Lời Nguyện Tín Hữu Chúa Nhật XXVI TN Năm A

print

Lời Nguyện Tín Hữu Chúa Nhật XXVI TN Năm A

Lời Nguyện Cho Mọi Người

CT : Anh chị em thân mến

Sám hối, canh tân đời sống và đón nhận Tin Mừng là những việc làm thường xuyên trong đời sống đức tin của người kitô hữu. Tin tưởng vào ơn trợ giúp của Chúa, chúng ta cùng dâng lời nguyện xin.

1- Đức Kitô đã thiết lập Hội Thánh để đam lại ơn cứu độ cho muôn dân / Chúng ta hiệp lời cầu xin Chúa ban nhiều ân sủng / cho Hội Thánh trên khắp hoàn cầu / để Hội Thánh được mãi mãi là bạn tinh tuyền của Người.

2- Trong cuộc sống thường ngày / tệ nạn xã hội làm điên đầu những kẻ có trách nhiệm / Không ít người đã bán rẻ nhân phẩm / và danh dự của mình / vì nghèo đói cũng có / mà vì đua đòi ăn chơi cũng có / Chúng ta hiệp lời cầu xin cách riêng cho giới trẻ / biết tránh xa những cạm bẫy tinh vi của những kẻ buôn người / để khỏi phải chôn vùi cuộc đời trong hố sâu tội lỗi.

3- Không ai là người hoàn toàn vô tội trước mặt Thiên Chúa / Vì thế thái độ đúng đắn nhất là ý thức thân phận tội lỗi yếu hèn của mình / và đừng xét đoán cũng như kết án người khác / Chúng ta hiệp lời cầu xin cho các kitô hữu / biết luôn cố gắng sống những gì Chúa Giêsu đã dạy.

4- Đức Giêsu nói / “Không phải bất cứ ai thưa với Thầy / Lạy Chúa / lạy Chúa / là được vào Nước Trời cả đâu. Nhưng chỉ ai thực hành ý muốn của Cha Thầy Đấng ngự trên trời / mới được vào mà thôi” / Chúng ta hiệp lời cầu xin cho cộng đoàn giáo xứ chúng ta / biết nỗ lực thực thi ý Chúa / tức là làm trọn mọi bổn phận trong giây phút hiện tại.

CT : Lạy Chúa Giêsu, chỉ nguyên danh xưng Kitô hữu không đủ để bảo đảm phần rỗi cho chúng con, mà phải sống theo Lời Chúa trong Tin Mừng và thi hành ý Chúa mới giúp chúng con được sống muôn đời. Vậy xin Chúa ban ơn trợ giúp để chúng con có thể sống như Chúa đã dạy. Chúa hằng sống và hiển trị…

 

 

Lời Nguyện Tín Hữu – Manna Bảo Lộc

Anh chị em thân mến,

Đối với Chúa Giêsu, sự trung tín và lòng yêu mến chân thành chỉ dựa vào các việc mà chúng ta làm, chứ không dựa vào những lời nói suông. Lắng nghe Lời Chúa dạy, chúng ta hãy thành khẩn dâng lời cầu xin:

1. Lắng nghe và tuân giữ Lời Chúa là con đường dẫn tới Nước Trời. Xin cho các vị Chủ chăn đầy tràn ơn khôn ngoan kiên nhẫn để giúp những người tội lỗi được sám hối trở về qua việc sống và thực thi các giới răn của Chúa.

Chúng ta cùng cầu xin Chúa.

2. Chúa Giêsu nói:“Không phải những ai nói rằng: Lạy Chúa, lạy Chúa mà được vào Nước Trời, nhưng là những kẻ làm theo ý Cha trên trời.” Xin cho các Kitô hữu, đặc biệt là những ai đang tham gia các hoạt động trong xứ đạo, biết loại bỏ lối sống đạo đức giả, luôn có một tinh thần sám hối, khiêm tốn để cho Lời Chúa uốn nắn sửa đổi mình trở nên hoàn thiện hơn.

Chúng ta cùng cầu xin Chúa.

3. Đức Giêsu đã luôn thực hiện trọn vẹn theo thánh ý Thiên Chúa Cha. Xin cho các bậc làm con cháu luôn biết lắng nghe lời dạy bảo của ông bà cha mẹ và thương yêu kính trọng các ngài, để trở nên những người con thảo hiếu trong gia đình và làm gương sáng cho bạn bè lương dân.

Chúng ta cùng cầu xin Chúa.

4. Lời nói phải luôn đi đôi với việc làm. Xin cho mỗi người chúng ta luôn biết tuyên xưng niềm tin của mình bằng cách sống bác ái, chân thành, luôn tôn trọng, giữ lời hứa với mọi người xung quanh, nhất là cống hiến sức mình để góp phần làm cho danh Chúa được tỏa sáng giữa đời thường.

Chúng ta cùng cầu xin Chúa.

Lạy Chúa Giêsu, xin thương đón nhận những ý nguyện chân thành chúng con vừa dâng lên, và thôi thúc tâm hồn chúng con luôn biết lắng nghe, thực thi thánh ý Chúa mỗi ngày trong đời, nhờ đó chúng con mới đạt tới Nước Trời vinh hiển. Chúa là Đấng hằng sống và hiển trị muôn đời.

 

Lời Nguyện Cộng Đoàn Của Thiếu Nhi

Chủ tế: Thiếu nhi chúng con thân mến, Chúa dạy chúng ta hãy trở nên những người “biết giữ lời hứa” trước mặt Chúa và người khác. Chúng ta cùng dâng lời cầu nguyện.

  1. Trở thành Kitô hữu là một hồng ân và vinh dự. Xin cho mọi người Công giáo trên khắp hoàn cầu biết thực hiện lời hứa khi chịu phép rửa rội, là từ bỏ tội lỗi và bước đi với chiếc áo trắng trong ánh sáng của Đức Kitô. Chúng ta cùng cầu xin Chúa.
  2. Chúa Giêsu đã đổ máu trên thập giá để ký kết Giao Ước Mới. Xin cho các nhà lãnh đạo trên thế giới biết tôn trọng những gì đã ký kết, để dân chúng khắp nơi được hưởng tự do, an bình và hạnh phúc lâu dài. Chúng ta cùng cầu xin Chúa.
  3. “Các con hãy đi khắp thế gian, rao giảng Tin mừng cho mọi tạo vật”. Xin cho các thầy cô giáo lý viên biết thực hiện lời hứa khi trở thành những thầy cô dạy Giáo lý Giáo hội Công giáo. Chúng ta cùng cầu xin Chúa.
  4. Dụ ngôn Chúa dạy truyền tôi / Phải làm cho tốt mọi lời hứa khuyên. Xin cho thiếu nhi chúng ta biết giữ danh dự và uy tín của mình trước mặt Chúa và người khác qua việc quyết tâm thực hiện những gì đã hứa. Chúng ta cùng cầu xin Chúa.

Chủ tế: Lạy Chúa Giêsu, chúng con không mạnh mẽ như chúng con nghĩ. Xin thêm sức mạnh và lòng can đảm, để chúng con thực hiện những gì đã hứa trước mặt Chúa cũng như với tha nhân. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.