞ HIỆN NAY

NHIỆM SỞ MỚI

NGÀY ĐI/NGÀY ĐẾN

GIỜ LỄ/ CTT

1

Denys. Nguyễn Văn Những

Phó xứ.Rạch Tráng

Phó xứ. Nhu Gia

14.11.2023

10 giờ

( CTT)

 

2

Gs. Đỗ Đức Vượng (Fx)

Phó xứ Ngan Rô-Đặc Trách Giáo Điểm Vĩnh Châu

Phó xứ. Sóc Trăng- Đặc Trách Đại Tâm

23.11.2013

10 giờ

(CTT)

3

Mic.Trần Thái Châu

Phó xứ Vị Tín

Phó xứ. Sóc Trăng

23.11.2023

10 giờ

(CTT)