Lời Nguyện Tín Hữu Chúa Nhật 18 TN  Năm B

print

Lời Nguyện Tín Hữu Chúa Nhật 18 TN  Năm B

Lời Nguyện Cho Mọi Người

Chủ tế : Anh chị em thân mến, dân Do thái xưa đã tìm đến Đức Giêsu vì được ăn no. Đức Giêsu bảo họ : “Hãy ra công làm việc không phải vì lương thực mau hư nát, nhưng để có lương thực đem lại phúc trường sinh”. Chúng ta hãy dâng lên Chúa những lời nguyện sau đây :

  1. Chúng ta cầu nguyện cho Hội thánh đang chăm sóc những người nghèo khổ, bệnh tật và chậm tiến / cùng giúp cho họ được giải thoát khỏi tội lỗi là nguồn gốc gây ra mọi đau khổ.
  2. Chúng ta cầu nguyện cho các nhà cầm quyền đừng chỉ chuyên tâm đến vấn đề vật chất và kinh tế / mà bỏ quên vấn đề nhân phẩm, giáo dục, và tự do của mỗi người.
  3. Chúng ta cầu nguyện cho những người đang chạy theo tiền bạc và ham mê hưởng thụ vật chất / biết nhận ra rằng con người còn có tâm hồn và tình yêu / để hướng tới những gì là cao thượng và linh thiêng hơn.
  4. Chúng ta cầu nguyện cho anh chị em trong họ đạo chúng ta / đừng vì âu lo sinh sống vật chất mà bỏ quên bổn phận là con của Chúa, và là anh em của mọi người.

Chủ tế  : Lạy Đức Giêsu, Chúa hằng thương lo cho mọi người chúng con cả hồn xác, xin cho chúng con biết nghe lời Chúa, để ra công làm việc không phải vì lương thực hay hư nát, nhưng để có lương thực đem lại phúc trường sinh. Chúa là đấng hằng sống hiển trị muôn đời.

 

Lời Nguyện Tín Hữu – Gp Thái Bình

Chủ tế: Anh chị em thân mến, 

Đức Giêsu là Bánh Trường Sinh, ai đến với Người sẽ không bao giờ phải đói, ai tin vào Người chẳng khát bao giờ. Chúng ta tin tưởng cảm tạ Chúa và tha thiết dâng lời nguyện xin. 

  1. Chính tôi là Bánh Trường Sinh. Chúng ta hiệp lời cầu xin Chúa cho các mục tử trong Hội thánh luôn kết hiệp mật thiết với Chúa Giêsu trong Bí tích Thánh Thể, để cuộc đời các ngài trở nên tấm bánh bẻ ra cho nhiều người, bằng những hy sinh tận tụy, nuôi dưỡng đức tin đoàn chiên của Chúa. 
  2. Bánh Thiên Chúa ban là bánh từ trời xuống, bánh đem lại sự sống cho thế gian. Chúng ta hiệp lời cầu xin Chúa cho các kitô hữu, biết sống tâm tình tạ ơn vì biết bao ân huệ Chúa đã ban, và sẵn sàng chia sẻ cơm bánh cho những anh chị nghèo đói. 
  3. Đừng lo tìm kiếm những thứ lương thực mau hư nát, nhưng hãy tìm lương thực đem lại phúc trường sinh. Chúng ta hiệp lời cầu xin Chúa cho các nhà lãnh đạo quốc gia, các giám đốc công ty xí nghiệp, các chủ đầu tư, biết từ bỏ những thực tại chóng qua, những lợi nhuận cá nhân, để sống cho một chân lý cao cả, hầu mang lại lợi ích cho nhiều người.
  4. Anh em hãy mặc lấy con người mới, con người được sáng tạo theo hình ảnh Thiên Chúa. Chúng ta hiệp lời cầu xin Chúa cho cộng đoàn giáo xứ chúng ta, biết chạy đến kín múc nguồn sống mới nơi Chúa Giêsu Thánh Thể, để được Chúa biến đổi nên giống hình ảnh Ngài.     

Chủ tế: Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã chịu chết trên thập giá, chính mình máu Chúa trở nên lương thực thiêng liêng nuôi dưỡng linh hồn chúng con. Xin cho chúng con  hết lòng tôn kính mến yêu Chúa, bằng việc siêng năng dự lễ và rước lễ, để được sống hạnh phúc muôn đời. Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời. Amen.