Lời Nguyện Tín Hữu CN 25 TN năm C

print

Lời Nguyện Tín Hữu CN 25 TN năm C

Lời Nguyện Cho Mọi Người

Chủ Tế: : Anh chị em thân mến, Thiên Chúa là Đấng yêu thương và muốn cứu độ hết thảy mọi người. Chúng ta cùng cảm tạ Chúa và dâng lời cầu xin :

  1. Hội thánh là dấu chỉ ơn cứu độ cho muôn dân / Chúng ta hiệp lời cầu xin cho mọi thành phần trong Hội thánh / biết luôn quan tâm đến việc rao giảng Tin mừng cho mọi nước mọi dân.
  2. Hiện nay / vẫn còn có biết bao người không nhà không cửa / nghèo khổ cùng cực / Chúng ta hiệp lời cầu xin cho việc xóa đói giảm nghèo / mang lại hiệu quả thiết thực cho những người bất hạnh trong xã hội.
  3. Tiền bạc là một người đầy tớ tốt / nhưng luôn luôn là một ông chủ xấu / Chúng ta hiệp lời cầu xin cho các Kitô hữu / biết sử dụng của cải Chúa ban theo đúng tinh thần nghèo khó của Tin mừng.
  4. Giúp mọi người sống xứng với nhân phẩm của mình / là bổn phận cao quý của người Kitô hữu / Chúng ta hiệp lời cầu xin cho cộng đoàn giáo xứ chúng ta / biết rộng rãi giúp đỡ những ai thật sự khó nghèo / để họ có thể sống xứng với thân phận con người.

Chủ tế : Lạy Chúa Giêsu, Chúa dạy chúng con : Anh em không thể vừa làm tôi Thiên Chúa, vừa làm tôi tiền của được. Xin cho chúng con chỉ biết tôn thờ một mình Thiên Chúa, và chỉ sử dụng tiền của như một phương tiện Chúa ban để nuôi sống bản thân và gia đình, đóng góp vào việc công ích và chia sẻ cho những người nghèo khổ. Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời.

 

Lời Nguyện Tín Hữu – Manna Bảo Lộc

Chủ Tế: Anh chị em thân mến,

Tất cả chúng ta đều là những người quản lý của Thiên Chúa. Ngài đã giao cho chúng ta tự nắm giữ sự sống, sức khỏe, thời giờ, tài năng, trí tuệ và của cải… Để trở thành người quản lý khôn ngoan theo thánh ý Chúa, chúng ta hãy cùng dâng lời cầu xin:

  1. Chúa Giêsu dạy: “Anh em không thể vừa làm tôi Thiên Chúa, vừa làm tôi tiền của được”. Xin cho các Linh mục-Tu sĩ, biết gạt bỏ những bận tâm về danh lợi vật chất, luôn sống đơn sơ thanh sạch, và khôn ngoan tinh tế trong cách đối nhân xử thế, để trung thành với ơn gọi và bậc sống của mình.

Chúng ta cùng cầu xin Chúa.

  1. Tục ngữ Pháp có câu: “Tiền bạc là người đầy tớ trung thành, và là người chủ xấu”. Xin cho các Kitô hữu biết khôn ngoan sáng suốt sử dụng của cải vật chất và những ơn huệ Chúa ban ở đời này, để làm mọi điều tốt đẹp hầu mưu ích cho phần rỗi đời sau.

Chúng ta cùng cầu xin Chúa.

  1. Của cải không chỉ là tiền bạc mà còn là năng lực, trí tuệ và thời gian. Xin cho các bạn trẻ ngày nay, biết tận dụng hết khả năng để cống hiến, phục vụ, đem lại lợi ích cho gia đình-xã hội, nhờ đó biến đổi cuộc sống của mình được trở nên có ý nghĩa hơn.

Chúng ta cùng cầu xin Chúa.

  1. Chúa phán: “Ai trung tín trong việc nhỏ thì cũng trung tín trong việc lớn”. Xin cho mọi người nơi xứ đạo chúng ta, luôn sống chân thật từ trong suy nghĩ- lời nói- cũng như việc làm, biết chăm siêng lao động tạo ra những đồng tiền chân chính, để nuôi sống bản thân và giúp ích mọi người.

Chúng ta cùng cầu xin Chúa.

Chủ Tế: Lạy Chúa, Chúa biết rõ thân phận chúng con yếu đuối dễ dàng sa ngã trước những danh lợi đời này. Xin cho chúng con biết khôn ngoan nhạy bén tận dụng những ơn lành Chúa ban để phục vụ và cho đi, nhờ đó chúng con có được chính Chúa là phần gia nghiệp muôn đời. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con.