Lời nguyện của người trẻ Lễ CGS Chịu Phép Rửa : Mở Ra

print

MỞ RA

“Đang khi Người cầu nguyện, thì trời mở ra” (Lc 3,15-16.21-22) 

Lạy Chúa!
Trước một thế giới bạo lực và ích kỷ,
nhiều khi chúng con cũng thất chí,
vì thấy cuộc đời bất công và vô lý,
nên khép kín và tìm chỗ cách ly.

Chúng con có vẻ như đang kết nối,
nhưng thực sự là củng cố “cái tôi”,
cho dù đang phục vụ trong Giáo hội,
nhưng lại bó hẹp trong nội bộ mà thôi.

Biết rằng đức ái ở gia đình là trước hết,
nhưng đồng thời giữa cảnh đời xã hội,
phải dấn thân cho cuộc trần đang trôi nổi,
để thay đổi theo đường lối của Tin Mừng.

Chúng con cần ra ngoài nhóm bạn thân,
để xây thêm tình bạn hữu với tha nhân,
tránh mọi hình thức phân biệt và kỳ thị,
làm nên những điều cao quí cho nhau.

Xin cho chúng con có tinh thần tham gia,
đừng chết cứng trong công việc nhà,
mà biết đi ra cộng tác với mọi người,
với tinh thần khiêm nhu và trách nhiệm,
sống tình liên đới với tất cả trái tim.

Xin cho chúng con hòa mình vào xã hội,
góp phần xây dựng một thế giới tốt hơn,
thế giới văn minh công bình và huynh đệ,
chứ không sống theo chủ nghĩa “mặc kệ”,
kẻo trở nên nô lệ cho chính mình.

Xin cho con thấy Đức Kitô đang sống,
đang hiện diện và hoạt động khắp nơi,
để con đem tâm trí mà sáng tạo cho đời,
làm đẹp mới cho bầu trời nhân loại,
để chuẩn bị cho ngày mai Chúa đến,
đem an vui và hạnh phúc vững bền. Amen.

Lm. Thái Nguyên