Lời Nguyện Của Người Trẻ: Em Thật Có Phúc

print

Em Thật Có Phúc

“Em được chúc phúc hơn mọi người phụ nữ”
(Lc 1, 39-56)

 

Lạy Mẹ Maria!
Khi thiên sứ truyền tin Mẹ còn rất trẻ,
nên có chút lý lẽ trong tình thế bất ngờ,
nhưng với quả tim và tâm hồn rộng mở,
Mẹ đã “xin vâng” mà không hề lo sợ.

Mẹ “xin vâng” là cam kết dấn thân,
chấp nhận mọi rủi ro và sẵn sàng đánh đổi.
“xin cứ làm cho tôi” là lời nguyền tuyệt đối,
Mẹ mong thực hiện thánh ý Chúa mà thôi.

Tiếng “xin vâng” của Mẹ đầy mạo hiểm,
vì không thể tránh những phong ba,
nhưng nhờ lòng tin Mẹ vượt qua tất cả,
trong niềm vui và ân  phúc chan hòa.

Đời Mẹ là bài tình ca muôn thuở,
luôn vang hòa lời cảm tạ không ngơi,
cho dù bao mưa gió giữa cảnh đời,
Mẹ vẫn sống sáng ngời tình yêu mến.

Rồi cùng Con bước lên đồi thập giá,
Mẹ lặng chìm trong biển cả đau thương,
nhưng tin yêu lòng Mẹ vẫn can trường,
cùng với Chúa trọn con đường dâng hiến,
để giờ đây Mẹ về trời vinh hiển,
mời gọi con theo bước Mẹ trung kiên.

Nay Mẹ vẫn bên cạnh đoàn con cái,
luôn yêu thương và chăm sóc đoái hoài.
Mẹ như ánh sao trời hằng soi sáng,
đưa đoàn con tìm về bến thiên đàng.

Xin cho con mỗi ngày kề bên Mẹ,
để an vui khởi sắc cuộc đời mình,
sống tận tình nguyện hai tiếng “Xin vâng”,
nên giống Mẹ trong tinh thần dâng hiến. Amen.

Lm. Thái Nguyên