Lời Nguyện Tín Hữu Chúa Nhật 11 TN  Năm B

print

Lời Nguyện Tín Hữu Chúa Nhật 11 TN  Năm B

 

Lời Nguyện Cho Mọi Người

CT : Anh chị em thân mến

Đức Giêsu đã phán : “Khi nào có hai ba người họp nhau cầu nguyện thì có Ta ngự giữa”. Giờ đây chúng ta hãy hợp một ý một lòng dâng lên Thiên Chúa những lời cầu nguyện của chúng ta :

  1. Hội Thánh chính là Nước Thiên Chúa hữu hình ở trần gian. Chúng ta hãy cầu xin Chúa cho Hội Thánh ngày càng vững mạnh và phát triển.
  2. Thế giới ngày nay đang chạy theo những giá trị vật chất và xa dần những giá trị đạo đức. Chúng ta hãy cầu xin Chúa giúp phát huy những giá trị Tin Mừng để hoán cải thế giới này.
  3. Chúng ta hãy cầu xin Chúa hỗ trợ đặc biệt những người đang âm thầm gieo những hạt giống Tin Mừng trong môi trường sống của họ.
  4. Chúng ta hãy cầu xin Chúa cho mọi người trong cộng đoàn giáo xứ chúng ta tích cực và kiên trì xây dựng Nước Thiên Chúa ở trần gian.

CT : Lạy Chúa, ngày xưa Chúa đã dùng dụ ngôn hạt giống âm thầm mọc để dạy các môn đệ Chúa hãy kiên trì và lạc quan xây dựng Nước Thiên Chúa. Sứ mạng ấy ngày nay được trao lại cho chúng con. Xin Chúa giúp chúng con chu toàn sứ mạng Chúa trao. Chúa là Đấng hằng sống và hiển trị muôn đời.

 

Lời Nguyện Tín Hữu – Gp Thái Bình

Chủ tế: Anh chị em thân mến, Thiên Chúa là Cha toàn năng muốn cho mọi người nhận biết chân lý và được cứu độ. Vì thế Ngài đã sai chính Con một của Ngài xuống trần để mặc khải mầu nhiệm Nước Trời cho chúng ta. Với tâm tình tri ân và cảm tạ, chúng ta cùng đặt niềm tin tưởng vào Chúa và dâng lời nguyện xin :

  1. Nước Thiên Chúa như hạt giống mang sức sống đang âm thầm mọc lên. Chúng ta cùng cầu xin Chúa thương thánh hóa phẩm trật trong Hội Thánh nhờ đó các Ngài luôn vững lòng trông cậy Chúa, kiên tâm dẫn đưa bao linh hồn lạc lối trở về cùng Chúa, để Hội Thánh Chúa không ngừng phát triển và lớn lên qua mọi thời.
  2. Trên thế giới ngày nay vẫn còn biết bao người chịu thiệt thòi do kỳ thị giai cấp, chủng tộc, bệnh tật, do áp bức bất công.Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho các Kitô hữuđừng dửng dưng đứng nhìn, nhưng cần vươn rộng đôi tay để có thể đón nhận và trao ban, để có thể an ủi và nâng đỡ những tâm hồn đang cần đến chúng ta.
  3. Người Kitô hữu là muối ướp mặn đời, là ánh sáng chiếu soi trần gian, là men giữa khối bột nhân loại. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho mỗi Kitô hữu luôn ý thức sứ mạng làm chứng tá cho tình yêu Thiên Chúa để bất cứ ai khi gặp gỡ, tiếp xúc với người Kitô hữu, họ cảm nhận được dòng chảy tình yêu và sức sống của Chúa, nhờ đó giúp họ tìm được Chúa là nguồn suối cứu độ.
  4. “Chúng tôi chỉ có một tham vọng là làm đẹp lòng Chúa”. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho cộng đoàn giáo xứ chúng ta trong mọi sinh hoạt ở gia đình, trong cộng đồng, và ngoài xã hội, luôn cố gắng sống đẹp lòng Chúa, bằng thực thi bác ái cách cụ thể, thể hiện một đức tin sống động.

Chủ tế: Lạy Thiên Chúa là Cha rất nhân hậu từ bi, Cha muốn chúng con cộng tác vào công trình cứu độ của Cha. Xin cho chúng con luôn kiên tâm với sứ mạng Cha bằng cách gắn bó cuộc đời với Đức Giêsu con Cha. Xin cho chúng con luôn biết kiên trì làm những công việc nhỏ bé với một tình yêu đủ lớn và chân thành, nhờ đó có sức biến đổi chính chúng con và anh chị em đồng loại. Chúng con cầu xin nhờ Đức Ki-tô Chúa chúng con. Amen.