Lời Nguyện Chung GPCT 2018: Chúa Nhật 34 Thường Niên – 25.11.18

print

Chúa Nhật 34 Thường Niên – 25.11.18

CHÚA KITÔ VUA VŨ TRỤ

Chủ tế : Anh chị em thân mến, Chúa Giêsu Kitô là Vua vũ trụ, Vua sự thật và Vua tình yêu. Trong niềm yêu mến vị vua nhân ái Giêsu, chúng ta thành tâm dâng lời cầu xin :

  1. Chúa Giêsu là Mục tử nhân lành luôn yêu thương đoàn chiên. Xin Chúa cho hàng Giáo sĩ luôn quan tâm chăm sóc đoàn chiên Chúa trao / nhất là những con chiên lạc đàn.
  2. Chúa Giêsu đến là để phục vụ. Xin Chúa cho các nhà lãnh đạo quốc gia / biết noi theo gương vị Vua Giêsu nhân lành / để đem lại cuộc sống ấm no cho muôn người.
  3. Đức ái là mối dây ràng buộc mọi điều toàn thiện. Xin Chúa cho mọi Kitô hữu / luôn biết yêu thương chân thành / và khiêm tốn phục vụ nhau trong cuộc sống hằng ngày.
  4. Chúa Giêsu phán: “Ai thuộc về chân lý thì nghe tiếng Tôi”. Xin Chúa cho mọi người trong họ đạo chúng con / luôn biết tránh mọi hình thức gian dối / để nên chứng nhân cho sự thật / hầu nhiều người đến được với Chúa là đường dẫn đến sự sống đời đời.

Chủ tế : Lạy Chúa Giêsu là Vua Tình Yêu, Chúa đã chinh phục nhân loại bằng tình thương vô biên của Chúa. Xin thương nhận lời và giúp chúng con luôn noi gương Chúa, biết lấy lòng bác ái mà đối xử với nhau, và cách riêng đối với những anh chị em chưa nhận biết Chúa. Chúa là Đấng hằng sống và hiển trị muôn đời.