Lời Nguyện Tín Hữu Chúa Nhật 25 TN  Năm B

print

Lời Nguyện Tín Hữu Chúa Nhật 25 TN  Năm B

Lời Nguyện Cho Mọi Người

Chủ tế : Anh chị em thân mến, Đức Giêsu đã dạy : “Ai muốn làm đầu thì phải làm người rốt hết, và làm tôi tớ mọi người”, và chính Người đã thực hành điều Người dạy, là chịu tử hình thập giá để mọi người được cứu độ. Chúng ta hãy cảm tạ Chúa và dâng những lời nguyện sau đây :

  1. Xin cho mọi giáo sĩ, tu sĩ và giáo dân trong Hội thánh / biết loại bỏ mọi hình thức thống trị và chuyên chế / để trở thành người phục vụ theo gương Chúa Kitô.
  2. Xin cho những người đang làm lớn trong xã hội / đừng lợi dụng chức quyền để tìm hiểu giàu sang danh vọng / nhưng biết quan tâm trước hết đến việc phục vụ đồng bào mình.
  3. Xin cho những người nghèo đói, thất nghiệp, tị nạn, không nhà không cửa, bị xã hội bỏ rơi / được gặp những người biết quan tâm an ủi và giúp đỡ thật tình.
  4. Xin cho mọi người trong họ đạo chúng ta biết chú ý đến những người gặp khó khăn thử thách / người ở trong họ đạo cũng như mọi người mình có thể gặp / để cùng nhau tìm cách phục vụ họ.

Chủ tế  : Lạy Đức Giêsu, Chúa đã làm gương và dạy chúng con phục vụ cho nhau, khi Chúa rửa chân cho các môn đệ, và nhất là khi Chúa hy sinh mạng sống chuộc tội chúng con ; xin giúp chúng con luôn sẵn sàng phục vụ mọi người như Chúa đã dạy. Chúa là Đấng hằng sống và hiển trị muôn đời.

 

Lời Nguyện Tín Hữu – Gp Thái Bình

Chủ tế: Anh chị em thân mến, Chúa Giêsu đến thế gian không phải để được phục vụ, nhưng để phục vụ và hiến dâng mạng sống để cứu rỗi mọi người. Chúng ta thành tâm cảm tạ Chúa và tha thiết dâng lời cầu nguyện.

  1. “Ai muốn làm người đứng đầu, thì phải làm người rốt hết, và làm người phục vụ mọi người.” Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho các vị lãnh đạo trong Hội Thánh luôn biết sống tinh thần Chúa dạy, để hết tình phục vụ dân Chúa cách vô vị lợi, nhờ đó Thiên Chúa được tôn vinh.
  2. Trong xã hội ngày nay vẫn luôn xảy ra tình trạng bạo hành trong gia đình. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho những người đã và đang chuẩn bị bước vào đời sống hôn nhân luôn ý thức rằng, nền tảng của đời sống gia đình là tình yêu và sự tôn trọng lẫn nhau.
  3. Hoa quả của sự công chính được gieo vãi trong bình an cho những người xây đắp an bình”. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho những nhà lãnh đạo quốc gia luôn biết kiến tạo một nền hòa bình trong sự hợp tác với mục tiêu đề cao nhân phẩm của con người và tôn trọng môi trường thiên nhiên.
  4. “Ai đón nhận một trong những trẻ nhỏ như thế này vì danh Thầy, tức là đón tiếp chính Thầy”. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho mọi  thành phần dân Chúa luôn biết lưu tâm và giúp đỡ mọi người không nhằm mục đích mưu cầu danh lợi nhưng xuất phát từ tấm lòng chân thành như Chúa dạy.

Chủ tế: Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã dùng chính cuộc đời của Chúa để dạy chúng con bài học khiêm nhường, phục vụ và yêu thương. Xin Chúa thêm sức giúp chúng con luôn biết sống quảng đại hiến mình phục vụ tha nhân mà không mong chờ phần thưởng nào hơn là được biết chúng con đang thi hành ý Chúa. Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời. Amen.