Lời Nguyện Tín Hữu Chúa Nhật XXIX TN Năm A

print

Lời Nguyện Tín Hữu Chúa Nhật XXIX TN Năm A

 

Lời Nguyện Cho Mọi Người

CT : Anh chị em thân mến

Thiên Chúa là Cha nhân từ. Người dựng nên trời đất muôn vật, và lúc nào cũng : quan tâm chăm sóc hết thảy mọi loài. Chúng ta cùng cảm tạ Chúa và dâng lời cầu xin.

1- Hội Thánh luôn nhắc nhở các kitô hữu phải sống gương mẫu / tuân thủ luật pháp / mến yêu tổ quốc / sống hòa hợp với hết thảy mọi người / Chúng ta hiệp lời cầu xin cho các tín hữu / biết luôn yêu mến tổ quốc của mình / và gương mẫu trong việc tuân giữ luật pháp.

2- Người kitô hữu có thể khác nhau về quốc gia / chủng tộc / ngôn ngữ / nhưng luôn hiệp nhất trong cùng một đức tin / đức cậy và đức mến / Chúng ta hiệp lời cầu xin / cho các tín hữu luôn biết sống đoàn kết / thương yêu và nâng đỡ nhau / trong mọi tình huống của cuộc sống thường ngày.

3- Người kitô hữu có hai bổn phận quan trọng / bổn phận đối với Chúa và đối với tổ quốc / Chúng ta hiệp lời cầu xin cho các tín hữu / biết chu toàn mọi trách nhiệm đối với Chúa / và làm tròn nghĩa vụ của một người công dân tốt / là mến yêu tổ quốc / và hiệp sức cùng đồng bào xây dựng đất nước ngày càng giàu mạnh hơn.

4- Ngoài người mẹ ruột của mình / người kitô hữu có hai người mẹ thiêng liêng khác / đó là Hội Thánh và Đất nước / Chúng ta hiệp lời cầu xin cho cộng đoàn giáo xứ chúng ta / biết luôn làm tròn chữ hiếu với các bà mẹ này.

CT : Lạy Chúa, Chúa đã thương ban cho chúng con một dày non sông gấm vóc, một tổ quốc hào hùng, một dân tộc quật cường, một đất nước nhiều tiềm năng về mọi mặt. Xin cho chúng con biết hết lòng yêu mến và bảo vệ tổ quốc chúng con. Chúng con cầu xin…

 

Lời Nguyện Cộng Đoàn Của Thiếu Nhi

Chủ tế: Các bạn thiếu nhi thân mến, Chúa kêu gọi chúng ta hãy trở nên những người tốt và hữu ích, đóng góp xây dựng Giáo hội, xã hội và gia đình. Chúng ta cùng dâng lời cầu xin.

  1. Người Công giáo có bổn phận với Chúa và với tha nhân. Xin cho các tín hữu trong Giáo hội biết góp công xây dựng xã hội tốt đẹp và vun đắp hạnh phúc Nước Trời, để mai sau mọi người cùng sum họp trong nhà Chúa. Chúng ta cùng cầu xin Chúa.
  2. Chúng ta là những chi thể trong Thân thể Mầu nhiệm Đức Kitô. Xin cho mỗi tín hữu ý thức bổn phận đóng góp về vật chất cũng như lời cầu nguyện, để xây dựng Giáo hội tại địa phương. Chúng ta cùng cầu xin Chúa.
  3. Sự hiệp thông giữa các tín hữu nói lên tình liên đới trong Chúa Kitô. Xin cho các thầy cô giáo lý viên biết xây dựng tin thần hiệp nhất trong cộng đoàn họ đang phục vụ. Chúng ta cùng cầu xin Chúa.
  4. Xê-da hãy trả Xê-da / Trả cho Thiên Chúa điều ta phải làm. Xin cho chúng ta trở nên những thiếu nhi ngoan và những học sinh tốt. Vì chúng ta phải chu toàn cả hai bổn phận này. Chúng ta cùng cầu xin Chúa.

Chủ tế: Lạy Chúa, Chúa kêu gọi chúng con đóng góp công sức của mình để chu toàn nhiệm vụ con Chúa và công dân. Xin cho chúng con biết hy sinh phục vụ tha nhân, và đóng góp công sức cho việc mở mang nước Chúa. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.