Lời Nguyện Tín Hữu Chúa Nhật VI TN  Năm B

print

Lời Nguyện Tín Hữu Chúa Nhật VI TN  Năm B

Lời Nguyện Cho Mọi Người

Chủ tế : Anh chị em thân mến, Đức Giêsu đã không ngại đụng chạm đến người cùi để chữa lành và tỏ lòng yêu thương họ. Chúng ta xin Đức Giêsu thương chữa lành cho mọi bệnh tật phần hồn và phần xác cho chúng ta :

  1. Trong Hội thánh có nhiều người mắc bệnh cùi thiêng liêng là sống trong tình trạng tội nặng / Chúng ta cầu xin Chúa cho họ sớm chạy đến tòa cáo giải để được lành sạch.
  2. Trên thế giới có đủ các thứ bệnh tật cả phần xác lẫn phần hồn / Chúng ta cầu xin Chúa cho các nhà cầm quyền biết quan tâm để mọi người dân được chữa bệnh cả phần xác lẫn phần hồn.
  3. Ngày nay ở khắp nơi có nhiều người mắc những bệnh hiểm nghèo không thể chữa được như ung thư, sida / Chúng ta cầu xin Chúa cho họ luôn được nhiều người yêu thương và ủi an.
  4. Trong xứ đạo chúng ta có nhiều người mắc bệnh cùi thiêng liêng mà không ý thức và không muốn chữa lành / Chúng ta cầu xin Chúa cho họ gặp dịp để ăn năn sám hối và chạy đến với Chúa để được chữa lành.

Chủ tế  : Lạy Đức Giêsu, Chúa luôn luôn muốn chữa lành mọi bệnh tật phần hồn phần xác cho chúng con, Xin cho chúng con biết tin tưởng và tìm đến với Chúa, để Chúa chữa lành cho chúng con. Chúa là Đấng hằng sống và hiển trị muôn đời.

 

Lời Nguyện Tín Hữu – Tin Vui  Xuân Lộc

Anh chị em thân mến,
Chúa Giêsu chữa lành người phong cùi để mặc khải Ngài là Đấng Cứu Độ, Đấng có quyền tha tội và chữa lành bệnh tật xác hồn. Chúng ta hãy đến với Chúa Giêsu, xin Ngài chữa lành và thánh hóa tâm hồn chúng ta:

  1. Động lòng thương, Chúa Giêsu giơ tay đặt trên người ấy”. Xin cho các linh mục mặc lấy được sự thánh thiện của Chúa Giêsu, để khi các ngài giơ tay chúc phúc, thì chính Chúa chúc lành và ban bình an cho nhiều người, nhất là các hối nhân.
  2. Thánh Phaolô nói: “Anh em hãy noi gương tôi, như tôi đã noi gương Đức Kitô”. Xin cho các nhà giáo dục có được đời sống gương mẫu và trái tim yêu thương, để dẫn dắt người trẻ bước vào đời với nhân cách trưởng thành và tấm lòng nhân hậu.   
  3. Chúa là chỗ dung thân, Chúa giữ tôi khỏi điều nguy khổ”. Xin cho các tù nhân, người nghiện ngập/ và những ai đang bị bỏ rơi/ cảm nhận được Chúa yêu thương họ/ và nhờ sự nâng đỡ của nhiều người, họ vượt qua thử thách mà sớm khôi phục lại cuộc sống an vui. 
  4. Tôi tìm lợi ích cho nhiều người, để họ được cứu độ”. Xin cho các bậc vợ chồng trong giáo xứ chúng ta/ luôn nhẫn nại, chịu đựng, tha thứ và phục vụ nhau, hết lòng chăm sóc cha mẹ già yếu, để luôn được Chúa chúc phúc.

Lạy Chúa, Chúa đã cứu giúp nhân loại khổ đau trong Con Chúa là Đức Giêsu Kitô. Xin thương giải thoát chúng con khỏi tội và mọi thứ nô lệ trần gian, để chúng con có được tâm hồn tự do, mà hân hoan phụng thờ Chúa và yêu mến anh em. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con.