Lời Nguyện Chung GPCT 2018: Chúa Nhật 32 Thường Niên – 11.11.18

print

Chúa Nhật 32 Thường Niên B – 11.11.18

Chủ tế : Anh chị em thân mến, tin tưởng vào tình yêu Chúa là động lực giúp chúng ta biết sống quảng đại với Chúa và với anh em. Ước muốn nên hoàn thiện hơn mỗi ngày, chúng ta cùng dâng Chúa lời nguyện xin :

  1. “Bà góa nghèo này đã bỏ nhiều hơn hết”. Xin Chúa cho những các bậc chủ chăn trong Hội Thánh / luôn trung thành sống ơn gọi của mình / để loan truyền Tin Mừng muôn người.
  2. “Thiên Chúa che chở những khách kiều cư”. Xin Chúa cho các nhà lãnh đạo trên thế giới / biết quan tâm giúp đỡ anh chị em di dân / để họ được sống xứng với phẩm giá con người.
  3. “Thiên Chúa mở mắt những kẻ đui mù”. Xin Chúa cho những ai đang lầm đường lạc lối / biết bỏ đàng tội lỗi / và mau mắn trở về cùng Chúa là Cha khoan dung.
  4. Mọi người có bổn phận sống yêu thương. Xin Chúa cho mọi người trong họ đạo chúng con / luôn sống tình hiệp nhất yêu thương / để nhờ đó mà Tin Mừng được toả lan khắp nơi.

Chủ tế : Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã hy sinh chịu chết cho chúng con được sống. Xin cho chúng con noi gương Chúa, biết quên mình phục vụ tha nhân. Chúa là Đấng hằng sống và hiển trị muôn đời.