Lời Nguyện Tín Hữu Chúa Nhật IV PS Năm B

print

Lời Nguyện Tín Hữu Chúa Nhật IV PS Năm B

Lời Nguyện Cho Mọi Người

Chủ tế : Anh chị em thân mến, hôm nay là ngày cầu nguyện cho ơn gọi Linh mục và tu sĩ, chúng ta cầu xin Chúa sai đến đoàn chiên Chúa những chủ chăn tốt lành như lòng Chúa mong muốn.

  1. Chúng ta hãy cầu xin cho mọi thành phần trong Hội thánh / đều tích cực quan tâm đến việc nâng đỡ, đào tạo và chọn lựa những người xứng đáng với ơn gọi làm Linh mục và tu sĩ.
  2. Chúng ta hãy cầu xin Chúa cho tất cả những ai đang thi hành trách nhiệm làm Mục tử trong Hội thánh / biết noi gương Đức Giêsu là mục tử tốt lành / sẵn sàng hiến thân chăm lo cho đoàn chiên Chúa đã trao phó cho mình.
  3. Chúng ta hãy cầu xin Chúa cho những người trẻ biết lắng nghe tiếng gọi của Chúa / và quảng đại đáp trả tiếng gọi ấy / để dấn thân vào đời sống giáo sĩ và tu sĩ
  4. Chúng ta hãy cầu xin Chúa cho những người làm cha mẹ trong họ đạo chúng ta / biết giáo dục và hướng dẫn con cái sống tinh thần Tin mừng / để cống hiến cho Hội thánh những mầm giống ơn gọi tốt lành.

Chủ tế  : Lạy Chúa, lúa chín đầy đồng mà thợ gặt thì ít, xin cho chúng con biết rộng rãi góp phần vào việc đào tạo Linh mục và tu sĩ, bằng lời cầu nguyện, và bằng sự giúp đỡ nhiệt tình. Chúng con cầu xin, nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.

 

Lời Nguyện Tín Hữu – Manna Bảo Lộc

Anh chị em thân mến,

  Hơn hai ngàn năm qua, hình ảnh Mục tử Giêsu là một mẫu gương tuyệt vời nhất đáng để mọi người noi theo, bởi vì Ngài đã hiến thân mình để cho đàn chiên được sống. Tin tưởng và yêu mến vị Chủ chiên nhân lành Giêsu, chúng ta hãy dâng lên Ngài những ước nguyện chân thành:

  1. Phêrô và Gioan là những tông đồ sẵn sàng hy sinh mạng sống vì danh Đức Giêsu. Xin cho các Giáo sĩ – Tu sĩ biết noi theo gương đó, luôn dốc sức mình để chu toàn ơn gọi mà Chúa đã trao phó, và tìm thấy được niềm vui trong cuộc đời tận hiến.

Chúng ta cùng cầu xin Chúa.

  1. Thân phận con người vốn mỏng dòn yếu đuối. Xin cho các Kitô hữu luôn biết cầu nguyện, giúp đỡ nhiệt tình, và tiếp thêm động lực cho các vị chủ chăn – nhất là Đức Giám Mục, các Linh Mục trong giáo phận, và quý cha đang phục vụ tại xứ đạo chúng ta, để các ngài không bao giờ chán nản mà bỏ rơi đàn chiên của mình.

Chúng ta cùng cầu xin Chúa.

  1. Muốn có những chủ chăn tốt thì Dân Chúa phải là đàn chiên tốt. Xin cho các bậc ông bà cha mẹ Công giáo biết quan tâm, đồng hành, dẫn dắt con cháu mình sống thánh thiện giữa đời, và mau mắn đáp lại tiếng Chúa mời gọi, để Giáo Hội có thêm nhiều mục tử tốt lành.

Chúng ta cùng cầu xin Chúa.

  1. Chúa Giêsu nói: “Lúa chín đầy đồng mà thợ gặt lại ít”. Xin Thần Khí Chúa gieo vào lòng thế hệ trẻ những ước mơ lớn lao, những lý tưởng cao đẹp, sẵn sàng dấn thân phục vụ mọi người, để làm chứng nhân cho Chúa giữa lòng đời.

Chúng ta cùng cầu xin Chúa.

Lạy Chúa Giêsu là Mục tử chăn giữ đời con, Xin cho mỗi người chúng con biết lắng nghe tiếng Chúa, và dám bước theo để không bao giờ phải hư mất, nhưng được sống dồi dào nhờ sự chăm sóc dưỡng nuôi bằng chính Thịt Máu Người. Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời.