Lời Chúa cho thiếu nhi: Thiên Chúa tuyển chọn (Chúa Nhật 2 Mùa Chay – Năm C)

print

Lời Chúa cho thiếu nhi: Thiên Chúa tuyển chọn

(Chúa Nhật 2 Mùa Chay – Năm C)

Lm. Luigi Gonzaga Đặng Quang Tiến

Đồ họa tiếng việt: Ban Truyền Thông TGP Huế