Lời Chúa cho thiếu nhi: Tạ ơn và chúc tụng Chúa Cha

print

Lời Chúa cho thiếu nhi: Tạ ơn và chúc tụng Chúa Cha

(Lễ Mình Máu Thánh Chúa Kitô – Năm C)

Lm. Luigi Gonzaga Đặng Quang Tiến

Đồ họa tiếng việt: Ban Truyền Thông TGP Huế