Lời Nguyện Của Người Trẻ Chúa Nhật 5 Phục Sinh: Như Cành Liền Cây

print

Như Cành Liền Cây

“Thầy là cây nho, anh em là cành”. (Ga 15, 1-8)

 

Lạy Chúa Giêsu!
Có những cành nho đầy hoa trái,
là nhờ sức sống của thân cây mang lại,
và cành phải gắn chặt với cây,
để đón nhận dòng nhựa sống tràn đầy.

Cuộc đời con cũng phải y như vậy,
luôn ở lại trong Chúa mỗi phút giây,
tiếp nhận sự sống Chúa hằng tuôn chảy,
hầu sinh hoa và kết trái mỗi ngày.

Nhưng ở lại trong Chúa không phải dễ,
vì đời con hay mải mê sự thế,
tính con hay lỗi ước quên thề,
những lời Chúa dạy dễ bỏ bê.

Nhưng con biết xa rời Chúa,
là đời con sẽ héo úa khô cằn,
chẳng còn mong tươi tốt và triển nở,
và mọi cái sẽ dang dở không thành.

Xin cho con luôn bám chặt vào Chúa,
dù nhiều khi bị cắt tỉa đau thương,
bởi đời con có những thứ tầm thường,
vẫn đeo bám làm năng lượng bị hao tổn,
có những bôn chôn như cành lá rườm rà,
khiến cây đời con không sinh hoa kết trái.

Chúa vẫn mong có từng mùa thu hái,
có nhiều hoa trái con cống hiến cho đời,
xin cho con ở lại trong Chúa không ngơi,
để đón nhận dòng nhựa nguyên tươi mới,
là sự sống Chúa Phục Sinh vẫn rạng ngời,
đem lại ơn cứu độ muôn đời cho nhân thế. Amen.

Lm. Thái Nguyên