Lời Nguyện Tín Hữu Chúa Nhật Lễ Chúa Ba Ngôi, Năm B

print

Lời Nguyện Tín Hữu Chúa Nhật  Lễ Chúa Ba Ngôi Năm B

Lời Nguyện Cho Mọi Người

Chủ tế : Anh chị em thân mến, Thiên Chúa Ba Ngôi là mầu nhiệm của tình yêu, một tình yêu sáng tạo cứu độ và thánh hóa chúng ta ; một tình yêu muốn hiệp thông với tất cả mọi người. Chúng ta hãy dâng lên Ba Ngôi lời cầu xin của chúng ta :

  1. Hiệp thông được phát xuất từ Thiên Chúa Ba Ngôi, và Hội thánh phải qui hướng về Thiên Chúa Ba Ngôi / Chúng ta hãy cầu nguyện cho Hội thánh luôn là dấu chỉ và dụng cụ của tình yêu Thiên Chúa Ba Ngôi.
  2. Thế giới và vũ trụ cũng phát xuất từ tình yêu Thiên Chúa Ba Ngôi / Chúng ta hãy cầu xin cho các nhà cầm quyền cũng như mọi dân tộc / biết nhìn nhận Thiên Chúa là nguồn gốc và là cùng đích của mọi người mọi vật.
  3. Trong xã hội còn đầy dẫy những chia rẽ, bè phái, kỳ thị, hận thù, giết hại nhau / Chúng ta hãy cầu xin cho mọi người sớm nhận biết rằng / người trong bốn bể đều là anh em con Một Chúa trên trời.
  4. Hội thánh có sứ vụ đem mọi người về hiệp thông với Thiên Chúa Ba Ngôi / Chúng ta hãy cầu xin cho cộng đồng xứ đạo chúng ta luôn sống hiệp thông với Chúa và với nhau / để có thể đem mọi người chung quanh về hiệp thông trong gia đình Thiên Chúa Ba Ngôi.

Chủ tế  : Lạy Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần Ba Ngôi chí thánh luôn hiệp thông với nhau ; xin cho mỗi người chúng con biết dẹp bỏ mọi chia sẻ, kỳ thị, hận thù ; để chúng con luôn sống hiệp thông với nhau, như anh em trong một gia đình Thiên Chúa. Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời.

Lời Nguyện Tín Hữu – Manna Bảo Lộc

Anh chị em thân mến,

Hôm nay Giáo Hội mừng kính mầu nhiệm Một Chúa Ba Ngôi – là Thiên Chúa duy nhất, thánh thiện, uy quyền và tràn đầy tình yêu thương. Hiệp với toàn thể Hội Thánh, chúng ta hãy cùng nhau cảm tạ, tôn vinh Ba Ngôi Chí Thánh và dâng lời cầu xin:

  1. Ba Ngôi Thiên Chúa cùng chung một bản tính, đồng tâm nhất trí trong một tình yêu. Xin cho các Linh mục, Tu sĩ và toàn thể Giáo dân trong họ đạo chúng ta luôn sống gắn bó thân tình, cùng giúp nhau vượt qua mọi khó khăn trở ngại, để xây dựng xứ đạo thành một cộng đoàn yêu thương hiệp nhất.

Chúng ta cùng cầu xin Chúa

  1. Dịch bệnh Covid-19 không ngừng lây lan và diễn biến phức tạp. Xin Ba Ngôi Thiên Chúa ban bình an trên toàn thế giới, cứu rỗi linh hồn những ai đã qua đời, và soi sáng các nhà hữu trách để họ tìm ra phương cách chữa trị tốt nhất cho các bệnh nhân.

Chúng ta cùng cầu xin Chúa

  1. Mầu nhiệm Ba Ngôi chỉ có thể đón nhận bằng chính cuộc sống của mình. Xin cho các bậc cha mẹ Công giáo biết đồng tâm nhất trí với nhau trong việc nuôi dạy con cái, luôn sống hòa thuận thủy chung, để làm cho gia đình mình trở thành hiện thân của tình yêu Ba Ngôi Thiên Chúa.

Chúng ta cùng cầu xin Chúa

  1. Mầu nhiệm Thiên Chúa Ba Ngôi rất gần gũi thân thiết với người Kitô hữu. Xin cho mỗi người chúng ta biết mạnh dạn tuyên xưng niềm tin của mình trong môi trường sống hằng ngày, nhất là luôn ý thức sốt sắng mỗi khi làm Dấu Thánh Giá với tất cả lòng yêu mến và kính trọng.

Chúng ta cùng cầu xin Chúa

Lạy Thiên Chúa Ba Ngôi Cực Thánh, giữa một thế giới đầy nghi kỵ và hận thù, xin cho mỗi người chúng con biết đặt niềm tin tưởng, đón nhận các Mầu nhiệm của Chúa với lòng yêu mến cậy trông, và cố gắng sống hòa hợp yêu thương nhau, để làm chứng nhân cho tình yêu Chúa giữa lòng đời hôm nay. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con.