Lời Nguyện Tín Hữu Chúa Nhật 2 Mùa Chay Năm B

print

Lời Nguyện Tín Hữu Chúa Nhật 2 Mùa Chay Năm B

Lời Nguyện Cho Mọi Người

Chủ tế : Anh chị em thân mến, Đức Giêsu đã biến hình cho các môn đệ thấy vinh quang của Người, để củng cố đức tin cho các ông, và chuẩn bị các ông đón nhận cuộc tử nạn và phục sinh của Chúa, chúng ta hãy dâng lời cầu nguyện :

  1. Trung thành với Đức Giêsu trong mọi hoàn cảnh là nguồn thách đố cho Hội thánh / chúng ta hãy cầu xin Chúa cho mọi người trong Hội thánh luôn tin tưởng bước theo đường lối Đức Giêsu / dù khi được vinh quang hay khi phải trải qua gian nan tử nạn.
  2. Trung thành để phục vụ công lý và công ích cho xã hội là nguồn thách đố cho các nhà cầm quyền / Chúng ta hãy cầu xin Chúa cho mọi người có trách nhiệm lãnh đạo trên thế giới luôn can đảm cương quyết / không nhượng bộ những gì vi phạm đến nhân phẩm và nhân quyền của người dân.
  3. Nghèo đói, bệnh tật, thất nghiệp, chậm tiến… là những thách đố cho người Việt Nam hôm nay. Chúng ta hãy cầu xin Chúa cho mọi người Việt Nam biết can đảm kiên nhẫn / để đoàn kết với nhau và từng bước vượt qua mọi khó khăn.
  4. Những khó khăn bên ngoài và bên trong mà Hội thánh ở Việt Nam đang trải qua cũng là những thách đố cho mỗi Kitô hữu Việt Nam /. Chúng ta hãy cầu xin cho các Kitô hữu Việt Nam luôn vững lòng tin cậy / và luôn tích cực phục vụ đồng bào nhất là những người nghèo khổ.

Chủ tế  : Lạy Đức Giêsu, Chúa đã tỏ vinh quang để củng cố đức tin cho các môn đệ khi họ gặp gian truân thử thách. Xin Chúa cũng nâng đỡ đức tin còn non yếu của chúng con để chúng con tin tưởng rằng : nếu cùng với Chúa vượt qua mọi khó khăn hôm nay thì cũng chắc chắn được chung phần vinh quang phục sinh với Chúa mai sau. Chúa là Đấng hằng sống và hiển trị muôn đời.

 

Lời Nguyện Tín Hữu – Manna Bảo Lộc

Anh chị em thân mến,

Cũng như Ápraham đã hiến tế người con duy nhất của mình, thì Thiên Chúa cũng không tiếc khi ban Con Một yêu dấu của Ngài, để chuộc tội và chịu chết thay cho chúng ta. Trong tâm tình cảm tạ, chúng ta hãy dâng lời cầu xin:

  1. Tổ phụ Ápraham đã luôn vâng theo thánh ý Thiên Chúa dù trong mọi hoàn cảnh. Xin cho quý Linh mục và nam nữ Tu sĩ nơi giáo phận chúng ta, biết sống thanh thoát trước danh lợi vật chất ở đời này, luôn trung thành cầu nguyện và kết hợp mật thiết với Bí tích Thánh Thể, để sống theo thánh ý Chúa trong ơn gọi của mình.

Chúng ta cùng cầu xin Chúa.

  1. Từ trong đám mây có tiếng Chúa Cha phán rằng: “Đây là Con Ta rất yêu dấu, các ngươi hãy nghe lời Người”. Xin cho các Kitô hữu luôn cảm thấy hạnh phúc khi được Thiên Chúa ở cùng, dù trải qua mọi biến cố vui buồn của cuộc sống, vẫn luôn tin tưởng vâng nghe và thực thi Lời Ngài.

Chúng ta cùng cầu xin Chúa.

  1. Mùa Chay mời gọi các tín hữu hãy hoán cải và sửa đổi. Xin cho những người trẻ hôm nay, biết rèn luyện bản thân trở nên con người trưởng thành chín chắn, luôn trau dồi các nhân đức tốt lành, để trở nên đẹp đẽ hơn trong mắt Thiên Chúa và mọi người xung quanh.

Chúng ta cùng cầu xin Chúa.

  1. Thánh Phaolô đã nói: Những đau khổ đời này thì nhỏ nhoi không thể nào sánh được với vinh quang ngày sau hết. Xin cho mọi người nơi xứ đạo chúng ta luôn vui vẻ đón nhận mọi vất vả, hy sinh trong việc giữ đạo và sống đạo, nhất là biết dành thời gian cầu nguyện, làm các việc bác ái, để tích trữ cho mình kho tàng vô giá trên trời.

Chúng ta cùng cầu xin Chúa.

Lạy Chúa, thập giá là chiếc thang duy nhất dẫn đưa chúng con bước lên thiên đàng. Xin cho mỗi người chúng con biết lắng nghe và suy ngẫm Lời Chúa, để can đảm đón nhận mọi đắng cay, đau khổ trong đời như là thập giá mà Ngài đã ban. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con.