Lời Chúc Ngày Mới Đầu Tuần Mưa Bão

print

Lời Chúc Ngày Mới Đầu Tuần Mưa Bão

17.07.2023

Đầu tuần mưa bão dầm dề

Lòng ta ổn định không hề than van

Ngày mới tuần mới sẵn sàng

Niềm vui hạnh phúc thẳng hàng tiến lên.

 

Cuộc sống tích cực mang tên

Chấp nhận sự thật ơn trên độ trì

Thánh Thần ân sủng khắc ghi

Nhiệt tâm làm việc xá gì gió mưa.

 

Ơn Chúa đong đầy sáng trưa

Đón nhận chia sẻ thân thưa với Ngài

Tạ ơn Thiên Chúa đôi tay

Hăng say phục vụ tương lai tuyệt vời.

 

Dù cho mưa bão khắp nơi

Ta luôn tín thác ơn Trời ban cho

Gia đình hạnh phúc ấm no

Tinh thần ý chí thật to suốt tuần.

 

Lm. Biển Xanh.