Lời Nguyện Của Người Trẻ: Sống Là Lựa Chọn

print

Sống Là Lựa Chọn

“Bỏ Thầy thì chúng con biết đến với ai?” (Ga 6,54a.60-69)

 

Lạy Chúa Giêsu!
Con đường theo Chúa không phải dễ,
vì cuộc đời đầy dẫy những đam mê,
bản thân con lại yếu đuối nặng nề,
thêm sóng gió trên bước đường dương thế.

Theo Chúa như đi vào cuộc phiêu lưu,
có những cam go và rủi ro hoạn nạn,
nhiều môn đệ theo Chúa một thời gian,
gặp thử thách đã hoang mang bỏ cuộc.

Có những gian nan làm con chao đảo,
những cám dỗ làm con phải lao đao,
để khỏi bỏ cuộc con phải bỏ mình,
không bỏ mình thế nào cũng bỏ Chúa.

Xin cho con đừng tính toán hơn thua,
đừng màng tới những tranh đua cao thấp,
nhưng biết sống âm thầm và vô chấp,
để tâm thanh tịnh và phân định rõ ràng.

Cho dù có nhiều điều con không hiểu,
nhưng luôn tin vào tình Chúa thương yêu,
để con bước đi trong ánh sáng nhiệm mầu,
với con tim con mới dần cảm thấu.

Có nhiều bạn trẻ vẫn âu sầu,
giữa ngả ba đời không biết hướng về đâu?
Xin cho họ nhận ra Chân Thiện Mỹ,
là chính Chúa ẩn mình trong tâm trí,
Đấng làm cho con người nên cao quí,
khi dám sống đời mình theo Thiên ý.

Xin cho con chọn Chúa là tất cả,
dám bước đi trên con đường thập giá,
chẳng ngại chi để buông xả mọi điều,
hiến đời mình với tất cả tình yêu. Amen.

Lm. Thái Nguyên