Lời Nguyện Cho Các Linh Mục – Thánh Têrêsa Hài Đồng Giêsu

print

Lời Nguyện Cho Các Linh Mục

Thánh Têrêsa Hài Đồng Giêsu

Lạy Chúa Giêsu, Linh Mục tối cao đời đời,

xin gìn giữ các linh mục trong vòng che chở của Thánh Tâm Chúa,

nơi không gì có thể làm tổn thương các đấng.

 

Xin gìn giữ đôi tay đã xức dầu thánh của các linh mục được thanh sạch,

mà hàng ngày được chạm đến Thánh Thể Chúa.

 

Xin gìn giữ đôi môi các linh mục đừng bị hoen ố

mà hàng ngày thấm đỏ Máu Cực Trọng của Chúa.

 

Xin gìn giữ tâm hồn các linh mục tinh tuyền và không vướng thế sự

đã được niêm yết với dấu ấn siêu phàm của chức thánh.

 

Xin Tình Yêu Thánh Hóa của Chúa bao bọc các linh mục

và che chở các đấng khỏi sự ô nhiễm của thế gian.

 

Xin Chúa chúc lành cho công việc của các linh mục được nhiều kết quả

và xin cho những linh hồn mà các đấng chăm sóc

sẽ trở nên niềm vui và sự an ủi cho các đấng nơi trần thế

và xin ban cho các đấng triều thiên mỹ miều vĩnh cửu trên thiên đường.

Amen.