Lời Nguyện Chung GPCT 2018: CN 22 TN B

print

Lời Nguyện Chung GPCT 2018: CN 22 TN B – 02.09.18

Chủ tế :  Anh chị em thân mến, Đức Giêsu Kitô là Ngôi Lời Thiên Chúa. Chỉ một mình Người mới có Lời ban phúc trường sinh. Với tâm tình mến yêu Lời Chúa, chúng ta cùng dâng lời nguyện xin :

  1. Hội Thánh có sứ mạng khuyên dạy con cái tuân giữ luật Chúa. Xin Chúa cho các vị mục tử trong Hội Thánh / luôn kiên trì chu toàn sứ mạng bằng lời rao giảng / và bằng gương sáng đời sống của mình.
  2. “Anh em hãy khử trừ mọi thứ nhơ bẩn và lòng đầy gian ác”. Xin Chúa cho các tín hữu luôn kết hợp mật thiết với Chúa / hầu có thể chống lại tội lỗi / và sửa tính mê tật xấu trong tâm hồn.
  3. Năm học mới đang bắt đầu trên quê hương Việt Nam. Xin Chúa cho các em học sinh và sinh viên / luôn chuyên cần học tập / để trở nên con ngoan trong gia đình / là công dân hữu ích cho xã hội hôm nay và mai sau.
  4. “Yêu thương là chu toàn lề luật”. Xin Chúa cho mọi người trong họ đạo chúng con / biết chân thành yêu thương tha nhân chung quanh mình / để anh chị em lương dân tin nhận Chúa là Cha yêu thương hết thảy mọi người.

Chủ tế : Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã ban cho chúng con lề luật để chúng con tuân giữ mà bước đi trong đường lối của Chúa. Xin ban ơn giúp chúng con trung thành tuân giữ luật Chúa truyền với tất cả tình yêu, nhờ đó chúng con được hạnh phúc như Chúa hằng mong ước cho chúng con. Chúa là Đấng hằng sống và hiển trị muôn đời.