Lời Nguyện Tín Hữu CN 19 TN B – Manna Bảo Lộc

print

Lời Nguyện Tín Hữu CN 19 TN B

 

Anh chị em thân mến,

Chúa Giêsu đã nói: “Ta là Bánh Hằng Sống, ai ăn Bánh này sẽ được sống đời đời.” Quả thật Bí tích Thánh Thể ban nguồn sức mạnh thiêng liêng giúp chúng ta đủ sức đương đầu với mọi khó khăn thử thách. Trong tâm tình cảm tạ, chúng ta hãy tha thiết dâng lên Chúa những ý nguyện chân thành:

 

  1. Một ngôn sứ dũng cảm như Êlia cũng có lúc chán nản thất vọng, chỉ muốn xin được chết. Xin cho các Giáo sĩ – Tu sĩ luôn kiên trì mạnh mẽ vượt qua mọi sóng gió trong đời sống tu trì, và không ngừng kết hợp mật thiết với Chúa Giêsu Thánh Thể, để được Người tiếp thêm nguồn sức mạnh, can đảm đi hết con đường mình đã chọn.

Chúng ta cùng cầu xin Chúa.

 

  1. Lời Chúa và Mình Máu Thánh, cả hai đều là lương thực cần thiết của người Kitô hữu. Xin cho những người lâu năm xa cách Chúa, những tâm hồn khô khan nguội lạnh, được ơn soi sáng thôi thúc trở về sám hối canh tân, xưng tội rước lễ, để được Chúa thứ tha và ban ơn lành hồn xác.

Chúng ta cùng cầu xin Chúa.

 

  1. Thánh Phaolô khuyên nhủ: “Anh em hãy sống trong tình thương như Đức Kitô đã sống”. Xin cho mọi người nơi xứ đạo chúng con biết siêng năng sốt sắng tham dự thánh lễ, và thanh tẩy tâm hồn khỏi mọi điều tội lỗi, để được Chúa dẫn đưa vào cuộc sống muôn đời.

Chúng ta cùng cầu xin Chúa.

 

  1. Bí tích Thánh Thể là một mầu nhiệm vì có sự hiện diện của Thiên Chúa. Xin cho mỗi người chúng con luôn tin nhận có Chúa Giêsu đang ngự trong hình bánh, để mỗi khi lên rước lễ trở về, biết đổi mới đời sống mình theo chiều hướng tích cực hơn.

Chúng ta cùng cầu xin Chúa.

 

Lạy Chúa Giêsu ngự trong phép Thánh Thể, chúng con cảm tạ Chúa đã lấy thịt máu mình ban cho chúng con sự sống đời đời. Xin cho mỗi người chúng con một lòng khát khao nên một với Người, để tâm hồn và thể xác luôn được khỏe mạnh an vui vì có Chúa ở cùng. Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời.