Lời Nguyện Của Người Trẻ: Năm Chiếc Bánh Và Hai Con Cá

print

Năm Chiếc Bánh Và Hai Con Cá

“Ta mua đâu ra bánh cho họ ăn đây” (Ga 6, 1-15)

 

Lạy Chúa Giêsu!
Chúa là niềm vui ơn cứu độ,
đem lại hạnh phúc cho con người,
cho cuộc đời được đổi mới đẹp tươi.

Chúa không chỉ hy sinh sống nghèo khó,
mà còn sống cho những kẻ khó nghèo,
không chỉ lo rao giảng Nước Trời,
mà còn cứu chữa cho những ai bệnh tật,
không chỉ lo canh tân đời sống tinh thần,
mà còn đem ơn lành cho cả xác thân.

Chúa đã động lòng trắc ẩn,
thấy đám dân theo Ngài đang bụng đói,
với năm chiếc bánh và hai con cá nhỏ,
Chúa đã biến ra cho họ bữa ăn no.

Phép lạ đã xảy ra nhờ lòng quảng đại,
với sự góp phần đem lại của con người,
mặc dù Chúa quyền phép làm được tất cả,
nhưng kết quả tùy vào sự cộng tác của con.

Hôm nay còn biết bao người nghèo đói,
có chủ trương phải xóa đói giảm nghèo,
nhưng rồi chẳng mấy ai dám sống theo,
kẻ giàu có càng lo đầu cơ tích trữ,
mặc ai sống chết cứ cất giữ cho mình,
nạn tham nhũng càng gây thêm đói khát,
cũng vì ích kỷ và bạc ác của con người.

Xin cho chúng con cứ mở lòng quảng đại,
để Chúa lại làm nên việc lạ lùng,
nhất là cho những ai còn nghèo túng,
đón nhận được ân sủng Chúa ban. Amen.

Lm. Thái Nguyên