Lời Nguyện Tín Hữu Chúa Nhật 24 TN  Năm B

print

Lời Nguyện Tín Hữu Chúa Nhật 24 TN  Năm B

Lời Nguyện Cho Mọi Người

Chủ tế : Anh chị em thân mến, Đức Giêsu Kitô đã cứu độ mọi người bằng đi qua đường thập giá để đem họ vào vinh quang Nước Trời ; đó cũng là đường mà mọi người phải đi qua để có thể vào Nước Trời. Chúng ta hãy dâng lời cầu nguyện :

  1. Xin cho các vị chủ chăn và mọi con chiên trong Hội thánh không lùi bước trước khó khăn gian khổ / nhưng luôn trung thành bước đi theo Đức Giêsu trên đường thập giá.
  2. Xin cho các nhà cầm quyền và dân chúng trong các nước chậm tiến, kém phát triển / biết sẵn sàng chấp nhận mọi gian nan thử thách / để xây dựng đất nước theo công lý và hòa bình.
  3. Xin cho mọi người đang gặp khổ nạn / biết liên kết với cuộc khổ nạn của Đức Giêsu Kitô / để tìm thấy ý nghĩa và niềm hy vọng cho cuộc sống.
  4. Xin cho mọi người trong họ đạo chúng ta là môn đệ Chúa / biết trung thành đi theo Chúa / và sẵn sàng liều mạng sống vì Chúa và vì Tin mừng của Người.

Chủ tế : Lạy Đức Giêsu, xin cho Lời Chúa và Thánh Thể Chúa bồi dưỡng chúng con, để chúng con luôn sẵn sàng chia sẻ với cuộc khổ nạn của Chúa, và cũng được chia sẻ vinh quang thiên quốc với Chúa. Chúa là Đấng hằng sống và hiển trị muôn đời.

 

Lời Nguyện Tín Hữu – Gp Thái Bình

Chủ tế: Anh chị em thân mến,

Đức Giêsu đã trải qua đau khổ mới đạt được vinh quang Phục Sinh. Hôm nay Chúa mời gọi chúng ta bước theo con đường Thập giá, để cùng Ngài chung hưởng vinh quang Nước Trời. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho chúng ta luôn vững bước theo Người.

  1. Con người sẽ chịu nhiều đau khổ. Chúng ta hiệp lời cầu xin Chúa cho các mục tử trong Hội Thánh, luôn tín thác vào tình yêu của Chúa, để các ngài luôn kiên vững khi bị chống đối, bị xỉ nhục trong sứ mạng loan báo Tin Mừng.
  2. Đức Giêsu là ai trong cuộc đời tôi? Chúng ta hiệp lời cầu xin chúa cho các tu sĩ, luôn ý thức Đức Giêsu là đối tượng duy nhất, là Thầy Chí Thánh, là nguồn sự sống, để họ hân hoan sống mầu nhiệm thập giá, làm chứng cho tình yêu vô điều kiện của Chúa.
  3. “Ai muốn theo tôi phải từ bỏ chính mình vác thập giá mình mà theo tôi”. Chúng ta hiệp lời cầu xin Chúa cho các gia đình công giáo, biết đón nhận thập giá của nhau, sẵn sàng từ bỏ ý riêng, từ bỏ những ích kỷ, lười biếng, để cùng nhau xây dựng một gia đình hiệp nhất yêu thương, thấm nhuần tinh thần của Chúa.
  4. Đức tin không việc làm là đức tin chết. Chúng ta hiệp lời cầu xinChúa cho cộng đoàn giáo xứ chúng ta, biết sống đức tin bằng sự hy sinh phục vụ, sống khiêm nhường và sống bác ái yêu thương nhau.

Chủ tế: Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã hiến dâng chính mạng sống của Chúa làm giá cứu chuộc chúng con. Xin cho chúng con một lòng gắn bó với Chúa, sẵn sàng đón nhận thập giá trong cuộc đời với niềm tin sẽ được cùng Chúa sống lại trong vinh quang. Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời. Amen.