Lời nguyện của người trẻ: Sự Sống Muôn Đời

print

SỰ SỐNG MUÔN ĐỜI

“Tôi sẽ cho họ sống lại trong ngày sau hết.” (Ga 6, 35-40)

 

Lạy Chúa! Dù tin hay không tin,
dù là người hữu thần hay vô thần,
ai cũng sẽ lần lượt được đưa tiễn,
để ra đi về miền “vĩnh viễn”,
cái chết vẫn là điểm hẹn chung,
cho mọi người ở giây phút cuối cùng.

Bao người đã đặt ra vấn đề,
tại sao mình phải chết?
Chết rồi sẽ ra sao?
Bên kia cái chết sẽ thế nào?
Nếu chết là hết thì sống có ý nghĩa chi?

Con người vẫn bị giày vò và sợ lo,
bởi thấy đời mình chỉ còn là nắm tro,
dù biết rằng là “sinh ký tử quy”,
nhưng vẫn khắc khoải và sầu bi khôn tả.

Tạ ơn Chúa đã mạc khải tất cả,
về cuộc sống này và cái chết ngày mai,
giúp cho con một tâm thái vững vàng,
để sống bình an trong mọi tình trạng.

Dẫu biết sự chết là một mầu nhiệm,
vì rằng chẳng ai có kinh nghiệm,
nhưng đã ẩn tiềm ngay trong sự sống,
vì mỗi cuộc đời không ngẫu nhiên mà có,
không đương nhiên như mưa gió mà thành,
không tất nhiên như hoa cành mà kết thúc.

Nhưng Chúa đã định cho có lúc,
hết giây phút đời này thì đến lúc đời sau,
điều quan trọng là con sống thế nào,
để hoàn thành một cuộc đời độc đáo,
bằng đức tin và lòng mến dạt dào,
để con có thể bước vào đời sống mới,
qua bên kia trong thế giới rạng ngời,
hưởng nhan Chúa muôn ngàn đời hạnh phúc. Amen.

Lm Thái Nguyên