Lời Chúa cho thiếu nhi: Anh em hãy ra đi

print

Lời Chúa cho thiếu nhi: Anh em hãy ra đi

(Chúa Nhật 14 thường niên – Năm C)

Lm. Luigi Gonzaga Đặng Quang Tiến

Đồ họa tiếng việt: Ban Truyền Thông TGP Huế