Lời Nguyện Tín Hữu Chúa Nhật 27 TN Năm B & Lễ Mân Côi

print
Lời Nguyện Tín Hữu Chúa Nhật 27 TN B
Lời nguyện cho mọi người

Chủ tế : Anh chị em thân mến, chúng ta hãy dâng lời cầu nguyện cho những người Thiên Chúa đã liên kết thành vợ chồng trong hôn nhân, để họ luôn nhớ và thi hành lời Chúa dạy : “Điều gì Thiên Chúa đã liên kết thì loài người không được phân ly”.

1. Nhiệm vụ của Hội thánh là giúp mọi người chuẩn bị và nuôi dưỡng đời sống hôn nhân theo ý Thiên Chúa / Xin cho các vị chủ chăn luôn tận tâm thi hành nhiệm vụ rất cần thiết và cao quí này.

2. Nhiệm vụ của xã hội là tạo điều kiện và môi trường tốt / để các đôi vợ chồng sống đời hôn nhân đúng phẩm giá con người / Xin cho các nhà cầm quyền biết ý thức trách nhiệm đó / để loại bỏ mọi ảnh hưởng nguy hại đến đời sống hôn nhân.

3. Nhiệm vụ của vợ chồng là chung thủy với nhau trọn đời / để tôn trọng và yêu thương nhau / Xin cho các đôi vợ chồng đang chia rẽ bất hòa / biết nhận lỗi và tha thứ cho nhau / để gia đình được sum họp.

4. Nhiệm vụ của vợ chồng công giáo là thi hành đúng lời cam kết với nhau trước mặt Chúa và Hội thánh khi cử hành bí tích hôn phối / Xin cho các đôi vợ chồng trong họ đạo chúng ta / luôn nêu gương sống trung thành với lời cam kết đó.

Chủ tế  : Lạy Chúa, hoàn cảnh nghèo đói, chậm tiến và những ảnh hưởng xấu trong xã hội, đang gây đổ vỡ cho nhiều gia đình chúng con, xin Chúa luôn trợ giúp để ít là những gia đình công giáo, luôn là những dấu hiệu tinh thương của Chúa giữa mọi người. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô…

LỄ ĐỨC MẸ MÂN CÔI

Chủ tế: Anh chị em thân mến,

Kinh Mân Côi là lời kinh đẹp nhất mà Hội Thánh dâng lên Đức Maria, cũng là lời kinh hữu hiệu giúp thăng tiến đời sống thiêng liêng của các Kitô hữu. Cùng với Mẹ, chúng ta chúc tụng Chúa và dâng lời nguyện xin:

1. “Nữ Vương truyền phép Rất Thánh Mân Côi”Xin cho mọi thành phần dân Chúa biết siêng năng lần chuỗi Mân Côi, để nhờ Mẹ chuyển cầu, thế giới được bình an, gia đình được hạnh phúc và mọi người được hưởng ơn cứu độ. Chúng ta cùng cầu xin Chúa.

2. “Đức Mẹ sinh Chúa Cứu Thế”Xin cho con người ngày nay biết mở lòng đón nhận Đức Kitô là Đấng Cứu Độ, để được giải thoát khỏi tội lỗi, và được hưởng hạnh phúc Nước Trời. Chúng ta cùng cầu xin Chúa.

3. “Đức Mẹ đầy lòng thương xót”Xin cho những người khổ đau, được Đức Mẹ dẫn dắt, hầu gặp được Chúa Giêsu, để được Chúa nuôi dưỡng trong tình yêu và lòng thương xót của Người. Chúng ta cùng cầu xin Chúa.

4. “Đức Mẹ thông ơn Thiên Chúa”Xin cho cộng đoàn giáo xứ chúng ta biết siêng năng và cùng nhau lần chuỗi Mân Côi, để được kết hợp mật thiết với Đức Mẹ và với Chúa Giêsu con Mẹ, mà hưởng nếm tình yêu của Chúa bây giờ và cho đến muôn đời. Chúng ta cùng cầu xin Chúa.

5. Trong thinh lặng, mỗi người hãy dâng lên Chúa lời nguyện riêng…….. Chúng ta cùng cầu xin Chúa.

Chủ tế: Lạy Chúa là Cha chí thánh, chúng con chúc tụng Chúa đã ban cho Đức Maria vinh dự được cộng tác vào chương trình cứu độ của Con Chúa. Xin cho chúng con biết đến với Mẹ qua kinh Mân Côi, để được Mẹ dẫn đến với Chúa Giêsu là nguồn mọi ơn phúc. Người hằng sống và hiển trị muôn đời.