Lời Nguyện Chung GPCT 2018: CN 24 TN B

print

Chúa Nhật 24 Thường Niên – 16.09.18

Chủ tế : Anh chị em thân mến, Đức Kitô mời gọi chúng ta bước theo Chúa trên con đường qua đau khổ để bước vào vinh quang. Tin tưởng vào Chúa luôn đồng hành, chúng ta cùng dâng lời cầu xin :

  1. Đời sống nào cũng có những đau khổ thử thách. Xin Chúa cho các vị mục tử trong Hội Thánh / luôn được Chúa thêm sức mạnh và nghị lực / khi các ngài gặp đau khổ muộn phiền.
  2. “Ai muốn theo ta phải từ bỏ chính mình”. Xin Chúa cho mọi người Kitô hữu / biết từ bỏ chính mình / kiên quyết tránh xa những việc làm xấu / luôn sống thánh thiện và yêu thương.
  3. Chiến tranh gây ra biết bao đau khổ cho nhân loại. Xin Chúa cho những anh chị em tị nạn vì chiến tranh / hưởng được những sự trợ giúp kịp thời / từ mọi thành phần trong xã hội hôm nay.
  4. Thầy là Đức Kitô con Thiên Chúa hằng sống. Xin Chúa cho mọi người trong họ đạo chúng con / luôn biết tuyên xưng Chúa Kitô / bằng lời nói và hành vi bác ái của mình / để Tin Mừng được loan truyền khắp nơi.

Chủ tế : Lạy Chúa, đường lối của Chúa khác xa với những suy nghĩ tầm thường của loài người chúng con. Xin Chúa cho chúng con luôn khiêm tốn vâng theo thánh ý Chúa. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con.