Lời Nguyện Tín Hữu Chúa Nhật XXXI TN Năm A

print

Lời Nguyện Tín Hữu Chúa Nhật XXXI TN Năm A

 

Lời Nguyện Cho Mọi Người

CT : Anh chị em thân mến

Đức Giêsu đến trần gian không phải để được kẻ hầu người hạ, nhưng là để phục vụ và hiến dâng mạng sống làm giá chuộc muôn người. Chúng ta cùng cảm tạ Chúa và tha thiết cầu xin.

1- Hội Thánh luôn dùng đời sống phục vụ mà xoa dịu đau khổ của nhân loại / Chúng ta hiệp lời cầu xin Chúa / nâng đỡ các công cuộc từ thiện của Hội Thánh / để qua đó Hội Thánh có thể giới thiệu Chúa cho mọi nước mọi dân.

2- Trên thế giới ngày nay / từ những khu nhà ổ chuột ở các thành phố / cho tới tận những miến xa xôi hẻo lánh / rừng thiêng nước độc / lúc nào cũng có những người thiện nguyện / đang hy sinh cả tuổi thanh xuân / hạnh phúc riêng tư / và cả mạng sống của mình nữa / để phục vụ những anh chị em bất hạnh nhất của xã hội / những Đức Kitô bị bỏ rơi / Chúng ta hiệp lời cầu xin Chúa / gìn giữ những anh chị em ấy luôn được an toàn / và cho họ tìm được niềm vui trong việc phục vụ tha nhân.

3- Ngày nay / bên cạnh rất nhiều người trẻ có tâm hồn quảng đại / âm thần phục vụ / thì cũng có một số người khác chỉ biết ăn chơi trác táng / hưởng thụ ích kỷ / không bao giờ biết quan tâm đến nỗi thống khổ / của những người nghèo chung quanh mình / Chúng ta hiệp lời cầu xin cho các kitô hữu / nhất là các kitô hữu trẻ / biết sống cho một lý tưởng cao đẹp.

4- Sẵn sàng giúp đỡ người khác trong cơn hoạn nạn / là một trong những cách sống đạo đẹp lòng Chúa nhất / Chúng ta hiệp lời cầu xin cho cộng đoàn giáo xứ chúng ta / biết vui với người vui / và khóc cùng người khóc như Thánh Phaolô đã dạy.

CT : Lạy Chúa Giêsu, Chúa dạy chúng con : “Ai muốn làm lớn giữa anh em, thì phải làm người phục vụ anh em ; còn ai muốn đứng đầu trong anh em, thì phải làm đầy tớ anh em”. Xin ban ơn trợ giúp để chúng con có thể sống như Chúa đã dạy. Chúa hằng sống và hiển trị…

 

 

Lời Nguyện Cộng Đoàn Của Thiếu Nhi

Chủ tế: Chúng con thiếu nhi thân mến, Chúa Giêsu là mẫu gương khiêm tốn tuyệt hảo nhất cho chúng ta họ đòi bắt chước. Chúng ta cùng dâng lời cầu xin.

  1. “Hãy học cùng Ta vì Ta hiền lành và khiêm nhường trong lòng”. Xin cho Đức Thánh Cha, các Giám mục, Linh mục, Phó tế, Tu sĩ và Giáo dân biết noi gương khiêm nhường phục vụ bằng cả mạng sống của Đức Giêsu. Chúng ta cùng cầu xin Chúa.
  2. “Trong anh em, người làm lớn hơn cả, phải làm người phục vụ anh em”. Xin cho các nhà lãnh đạo trên thế giới, được Chúa trao cho trách nhiệm phục vụ người khác, biết khiêm nhường chăm sóc người dân. Chúng ta cùng cầu xin Chúa.
  3. Phục vụ là quên mình, phục vụ là cho đi. Xin cho các thầy cô giáo lý viên trở nên những mẫu gương phục vụ Giáo hội không biết mệt mỏi. Chúng ta cùng cầu xin Chúa.
  4. “Thiên Chúa nâng cao mọi kẻ khiêm nhường”. Xin cho thiếu nhi chúng ta biết nhường nhịn nhau khi phục vụ cộng đoàn, và khiêm tốn chấp nhận phần thiệt về mình. Chúng ta cùng cầu xin Chúa.

Chủ tế: Lạy Chúa, phục vụ người khác là cơ hội cho mỗi thiếu nhi chúng con thể hiện những gì Chúa ban cho. Xin cho chúng con luôn khiêm tốn hạ mình xuống phục vụ Chúa và mọi người. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.