Lịch Thuyên Chuyển Linh Mục Hạt Vị Thanh

print

Lịch Thuyên Chuyển Linh Mục Hạt Vị Thanh

 

STT

QUÝ CHA

NHIỆM SỞ CŨ

NHIỆM SỞ MỚI

NGÀY

GHI CHÚ

1

Micae  Trần Thái Châu

Phó xứ Vị Tín

Phó xứ Sóc Trăng

23/ 11/ 2023

CHẦU THÁNH THỂ

10h00

2

GB. Nguyễn Văn Nhựt

Phó xứ Hòa Thành

Phó xứ Vị Tín

04/ 12/ 2023

CHẦU THÁNH THỂ

10h00