Lời chúc mừng Năm Mới Kỷ Hợi của Đức Tổng Giám mục Giuse Nguyễn Chí Linh, Chủ tịch HĐGMVN

print

Lời chúc mừng Năm Mới Kỷ Hợi

của Đức Tổng Giám mục Giuse Nguyễn Chí Linh, Chủ tịch HĐGMVN